Oczywiście najazd Szwedów na Polskę w połowie XVII w.

Dokładnie powieść obejmuje dwa lata najazdu szwedzkiego, zwanego przez autora potopem – 1655-1656 rok. Centralnym wydarzeniem historycznym w powieści jest obrona Jasnej Góry.

Większość fikcyjnych postaci ma swoje historyczne prototypy.

  • Na przykład Kmicic – w rzeczywistości miał na imię Samuel, a nie Andrzej. Był to chorąży orszański, żołnierz dobry, lecz niezdyscyplinowany, awanturnik, który został skazany na banicję. Karę zdjęto z żołnierza za udział w walce ze Szwedami. Był Samuel Kmicic uczestnikiem konfederacji przeciwko stronnikowi Szwedów – Januszowi Radziwiłłowi.
  • Z kolei pan Wołodyjowski ożenił się rzeczywiście z Jeziorkowską, lecz nie Basią, ale właśnie Krystyną, która była już leciwą wdową po trzech mężach (miała ponad 40 lat), a nie młodocianym hajduczkiem.

Uwaga!

  • Obrona Częstochowy podczas potopu szwedzkiego to jedna z najważniejszych polskich bitew w sensie moralnym i stoi w szeregu takich wydarzeń, jak: bitwa pod Grunwaldem, odsiecz Wiednia, bitwa pod Racławicami.
  • Utrwala wizerunek Polaka katolika i wiąże historię ojczyzny z Kościołem. Ważną rolę w obronie Jasnej Góry odgrywa ksiądz Kordecki.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Potop – Henryk Sienkiewicz

Potop Sienkiewicza – pytania i odpowiedzi

Portret szlachty w Potopie – sentyment czy krytyka?

Jakie były cele i okoliczności powstania Potopu Henryka Sienkiewicza?

Jakie wydarzenia Potopu uznasz za kluczowe dla akcji powieści?

63. Udowodnij, że Potop Henryka Sienkiewicza był powieścią ku pokrzepieniu serc

Potop Henryka Sienkiewicza

Przedstaw wątek przygodowy Potopu Sienkiewicza

Andrzej Kmicic – bohater Potopu