Poezja dwudziestolecia

Julian Tuwim

 • Tomy:
  • Czyhanie na Boga,
  • Sokrates tańczący,
  • Rzecz czarnoleska,
  • Biblia cygańska,
  • Treść gorejąca,
  • Kwiaty polskie.
 • Tematy i twórczość:
  • młodość, radość życia, witalizm,
  • protest przeciwko wojnie,
  • protest przeciwko mieszczaństwu,
  • refleksje nad procesem twórczym,
  • specyficzny język pełen potocyzmów, ekspresywnych wypowiedzi.

Jan Lechoń

 • Tomy:
  • Karmazynowy poemat,
  • Srebrne i czarne.
 • Tematy i twórczość:
  • tematy patriotyczne, kontynuuje romantyczny mit tradycji narodowej, utrwala czyn wyzwoleńczy z 1918 roku i wojnę polsko-sowiecką (zwolennik Piłsudskiego)
  • tradycje Polski szlacheckiej.

Julian Przyboś

 • Tomy:
  • Śruby,
  • Z ponad,
  • W głąb las,
  • Równanie serca.
 • Tematy i twórczość:
  • 3 x M (miasto, masa, maszyna),
  • kult metafory – kondensacja znaczeń w wersach,
  • „precz z watą słów”, „jak najmniej słów”,
  • wiersz – „układ rozkwitania”,
  • po wojnie – wystąpi przeciw turpistom (Oda do turpistów).

Bolesław Leśmian

 • Tomy:
  • Sad rozstajny
  • Łąka
  • Napój cienisty
  • Dziejba leśna
 • Tematy i twórczość
  • własny język poetycki – neologizmy, postacie, ludowa wizja świata,
  • filozofia: refleksja o człowieku (heroiczny humanizm),
  • zjednoczenie człowieka z naturą,
  • niezwykła przestrzeń: bezkres, bezbyt itp.

Józef Czechowicz

 • Tomy:
  • Kamień,
  • dzień jak co dzień,
  • ballada z tamtej strony,
  • w błyskawicy,
  • nuta człowiecza
 • Tematy i twórczość
  • katastrofizm – przeczucie własnej śmierci, przeczucie wojny (zginął podczas bombardowania),
  • pejzaże wiejskie,
  • poeta wyobraźni.

Kazimierz Wierzyński

 • Tomy:
  • Wiosna i wino,
  • Wróble na dachu,
  • Laur olimpijski,
  • Wolność tragiczna,
  • Czarny polonez.
 • Tematy i twórczość:
  • sport tematem poezji,
  • radość, młodość, entuzjazm w poezji młodzieńczej,
  • poezja obywatelska (należy do zwolenników Piłsudskiego).

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

 • Tomy:
  • Różowa magia,
  • Pocałunki,
  • Wachlarz,
  • Dancing,
  • Balet powojów.
 • Tematy i twórczość:
  • mistrzyni miniatury poetyckiej,
  • tworzy poezję szczegółu: bibeloty, drobiazgi – przedmioty otaczające kobietę odtwarzają jej świat,
  • miłość, starość, przemijanie, taniec, flirt.

Władysław Broniewski

 • Tom:
  • Troska i pieśń
 • Tematy i twórczość:
  • ewolucyjny romantyk: posługuje się poetyką romantyzmu,
  • głosi mit poezji tyrtejskiej,
  • jest rzecznikiem praw robotników.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Wprowadzenie do dwudziestolecia międzywojennego

Dwudziestolecie międzywojenne – charakterystyka epoki

Poezja dwudziestolecia w Polsce

Dwudziestolecie międzywojenne w Polsce 1918-1939

Nowe tendencje w literaturze i sztuce dwudziestolecia

Kto tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym?

Dwudziestolecie międzywojenne w Polsce – TABELA

Twórcy dwudziestolecia w Polsce

Poezja polskiego dwudziestolecia. Grupy poetyckie.