Co oznacza termin werteryzm? Podaj charakterystyczne cechy tej postawy.

Termin werteryzm wywodzi się z dzieła Johanna Wolfganga Goethego Cierpienia młodego Wertera. Najważniejszym tematem utworu są dzieje nieszczęśliwej miłości. Werter – pierwowzór romantycznego bohatera – jest wrażliwym, uczuciowym młodzieńcem cierpiącym na ból istnienia (Weltschmerz). Dla niego liczy się tylko miłość, gdyż w życiu kieruje się jedynie uczuciem, nigdy rozumem. Nie potrafi pogodzić się z zastaną rzeczywistością i coraz bardziej pogrąża się w świecie własnych marzeń i złudzeń. Jednocześnie buntuje się przeciwko wszelkim normom i konwenansom, które nie pozwalają mu na spełnienie pragnień. Wizja świata Wertera jest bardzo pesymistyczna – dotkliwie odczuwa bezsens istnienia, co w rezultacie prowadzi go do samobójczej śmierci.

Wszystkie te cechy złożyły się na pojęcie werteryzmu – określonej postawy wobec życia i świata. Określa się jej mianem bohatera egotycznego, skupionego przesadnie na swoich uczuciach, analizującego swoje stany psychiczne i podsycającego swój smutek lekturami (Pieśni Osjana). Werter tęskni za ukochaną kobietą, jednak przede wszystkim zakochany jest w swojej wizji miłości, w wyobrażeniu o idealnej kobiecie. Postawa ta to także niezdolność do czynu, brak zdecydowania, psychiczna słabość.

Zapamiętaj!
Bohater Goethego był swoistym wzorcem dla późniejszych postaci literatury romantycznej, szczególnie Gustawa z IV części Dziadów – nieszczęśliwa miłość pchała ich do szaleństwa i samobójstwa.

Zobacz:

Werteryzm – przedstaw przykłady bohaterów werterowskich w literaturze polskiego romantyzmu

Scharakteryzuj postać głównego bohatera Cierpień młodego Wertera

Werter – charakterystyka

Cierpienia młodego Wertera – Johann Wolfgang Goethe

Kim jest główny bohater powieści Goethego Cierpienia młodego Wertera

Co oznacza termin werteryzm? Podaj charakterystyczne cechy tej postawy.

Werteryzm – przedstaw przykłady bohaterów werterowskich w literaturze polskiego romantyzmu

Co zafascynowało romantyków w postaci Wertera? Co oznacza termin werteryzm?

Cierpienia młodego Wertera na maturze

Giaur a Werter – dwaj bohaterowie romantycznej Europy Co ich różni co łączy?