Do gatunków nowych zaliczymy m.in.:

 • żywoty świętych,
 • dramaty religijne
  • misteria,
  • dramat liturgiczny,
  • moralitet.

Szczególnie ciekawym gatunkiem wytworzonym w średniowieczu był moralitet – sztuka dydaktyczna. Jej słynnym bohaterem był Everyman, czyli Człowiek-Każdy, ktoś, kto symbolizował każdą istotę ludzką. Everyman spotykał na swojej drodze alegorie – uosobione cnoty lub grzechy, np. Czystość, Męstwo, Chciwość. Cnoty te roztrząsały abstrakcyjne kwestie moralne, obrazowały pokusy czyhające na człowieka, a także drogi wzorcowe, te, które wiodą do zbawienia. Alegorie toczyły spór o duszę człowieka, zaś droga Everymana symbolizowała uniwersalny los ludzki.

Przykłady poszczególnych gatunków:

Wszystkie powyższe przykłady poza moralitetem pochodzą z literatury polskiej. Można je podzielić także na gatunki religijne i świeckie.

 • Religijne:
  • hagiografia,
  • pieśni kościelne,
  • moralitet,
  • dramat liturgiczny,
  • kazanie,
  • misteria,
  • psalmy,
  • modlitwy.
 • Świeckie:
  • epos rycerski,
  • kroniki,
  • apokryfy,
  • satyry,
  • liryka miłosna wędrownych trubadurów

Co to były misteria?

Były to widowiska sceniczne, których treść dotyczyła najczęściej tematów ze Starego i Nowego Testamentu. Inscenizacje te wystawiano zwłaszcza w okresie świąt religijnych – od XIV w. poza kościołami. Akcja misteriów zawsze prezentowała dramat chrześcijańskich dziejów ludzkości, upadek człowieka, odkupienie i Sąd Ostateczny. Dramat liturgiczny obejmował przedstawienia związane z liturgią Kościoła katolickiego. Ukazywał np. zmartwychwstanie Jezusa, odgrywany zaś był w kościołach lub w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach na zewnątrz kościołów.

Uwaga!
W XIX w. pojawiła się i znalazła uznanie tzw. powieść gotycka. Jej fabułę stanowiły niezwykłe, tajemnicze, budzące grozę wypadki. Kolejne zagadki odkrywały się ku zaskoczeniu czytelnika w toku akcji, a wszystko rozgrywało się właśnie w gotyckiej przestrzeni: najlepiej w starym zamku lub podobnej siedzibie.

Zapamiętaj!
Literatura świecka to:

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Gatunki literackie uprawiane w średniowieczu

Jakie arcydzieła epoki średniowiecza możesz wymienić?

Jakie gatunki literackie przejęła epoka średniowiecza ze starożytności, a jakie nowe wytworzyła?

Na czym polega alegoryczność średniowiecznej literatury?

Wyjaśnij pojęcie parenezy i literatury parenetycznej

Kartkówki ze średniowiecza w Europie

Test wiedzy o średniowieczu z komentarzem

Średniowiecze – TEST 5