Sytuacja artysty, rola poezji

Utwory

 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Evviva l’arte
  Artysta może cierpieć nędzę i głód, ale jest istotą nieporównywalnie bardziej wartościową niż zwykli ludzie. Jest świadomy własnej wielkości i talentu. Sztuka jest ucieczką od beznadziejności życia.
 • Jan Kasprowicz, Krzak dzikiej róży…
  Artysta jest istotą wyjątkową, lecz słabą, wątłą, delikatną, nieprzystosowaną do życia w trudnych warunkach – jak krzak dzikiej róży w górach.
 • Wacław Berent, Próchno
  Artyści to ludzie wielcy, lecz bezproduktywni, szamoczą się w sieci niezrealizowanych aspiracji. Ich los jest tragiczny – przeżywają dramat twórczej niemocy, wysychanie źródeł natchnienia.
 • August Kisielewski, W sieci
  Szczytne ideały Julii, malarki, upadają w zetknięciu z prozą życia i pod wpływem presji otoczenia. Motyw rezygnacji z artystycznych aspiracji i ślubu z zamożnym filistrem.

Dekadentyzm, ­niemoc, ­niemożność ­działania

Utwory

 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Hymn do Nirwany
  Litania do nirwany – wybawicielki. Pogrążenie się w niebycie jest ucieczką od wypełniającego świat zła.
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Koniec wieku XIX
  Manifest dekadentyzmu. Człowiek nie znajduje oparcia w żadnym systemie wartości, jest udręczony życiem, bezradny.
 • Stanisław Wyspiański, Wesele
  Nastroje dekadenckie reprezentuje Poeta, zniechęcony i bierny, ale marzący o czynie i działaniu. Nastrój niemocy znajdujemy także w finałowej scenie sennego tańca.

Antydekadentyzm

Utwory

 • Leopold Staff, Kowal
  Obowiązkiem człowieka jest praca nad sobą, samodoskonalenie, zmierzanie do duchowej potęgi.
 • Leopold Staff, Sonet szalony
  Afirmacja życia. Z wiersza emanuje pogoda ducha i optymizm – uczucia rzadko będące udziałem dekadentów.

Miłość, instynkty, namiętności

Utwory

 • Władysław Reymont, Chłopi
  Instynkt ukazany jako nieposkromiona siła, lekceważąca społeczne zakazy – w postaci Jagny.
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Lubię, kiedy kobieta…
  Seks, uniesienie, namiętność, ale ani słowa o miłości. Intensywne doznania nie są celem same w sobie – otwierają duszy drogę do wyzwolenia.
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Ja, kiedy usta…
  Miłość i seks przynoszą tylko chwilowe zapomnienie. Gdy przemija uniesienie, powraca myśl o miernocie świata.
 • Stanisław Korab-Brzozowski, Ukrzyżowanie
  Przeżywanie wrażeń erotycznych porównane jest do męki Chrystusa, brud ciała hańbi i unicestwia duszę.

Bóg

Utwory

 • Jan Kasprowicz, Dies irae
  Obojętny na los człowieka, nieustępliwy sędzia, przewrotny stwórca dobra i grzechu.
 • Jan Kasprowicz, Przeprosiny Boga
  Niemalże domownik, kompan do gry w karty, łaskawy i pełen miłości do ludzi.
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Niewierny
  Istota, z którą trudno o kontakt. Błagana o znak istnienia – nie odpowiada. Podłość świata jest argumentem przeciwko Jego istnieniu.

Szatan

Utwory

 • Leopold Staff, Deszcz jesienny
  Szatan to smutna, przygnębiona istota godna współczucia. Towarzysz jesiennej szarugi, smutek wcielony.
 • Tadeusz Miciński, Lucifer
  Towarzysz doli człowieka. Wbrew wizerunkowi okrutnika mówi o swoim bólu, zwątpieniu, bezsilności – jest bliski człowiekowi.
 • Jan Kasprowicz, Dies irae
  Przez cały utwór przewija się motyw diabelskiego chichotu. Przerażający, okrutny, zimny.

Śmierć

Utwory

 • Stanisław Korab-Brzozowski, O, przyjdź!
  Oczekiwana, upragniona jak kochanka. Jej przyjście to koniec cierpień – i otwarcie wrót do innego wymiaru.
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Koniec wieku XIX
  Nie chodzi tu o śmierć jednostkową, lecz o śmierć kultury i ideologii człowieka zachodniego, całej jego duchowości.
 • Władysław Reymont, Chłopi
  Zmitologizowana śmierć Macieja Boryny, który wychodzi na pole, zaczyna siać – to gest symbolizujący stworzenie – i umiera. Także naturalistycznie ukazana śmierć Kuby.


Jacek Malczewski, Śmierć

Bunt

Utwory

 • Jan Kasprowicz, Dies irae
  Bunt przeciwko Bogu, który stworzył zło i za którego sprawą człowiek jest istotą słabą i grzeszną. Surowość Najwyższego Sędziego wywołuje sprzeciw Adama – reprezentanta całej ludzkości.
 • Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej
  Zbyszek buntuje się przeciwko drobnomieszczańskiej pseudomoralności. ­Przegrywa.

Franciszkanizm

Utwory

 • Jan Kasprowicz, Księga ubogich
  Pochwała prostego człowieka i jego mądrości, życia w zgodzie z naturą. Proste przyjemności, miłość do wszystkich stworzeń i akceptacja praw rządzących ­światem.
 • Leopold Staff, O miłości wroga
  Doznane zło nie wzbudza pragnienia zemsty – stanowi lekcję pokory. Sprawca zła nazwany zostaje bratem.

Miasto

Utwory

 • Władysław Reymont, Ziemia obiecana
  Łódź – miasto moloch. W walce o przetrwanie wszystkie chwyty dozwolone. Świat machlojek, spisków, niepewnych fortun i bankructw. Zabija ludzkie odruchy, niszczy przyjaźń i miłość.
 • Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni
  Warszawa – okrutne miasto żyjące własnym rytmem i niszczące najsłabszych. Niczego nie da się zrobić bez pieniędzy lub znajomości.

Wieś

 • Władysław Reymont, Chłopi;
  Obraz skomplikowanej, hierarchicznej struktury wsi. To swoisty mikrokosmos. Chłopi są bardzo przywiązani do ziemi, lecz także pazerni i chciwi.
 • Jan Kasprowicz, Z chałupy
  Obraz biedy, potwornych warunków życia, zezwierzęcenia, chciwości, kompletnego braku szacunku dla bohaterstwa.

Przyroda

 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej
  Piękno tatrzańskiej przyrody. Poeta wykorzystuje impresjonistyczną grę światła i kolorystykę utrzymaną w tonacji pastelowej. Aby oddać piękno górskiego krajobrazu, posługuje się także metodą synestezji.
 • Władysław Reymont, Chłopi
  Piękno wiejskiego krajobrazu, również ukazane za pomocą środków impresjonistycznych. Istnieje ścisły związek między przyrodą a stanami duszy bohaterów.

Drobnomieszczanin, filister

 • Wacław Berent, Próchno
  Tytułowym próchnem mogą być właśnie filistrzy – ludzie o niewrażliwych, spróchniałych duszach.
 • Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej
  Typowy drobnomieszczanin – dwulicowy, fałszywy, pazerny i prymitywny. Mimo to zadowolony z siebie.
 • Gabriela Zapolska, Żabusia
  Obłuda, zaciemnione relacje, chore układy we wzorowych na pozór małżeństwach filistrów.

 

Zobacz:

Symbolika Młodej Polski

Modernizm – życiorys kultury

Maturalna wiedza o Młodej Polsce

Tematy polskiego modernizmu

Kierunki artystyczne i metody twórcze modernizmu

 

Tematy polskiego modernizmu

Tematy młodopolskiej literatury

Tematy charakterystyczne dla literatury Młodej Polski

Przedstaw najważniejsze tematy literatury Młodej Polski

Maturalna wiedza o Młodej Polsce