Zdania klucze

Jak potwierdzić swoją tezę cytatem?

Słowa klucze Jak potwierdzić swoją tezę cytatem? W zależności od typu pracy, używamy różnych zdań wprowadzających. W rozprawkach cytaty występują jako argumenty, możemy więc i powinniśmy je urozmaicać. Przypomnę słowa pisarza:… Aby udowodnić swoje racje, zacytuję:… Mówi o tym fragment:… A oto przykład … Na poparcie tej tezy przytoczę wypowiedź… Oto słowa w pełni potwierdzające powyższą myśl: Poprę wypowiedź cytatem: Na poparcie swoich słów zacytuję, przywołam… Potwierdzeniem mojej teorii mogą

Jak wprowadzić cytat?

Zdania klucze Jak wprowadzić cytat? Opinię tę potwierdzają słowa bohatera:… Moją (Tę) tezę poprzeć mogą słowa samego autora:… Chciałbym odwołać się do słów głównej bohaterki:… Zupełnie inne zdanie w trakcie programu telewizyjnego wyraził niedawno znany filozof:… W tym miejscu narzucają się (przypominają się) znane słowa:… W jednym z fragmentów (w jednym z rozdziałów, w jednej ze scen) bohater mówi:… Oto, co na ten temat twierdzi znana badaczka epoki:… Oto przykład:… Duże wrażenie zrobiły na

Jak nie zgodzić się z wcześniejszym twierdzeniem?

Zdania klucze Jak nie zgodzić się z wcześniejszym twierdzeniem? \W kontraście do poprzedniego akapitu Inne zdanie wyraża w swoim utworze… Łatwo zakwestionować powyższe wnioski… Zaprzeczeniem takiego podejścia do tematu (takiej postawy) okazuje się… Nietrudno wykazać sprzeczności w takim rozumowaniu… Czy powyższy wniosek jest słuszny? Otóż nie dowodem… Twierdzenie sformułowane powyżej ma jednak mankamenty (słabe punkty, budzi wątpliwości). W opozycji do powyższej tezy znajduje się inny pogląd. Zobacz: Jak zwrócić uwagę

Jak zwróć uwagę na opis?

Zdania klucze Jak  zwróć uwagę na opis? Opis w tym utworze jest nie tylko spowolnieniem akcji, decyduje o nastroju, nadaje scenom odpowiednią atmosferę. Typowy opis jego główna funkcja to retardacja, czyli zatrzymanie akcji, spotęgowanie ciekawości odbiorcy. Opis przestrzeni jest tu bardzo szczegółowy, można powiedzieć na miarę epickiego realizmu szczegółu. Autor punkt po punkcie opisuje przestrzeń otaczającą bohatera. To zabieg milieu dzięki niemu poznajemy osobowość postaci. Opis został celowo zredukowany do

Jak zmienić opinię?

Zdania klucze Jak zmienić opinię? I oto wniosek będzie zaskakujący. Okazuje się, że w tym świetle wygląda to zupełnie inaczej. Ten argument zupełnie zmienia postać rzeczy. Cały powyższy wywód zyskuje nowy wymiar. Dotychczasowe refleksje otrzymują nowe światło. To jest coś, co zmusza mnie do zmiany stanowiska. W takim razie poddam weryfikacji poprzednie poglądy. Zdarzają się sytuacje, w których zbudowane już wnioski muszą ulec zmianie, tak jak w tej chwili. Zobacz:

Jak wrócić do zgubionej myśli?

Zdania klucza Jak wrócić do zgubionej myśli? Tylko nie poprzez zdanie: Zapomniałem jeszcze napisać… To się broni w wypowiedzi ustnej, w pisemnej nie! Powrócę do tematu… Pozwolę sobie raz jeszcze przywołać temat… Ta refleksja każe jeszcze raz przyjrzeć się zagadnieniu… Wspomniany już wątek pojawia się znowu … Jeszcze raz wrócę do refleksji o… To rzuca nowe światło na wspomniany temat… Okazuje się, że omawiany już wątek powraca… Powrót do myśli

Jak utrzymać spójność pracy?

Zdania klucze Jak utrzymać spójność pracy? Nawiążę do wątku głównego… Powrócę do tematu… Wrócę do pytania zawartego w temacie… Następny argument brzmi… Powołam się także na… Powyższa myśl inspiruje do refleksji… Ten przykład nie wyczerpał tematu… Aby poprzeć myśl, przywołam wypowiedź… Swoją tezę poprę cytatem… Kontynuując powyższą myśl, przytoczę inny przykład… Następny wniosek wynika z poprzedniego… Powyższa refleksja skłania do następnej… W nawiązaniu do głównej myśli przytoczę… Wspomniany wcześniej pogląd

Zamiast pisać „kolejny utwór”

Zdania klucze Zamiast pisać „kolejny utwór” Przytoczę następny przykład… Tymczasem kolej na następny przykład. Pragnę przejść do analizy następnego dzieła literackiego. Pragnę przytoczyć jeszcze jeden przykład… Przejdźmy do następnego utworu prozatorskiego, a jest nim… Myślę, że doskonałym przykładem będzie też… Przejdźmy do następnego utworu prozatorskiego, a jest nim… Warto przytoczyć tu jeszcze jeden tytuł. Jest to… Przywołam inny utwór równie znany (ważny, istotny, sławny, ceniony)… Nie sposób nie wspomnieć bardzo

Jak przytoczyć akcję?

Zdania klucze Jak przytoczyć akcję? Jest to właściwie dość banalna historia romansu panicza ze służącą tyle że w powieści Nałkowskiej staje się materiałem badawczym. Niby epizod a właśnie taki wypadek odwrócił bieg wydarzeń. Aby unaocznić tezę, muszę przypomnieć kilka faktów z życia bohatera. Układ zdarzeń nie jest przypadkowy został podporządkowany filozofii autora. Kilka wypadków potwierdza moją myśl… Wydarzenia, które potwierdzają te tezę, to… Jak  zwrócić uwagę na epizod Pozornie błahy

Jak pisać o filmie?

Zdania klucze Jak pisać o filmie? O filmie z humorem Miał być epokowy fresk, a wyszła licha miniaturka. Naprawdę imponująca jest… lista wykonawców. Lubię filmy epickie, o ile nie składają się z samych dłużyzn. Ten film pocięty na segmenty ma szansę na karierę w… Brazylii. Byłem pewny, że telenowela, tymczasem doczytałem, że dramat historyczny. Świetny scenariusz napisał mu noblista, ale przydałoby się jeszcze nieco sztuki filmowej…  O reżyserze i jego

jak pisać o utworze literackim?

Zdania klucze    jak pisać o utworze literackim? O utworze Utwór jest reprezentatywnym przykładem gatunku. Mamy do czynienia z dziełem dość schematycznym. Powieść należy do grona tych, które doskonale się czyta, ale nie zawiera żadnego głębszego przesłania. To jest utwór swoje epoki, dziś naprawdę przebrzmiały. Lektura tej powieści daje poczucie obcowania z arcydziełem, kontaktu z wielką sztuka. Nie jest to może arcydzieło, ale znakomity popis zdolności stylistycznych pisarza. Dziś czyta się

Jak zakończyć pracę?

Zdania klucze Jak zakończyć pracę? Zakończyć powrotem do własnego odkrywczego pomysłu Nie było trudno obronić  pozornie dziwną teorię. Podobno wartość dzieła mierzy się ilością możliwych odczytań. Mam nadzieję, że znalazłem jeszcze jedno. I tak oryginalna teoria okazała się zupełnie prawdopodobna. Pomysł pisarza okazał się eksperymentem tak jak przewidywałem. Niepotrzebnie kolejne pokolenia traktują go tak serio. Zakończę refleksją o swoim pomyśle mnie też zaskoczył! Zakończyć refleksją o kompozycji Kończąc, podkreślę kunszt

Jak pisać o bohaterze dzieła?

Zdania klucze Jak pisać o bohaterze dzieła? Główny bohater jest postacią dominującą w utworze… Postać, z którą mam do czynienia, nie jest przeciętna… To jest osobowość! Silna, dominująca, budząca szacunek… Autor ukształtował postać bardzo indywidualną (oryginalną, ekstrawagancką, niespotykaną)… Bohater X to indywidualista, trudno znaleźć wielu podobnych do niego. Główny bohater dzieła nie jest postacią jednoznaczną. Bohater umyka prostym klasyfikacjom. To postać złożona z jednej strony twardy realista z drugiej niepoprawny

Jak pisać o wierszu?

Zdania klucze Jak pisać o wierszu? Utwór wzbudza sprzeczne uczucia. Wiersz Staffa skłania do refleksji nad tym co w życiu wartościowe. Ten utwór to mały poetycki traktat o etyce. Wiersz Mickiewicza to liryczne wyznanie miłości. Liryk Słowackiego to poetycki list. Mamy do czynienia z oryginalnym utworem nawet w zestawieniu z awangardowymi pomysłami poetów współczesnych. To utwór klasyczny wpisuje się krąg liryki miłosnej. Podmiot liryczny ujawnia swoje uczucia… Mamy do czynienia

Jak pisać o twórcy?

Zdania klucze Jak pisać o twórcy? Twórca wniósł do literatury nowe postrzeganie dość już zużytego tematu. Możemy go śmiało nazwać nowatorem. Typowe dla tego autora jest takie a takie podejście do spraw ludzi i świata. Typowa dla poety postawa to postawa erudyty, romantyka, mistyka, realisty. Twórca ujawnia w tych słowach swoje osobiste poglądy. Pisarz zdradził własne poglądy, pisząc, że… Możemy go śmiało nazwać nowatorem. Autor inaczej pisarz, poeta, publicysta, twórca

Jak pisać o kompozycji dzieła?

Zdania klucze Jak pisać o kompozycji dzieła? O kompozycji dramatu Dramat Szekspira łamie klasyczne konwencje. Dramat oświeceniowy nawiązuje do reguł klasycznych, wskrzesza je, powraca do antycznej koncepcji teatru. Dramat romantyczny odwołuje się do osiągnięć teatru szekspirowskiego. Dramat symboliczny odrzuca realistyczną normę zgodności z rzeczywistością. Dramat, o którym mowa, jest dziełem nowatorskim. Utwór jest przykładem teatru awangardowego, zwanego antyteatrem. Ta komedia nie odbiega od ustalonego przez klasyków wzorca. Dramat, o którym

Jak pisać o obrazie?

Zdania klucze Jak pisać o obrazie? Przedstawię płótno pędzla artysty X, które znakomicie oddaje myśl zawartą w temacie mojej prezentacji. Obraz powstał 200 lat temu, lecz pasuje do przedmiotu moich rozważań idealnie. Portret z epoki nie jest portretem żadnego z wymienionych bohaterów, ale mógłby być… Pejzaż współgra z klimatem przywołanych utworów. Pragnę zaprezentować malarską scenę batalistyczną, która obrazuje ten fragment tematu. Ilustracją wyżej omówionych założeń może być to dzieło. To

Zgadzam się / nie zgadzam się z tematem

Zdania klucze Zgadzam się / nie zgadzam się z tematem Zgadzam się z tematem Takie sformułowanie tematu zaskakuje ale po chwili refleksji wydaje się słuszne. Temat sugeruje tezę, którą chętnie będę udowadniał. Zgadzam się z myślą zawartą w cytacie… Rzeczywiście ta myśl jest prosta i prawdziwa. Przesłanie tematu trudno podać w wątpliwość… Jest to teoria oczywista, bezdyskusyjna, jednoznaczna. Moje poglądy są zgodne z założeniem tematu. Jestem zwolennikiem poglądu reprezentowanego przez…

Pierwsze zdanie w pracy pisemnej

Zdania klucze Pierwsze zdanie w pracy pisemnej Kłopot z pierwszym zdaniem to co innego niż kłopot z początkiem. Tak jak pierwsze 15 sekund – decyduje o ocenie człowieka, tak pierwsze zdanie mówi: to ja – praca błyskotliwa. To ja – praca rzetelna. Nie bez przyczyny bajki zaczynają się od słów za górami, za lasami. Atmosfera gotowa. Każda Twoja praca to inna bajka. Pierwsze zdanie pracy We wstępie sformułuję tezę… Zacznę

Zdania wzorcowe – Pierwsze zdanie pracy pisemnej

Pierwsze zdanie pracy We wstępie sformułuję tezę… Zacznę od potwierdzenia tezy zawartej w temacie… Zacznę od zaprzeczenia (zakwestionowania) tezy… We wstępie zarysuję okoliczności powstania dzieła… Na początku przytoczę najważniejsze założenia epoki… Przed analizą lektur warto przytoczyć okoliczności historyczne ich powstania.  Mottem swoich rozważań chcę uczynić słowa… Wymienione w temacie dzieła tworzą zbiór utworów metafizycznych. Pojęcie zawarte w temacie jest jednym z najważniejszych zagadnień ludzkiej kultury. Odpowiedź na pytanie zawarte w