Dobro i zło – jakie jest ich pochodzenie i miejsce w konstrukcji świata według Biblii i mitologii.

  • Źródła dobra i zła według Biblii są nam dobrze znane. Dawcą dobra jest Bóg – to On stworzył świat i człowieka. Niebiańską krainę dobra zamieszkiwały anioły, których część zbuntowała się przeciwko Bogu. Za to źli aniołowie zostali strąceni do czeluści piekielnych. Niestety później zemścili się – szatan wkradł się do boskiego ogrodu i namówił pierwszych ludzi do grzechu. Bardziej skłonna do grzechu była kobieta Ewa, która zerwała zakazany owoc z jabłoni i dała go Adamowi. Za karę Bóg zesłał ludzi na ziemię i uczynił ich rodzicami następnych ludzi – już na zawsze skłonnych do czynienia dobra i ulegania podszeptom zła. Za popełnione złe uczynki ludzie będą rozliczeni na Sądzie Ostatecznym: dobrzy pójdą na prawą (do nieba), źli na lewą stronę (w ogień wieczny). Odkupicielem ludzkich grzechów uczynił Bóg swego Syna – Jezusa Chrystusa, którego zesłał na ziemię po to, by zmazać ludzkie winy.
  • Według mitologii zło tkwiło już w pierwszych bogach. Żądni władzy toczyli ze sobą wojny rodzinne – Uranos strącił do Tartaru swe własne dzieci. Jeden z jego synów Kronos ukarał go za to w koszmarny sposób (obciął mu genitalia). Z krwi Uranosa zrodziły się erynie – boginie zła i zemsty. A ludzie? Skąd wzięło się w nich zło?
    Według Roberta Gravesa ludzi samoistnie zrodziła ziemia (pierwszy człowiek nazywał się Alalkomeneus). Od tego momentu przeszli oni przez pięć etapów:
  • Wiek złoty – poddani Kronosa żyjący beztrosko i dostatnio, nie wojowali ze sobą, żyli szczęśliwie i radośnie.
  • Wiek srebrny – nie oddawali hołdu bogom, więc zostali zniszczeni przez Zeusa. Ciągle się kłócili ze sobą, ale nie prowadzili wojen.
  • Wiek brązowy – pierwsi barbarzyńcy, lubujący się w wojnach, okrucieństwie i przelewie krwi.
  • Jeszcze jeden wiek brązowy – zdecydowanie szlachetniejsi, dzieci ludzkich matek i boskich ojców. Waleczni herosi (obrona Teb, wyprawa Argonautów, wojna trojańska). Po śmierci zamieszkali na Polach Elizejskich (miejsce zabaw na Wyspie Błogosławionych).
  • Wiek żelazny – potomkowie czwartego pokolenia. Całkowicie zdegenerowani, okrutni, niesprawiedliwi, pozbawieni jakichkolwiek ludzkich uczuć.

Według innych opowieści mitologicznych stwórcą człowieka był Prometeusz, który dbał o swych podopiecznych, nauczył ich wielu rzemiosł, a nawet wykradł dla nich ogień. Nie podobało się bogom, że ludzie żyli szczęśliwie, więc postanowili zesłać na ziemię zło. Hefajstos stworzył niezwykłej urody kobietę, którą przysłano do ludzi z tajemniczą puszką. Prometeusz zakazał ludziom interesować się zawartością puszki, ale jeden wścibski człowiek, Epimeteusz, nie mógł się powstrzymać od zajrzenia do niej i po uchyleniu wieczka wypuścił zło, choroby, nieszczęścia i smutki.
Okazuje się więc, że źródła zła w świecie i według Biblii, i według mitologii są podobne: ludzka ciekawość. Może stąd wzięło się przysłowie: Ciekawość to pierwszy stopień do piekła.

Zobacz:

Biblia jako księga o miłości i cierpieniu. Między Pieśnią nad Pieśniami a Księgą Hioba.

Biblia – informacje ogólne

Biblia i antyk – dwa źródła kultury śródziemnomorskiej

Antyk i Biblia – TEST 2

Biblia i antyk – czy możliwe są porównania?

Biblia – TABELA

Biblia – MAPA MYŚLI

Najważniejsze terminy związane z Biblią

Biblia a filozofia

Udowodnij, że Biblia jest uniwersalną księgą naszej kultury.

Biblia – periodyzacja

Biblia jako dzieło o człowieku