Co oznacza określenie „polski dramat romantyczny”?

Polski dramat romantyczny to specyficzny rodzaj dramatu, jaki wytworzył się na ziemiach polskich w dobie romantyzmu. Dramat romantyczny był w polskim romantyzmie gatunkiem dominującym, w którym polscy romantycy wypowiedzieli rzeczy niezwykle cenne i ważne dla polskiej kultury. Powstawał on w latach 1832-1835, a jego głównymi twórcami byli: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński. Najważniejsze zaś dzieła to: Dziady (1832), Kordian (1834) oraz Nie-Boska komedia (1835).

Co charakteryzuje ten rodzaj dramatu?

  • Przede wszystkim tematyka związana ze specyficznymi polskimi problemami; podejmowano w nim kwestie takie jak: rola poezji i sztuki oraz powinności artysty wobec historii i zniewolonego kraju.
  • Obok cech specyficznie polskich dramat ten rozwijał również wątki, które przydały mu cech uniwersalności: samotność człowieka, słabość i siła, walka dobra ze złem.

Zobacz:

Co wiesz na temat dramatu romantycznego? Scharakteryzuj gatunek.

Dramat romantyczny

„Dramat romantyczny był tym gatunkiem literackim, który najpełniej wyraził romantyczną postawę wobec świata”. Rozważ to stwierdzenie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

W jaki sposób dramat romantyczny nawiązuje do tematyki powstania listopadowego?

Dziady część III jako wzór dramatu romantycznego

Udowodnij, że Dziady Adama Mickiewicza są dramatem romantycznym