Tag "Andrzej Bursa"

Interpretacja wiersza Andrzeja Bursy pt. Modlitwa dziękczynna z wymówką

Interpretacja wiersza Andrzeja Bursy pt. Modlitwa dziękczynna z wymówką. Konteksty Inne wiersze, w tytułach których pojawia się słowo modlitwa (pamiętaj, możesz je przywołać tylko wtedy, gdy znasz ich treść!), np.: Modlitwa III i Modlitwa do Bogarodzicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Modlitwa Stanisława Grochowiaka. Oczywiście, możesz także przywołać znane Ci modlitwy – porównaj ich formę i treść z wierszem Bursy. Dobrym kontekstem byłyby także wybrane psalmy dziękczynne ze starotestamentowej Księgi Psalmów – one także są formą modlitwy.

Fragment 35 – SZKOŁA PISANIA

Ćwiczenie kształtujące umiejętność analizy i interpretacji tekstu na poziomie rozszerzonym. Fragment 35 Andrzej Bursa Liryka Rudolfa Hoessa Rudolf Hoesse, komendant oświęcimskiego obozu śmierci, faszystowski rycerz bez skazy, w chwilach szczególnego podniecenia nerwowego siadał wieczorem na konia i galopował wokół obozu. Zdanie z pamiętnika Hoessa: Uczucie nienawiści jest mi w ogóle obce. Kiedy czuję się zmęczony pracą Gwiazdy obóz otoczą kolczaste Pochylony w skrzypiącej kulbace Pędzę konno chorowitym laskiem Czując ciepłą

Fragment 28 – SZKOŁA PISANIA

Ćwiczenie kształtujące umiejętność analizy i interpretacji tekstu na poziomie rozszerzonym. Fragment 28 Andrzej Bursa Poeta Poeta cierpi za miliony od 10 do 13.20 Od 11.10 uwiera go pęcherz wychodzi rozpina rozporek zapina rozporek Wraca chrząka i apiat cierpi za miliony Pytania: Co możesz powiedzieć o sytuacji komunikacyjnej wiersza? Do jakiego znanego utworu odwołuje się od Bursa. Dlaczego? W jaki sposób opisany jest u Bursy zawód poety? Jaki efekt daje zderzenie

Fragment 8 – SZKOŁA PISANIA

Ćwiczenie kształtujące umiejętność analizy i interpretacji tekstu na poziomie rozszerzonym. Fragment 8 Andrzej Bursa Obrona żebractwa Uważa pan, że żebrakom nie należy dawać jałmużny… że większość z nich mogłaby pracować pracować… dobre mi sobie czyli gdyby ten owrzodziały z głową Tołstoja machał łopatą przy jakimś wykopie a ten starzec ze sztuczną raną warował przy magazynie łopat… a ta czarownica (czy był pan kiedyś dzieckiem) plewiła buraki byłbyś pan usatysfakcjonowany ależ

Andrzej Bursa

Mini-CV Data urodzenia: 21 marca 1932 r. 1952 – ślub z Ludwiką Szemioth, studentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 1954 – debiut poetycki, wiersz Głos w dyskusji o młodzieży opublikowany w Życiu Literackim. 1955 – wstąpienie do PZPR i porzucenie studiów. 1957 – odrzucenie przez Wydawnictwo Literackie w Krakowie maszynopisu jego debiutanckiego tomu poetyckiego pt. Kat bez maski. Data śmierci: 15 listopada 1957 r. Andrzej Bursa odbierany jest jako poeta buntownik, „młody gniewny”, ktoś w rodzaju Jamesa Deana w poezji polskiej.

Refleksje nad własną śmiercią – zanalizuj i zinterpretuj wiersz Andrzeja Bursy (Inaczej wyobrażałem sobie śmierć).

Refleksje nad własną śmiercią – zanalizuj i zinterpretuj wiersz Andrzeja Bursy (Inaczej wyobrażałem sobie śmierć). Andrzej Bursa * * * Inaczej wyobrażałem sobie śmierć wierzyłem naiwnie że szczytowy orgazm przerażenia wytrąci mnie wreszcie ze sfery bólu Tymczasem wszystko czuję widzę wszystko pozostając na prawach trupa bez możliwości jęku drgnięcia poruszenia się uczestniczę całym zapasem strachu i cierpienia w ogranym kawałku dra Tulpa Student nieśmiały i gorliwy wierci mi w mózgu jakimś dziwnym instrumentem Patrząc

Człowiek wobec własnego istnienia – rozwiń myśl, interpretując wiersz Andrzeja Bursy (Przecież znasz wszystkie moje chwyty)

Człowiek wobec własnego istnienia – rozwiń myśl, interpretując wiersz Andrzeja Bursy (Przecież znasz wszystkie moje chwyty). Andrzej Bursa *** ty znasz moje chwyty, ja znam twoje marnujemy czas. Roger Vailland Przecież znasz wszystkie moje chwyty życie moje wiesz kiedy będę drapał krzyczał i rzucał się znasz upór moich zmagań i drętwe pozbawione smaku i czucia wyczerpanie wtedy zatruwasz mój sen majakami aby uniemożliwić mi jakikolwiek azyl znam twoje słodycze które przyjmują

Andrzej Bursa obala romantyczny mit poety. Ale czy do końca?

Co składa się na romantyczny mit poety? Romantyczny poeta pełni rolę Tyrteusza swoich czasów – wzywa do walki, pokazuje jej sposoby, uczy patriotyzmu, budzi sumienia, a własną twórczość traktuje jako narodowe posłannictwo. Poeta jest wodzem albo pragnie nim być. Wynika to z jego przekonania o własnych wyjątkowych, bywa, że wręcz nadludzkich możliwościach. Przekonanie to zresztą niekiedy graniczy z pychą. Przypomnij sobie Konrada, Kordiana czy hrabiego Henryka. Poeta to czasem Prometeusz swojej epoki poświęcający się za

Andrzej Bursa – Zgaśnij księżycu

Andrzej Bursa Zgaśnij księżycu Z misiem w rączkach zasnęło dziecko Miasto milczy jak tajemnica Przyczajony za oknem zdradziecko Zgaśnij zgaśnij księżycu! Księżyc srebrne buduje mosty Księżyc płacze zielonymi łzami Księżyc jest tylko dla dorosłych Zasłoń okno zasłoń okno mamo. Z wież wysokich przez liście szpalerów Na dorosłych zstępuje księżyc Synek ma trzy lata dopiero Jemu jeszcze nie wolno tęsknić. Jeszcze będą burzliwe noce Srebrne miasta dużo goryczy Wstań mamusiu zasłoń

Scharakteryzuj zjawisko określane mianem turpizmu

Pojęcie to zastosował po raz pierwszy Julian Przyboś w swej Odzie do turpistów – wierszu wymierzonym przeciwko pojawieniu się pewnych nowych tendencji w ówczesnej poezji. Trudno powiedzieć, czy Przyboś tak do końca te nowe tendencje rozumiał – z pewnością jednak mu się one nie podobały. Cóż zatem znaczy to słowo? Turpis – to po łacinie tyle co „brzydki”. Przybosiowi chodziło o zganienie dwu młodych poetów – Andrzeja Bursy i Stanisława Grochowiaka. Obydwaj panowie w swoich utworach

Polska literatura XX wieku od II wojny po współczesność

Wojna – jako temat i inspiracja dla twórców lat powojennych II wojna światowa była wydarzeniem historycznym tak ważnym, że zdominowała przez wiele lat powojennych pisarzy i poetów, twórców filmu i dramatu. Wiele lat po wojnie, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, powstawały jeszcze utwory sięgające do tych wydarzeń. Zresztą – II wojna to zbyt ogólne stwierdzenie: jako zjawisko złożone w konsekwencji dała wiele tematów do przemyśleń czy refleksji. Literaturę dotyczącą lat

Polska literatura współczesna – zestawienie

Polska literatura współczesna II wojna światowa – 1939-1945 Lata wojny i okupacji trudno uznać za odrębną epokę literacką. To raczej „stan wyjątkowy” literatury, który wpłynie na jej późniejszy rozwój. Atmosfera nie sprzyja eksperymentom formalnym – dzieła tego okresu są raczej dokumentami, świadectwami, króluje w nich realizm. W literaturze powracają ideały poezji romantycznej, zaangażowanej. Dominujące tematy to okrucieństwo wojny, obozy koncentracyjne, kryzys człowieczeństwa i zanik wartości moralnych. Polska literatura czasu II wojny światowej rozwija się