Obraz wsi w wybranych utworach młodopolskich.

Uwaga!
Sformułowanie: obraz wsi oznacza nie tyle konieczność opisania utworów traktujących o wsi, lecz wyciągnięcia wniosków z opisów pisarzy. Jaką wieś przedstawiają? Nowoczesną? Zacofaną? Oddaloną od dworu czy zjednoczoną z ziemiaństwem? Silną czy słabą?

Warto nie tylko zwrócić uwagę na to, jaki obraz wsi malują młodopolscy autorzy, ale także na to, jakimi środkami to czynią. Wszak stosują rozmaite techniki: impresjonizm, naturalizm, mitologizację.

 

Jak zacząć?

Przykład:

Wieś nie przestaje interesować polskich pisarzy począwszy od czasów literatury staropolskiej. Pisali o niej między innymi Kochanowski, Rej i w nieco innej konwencji Szymonowic. W utworach sentymentalnych była tłem sielanek, w epoce romantyzmu – potężnym źródłem inspiracji, zwłaszcza dla Mickiewicza, który w balladach czy narodowym dramacie Dziady obficie czerpał z wierzeń ludowych…

W pozytywizmie pisanie o wsi wydawało się pisarzom moralnym obowiązkiem – praca u podstaw była przecież jednym z najważniejszych punktów programu polskich pozytywistów.

Stąd tylu wiejskich bohaterów w opowiadaniach Sienkiewicza i Prusa, w utworach Konopnickiej, w tekstach Orzeszkowej. Jednak powieść o wsi, jaką jest Nad Niemnem, skupia się głównie wokół problemów dwór – zaścianek, koncentruje się na związku zubożałej szlachcianki Justyny z mieszkańcem zaścianka – Jankiem Bohatyrowiczem i na stosunku szlachty do wsi.

W wielu utworach młodopolskich proporcje zostają odwrócone. Wieś zostaje ukazana niejako od środka, jako niezależny, odrębny chłopski świat, rządzący się własnymi prawami, wielobarwny i niekiedy straszny… I nie o mieszkańcach zaścianków tu mowa, lecz o chłopach z krwi i kości – żebrakach, komornikach i panach na swych morgach – wpływowych gospodarzach…


Co w rozwinięciu?

1. Obraz wsi w Chłopach Władysława Reymonta

Obraz naturalistyczny

 • ukazanie Macieja Boryny jako przywódcy gromady, liczy się siła, którą daje mu posiadana ­ziemia, do tego najsilniejszego „samca” należy władza nad gromadą, nad rodziną (dorosłymi nawet dziećmi), bogactwo i… najpiękniejsza dziewczyna we wsi;
 • kreacja Jagny jako ucieleśnienia ślepych żądz i biologizmu, to kobieta działająca pod wpływem niemal zwierzęcych instynktów;
 • ukazanie lipieckich chłopów podlegających biologicznym instynktom (wielu z nich uległo urokowi Jagusi i miało z nią romans);
 • wyeksponowanie innych praw biologii: walki o byt (tu: o ziemię), eliminowanie jednostek słabszych (stosunek dorosłych dzieci do starzejących się rodziców, wyganianie ich z domu, skąpienie żywności, wymaganie od nich pracy ponad siły bądź zarabiania w inny sposób);
 • epatowanie krwawymi, odrażającymi niekiedy obrazami ( np. odcinanie sobie nogi przez Kubę, zdychanie krowy)

Obraz impresjonistyczny – widoczny w opisie wiejskich krajobrazów.

Obraz mitologizujący

 • wszystko we wsi Lipce rozgrywa się w czasie kolistym, mitycznym, ważny jest rytm przyrody (pory roku, dzień, noc), nie daty, czas pewnych czynności wykonywanych w polu (praca i rozrywka człowieka uzależniona od przyrody);
 • powtarzalność świąt kościelnych, związanych z nimi obyczajów i rytuałów jest ważniejsza niż upływ lat;
 • mieszkańcy wsi Lipce powtarzają odwieczne zachowania, archetypy, warto zwrócić uwagę np. na zdradę, zazdrość, zemstę, motyw ojca i syna (Macieja i Antka Borynów) rywalizujących o jedną kobietę – Jagnę;
 • postać Macieja Boryny przypomina postacie władców z odwiecznych mitów.

2. Obraz wsi w sonetach Jana Kasprowicza

 • w swej poetyce naturalistyczny, ideologicznie wyrastający jeszcze z pozytywizmu – wieś woła o podźwignięcie ze skrajnego ubóstwa.

3. Wizja chłopstwa i inteligencji w Weselu Stanisława Wyspiańskiego

 • demaskacja mitu chłopomanii, zbratania szlachty z chłopstwem (Wyspiański eksponuje obcość tych dwu środowisk, ich wzajemne niezrozumienie), wyśmianie chłopomańskich postaw artystów nacechowanych snobizmem i płycizną;
 • wskazanie pewnych negatywnych cech chłopstwa utrudniających jego udział w sprawie narodowej (chciwość, skłonność do wywyższania się, bijatyk i pijatyk, niezdolność do czynu – choćby Jasiek);
 • przypomnienie krwawych walk ze szlachtą (rzeź galicyjska).

4. Wieś w opowiadaniach Żeromskiego

 • ukazana w konwencji naturalistycznej (Zmierzch);
 • naszkicowana impresjonistycznie (Zmierzch);
 • nieuświadomiona, wroga powstaniu styczniowemu, ukazana w konwencji naturalistycznej (Rozdzióbią nas kruki, wrony…).

 

Jak zakończyć?

Przykład

Obraz wsi naszkicowany w utworach młodopolskich jest różnorodny i wielobarwny. Utwory Kasprowicza zawierają niewątpliwie akcenty społeczne, eksponują nędzę wsi, Żeromski skupia się zarówno na złym losie chłopów, jak i ich negatywnym stosunku do powstania. Zarówno Żeromski, jak i Wyspiański obalają mit chłopstwa zjednoczonego z ziemiaństwem, wspólnie walczącego o Polskę w powstaniu (ten mit występował u Orzeszkowej). Wieś Wyspiańskiego i Reymonta jest wielobarwna i silna, chłopstwo jest niezależną społecznością, mającą swe tradycje i rządzącą się swymi prawami.
Niewątpliwie nikt wcześniej tyle uwagi nie poświęcał wsi i nie traktował jej jako odrębnego, rządzącego się własnymi prawami, niezależnego środowiska.
Również literatura współczesna przyniesie wiele satyrycznych lub zmityzowanych obrazów wsi (Konopielka, Prawiek i inne czasy, Kamień na kamieniu), literaturze zawtóruje film. Ale to już temat na zupełnie inne wypracowanie.

.

Zobacz:

Jakie masz wyobrażenie o XIX-wiecznej wsi polskiej? Komu je zawdzięczasz, jakim utworom zaufałeś?

Ważne nowele i opowiadania Stefana Żeromskiego

Poezja Jana Kasprowicza

Jakie obrazy wsi propaguje literatura Młodej Polski?

 

Jan Kasprowicz – Z chałupy

Jak pisać o wsi?