Posts From Zbyszek

Refleksja nad kondycją człowieka zawarta w znanych Ci powieściach

Refleksja nad kondycją człowieka zawarta w znanych Ci powieściach. Literatura podejmuje problemy społeczne, zagrzewa do walki, przekazuje mity lat dzieciństwa, staje się świadectwem czasu. Niekiedy, tak jak Noce i dnie, opowiada o zwykłych losach szarych ludzi. Dlaczego coś tak nijakiego staje się aż tematem literatury? Ze zwykłości bowiem i codzienności wyczytuje się prawdy uniwersalne, odkrywające prawidłowości człowieczego losu. Lalka to powieść wielopłaszczyznowa. Można ją odczytywać jako dzieło o polskim społeczeństwie końca XIX wieku, jako utwór

Dzika kaczka – dramat o ludzkiej naturze i tożsamości

Dzika kaczka – dramat o ludzkiej naturze i tożsamości. Wstęp Dzika kaczka Henryka Ibsena to dzieło wieloznaczne, intrygujące, pozostawiające czytelnikom duże możliwości indywidualnych odczytań. Dla mnie utwór norweskiego autora to przede wszystkim dramat o ludzkiej naturze i tożsamości. Ibsen stawia zasadnicze pytania: czy natura człowieka bliższa jest prawdzie, czy kłamstwu? Czy tożsamość wypływa z natury, czy też jest zwykłą kreacją? Jaki wpływ na to, kim się jest, ma środowisko, w którym się żyje? Ponieważ postaci stworzone

Wymień główne ośrodki teatralne Młodej Polski

Wymień główne ośrodki teatralne Młodej Polski Główne ośrodki teatralne Młodej Polski Warszawa Kojarzy się, i słusznie, z Teatrem Narodowym. Instytucja ta miała wspaniałych aktorów, piękny gmach, niezły budżet. Nie mogła jednak niemal wcale, ze względu na cenzurę, wystawiać polskiego repertuaru. Aktorzy przyjeżdżali tam jednak z całej Polski. Teatr ten bowiem, jako państwowy, należał do nielicznych, które oferowały emeryturę. Teatry prywatne z kolei nie mogły powstawać aż do roku 1905 ze względu na obowiązujący w zaborze

Scharakteryzuj głęboką wiarę Hioba

Scharakteryzuj głęboką wiarę Hioba. Hiob był człowiekiem szczerym, bardzo bogatym, otoczonym liczną rodziną i przyjaciółmi. Nade wszystko jednak kochał Boga i ufał mu bezgranicznie. Nigdy nie zapominał o złożeniu Bogu ofiary. Na skutek zakładu z szatanem, Bóg wystawia jednak wiarę Hioba na ciężką próbę. Odbiera mu wszystko: dzieci, majątek, zdrowie. Mimo to Hiob nie złorzeczy Bogu. Zgadza się z jego wyrokami – jeśli taki jest plan Boski, trzeba się mu poddać i przyjmować nie tylko to,

Racje serca i racje rozumu – rozpatrz konflikt między Antygoną a Kreonem

Racje serca i racje rozumu – rozpatrz konflikt między Antygoną a Kreonem. Forma pracy Trudno cokolwiek doradzić, bowiem wszystko już było… Na ten temat powstało tysiące rozprawek – ta forma bardzo dobrze się do tego nadaje. Spora grupa ambitnych uczniów wybierała z kolei dialog między zwolennikiem racji Kreona a zwolennikiem racji Antygony. Były także mowy oskarżycielskie i obrończe. Zaletą tego tematu jest duża dowolność w wyborze formy pracy. Pocieszeniem zaś fakt, że choć ten temat cieszy

Uniwersalizm Europy w średniowieczu i dziś – próba porównania

Uniwersalizm Europy w średniowieczu i dziś – próba porównania. Zgromadź jak najwięcej informacji o epoce średniowiecza, jej kulturze, literaturze, obyczajach. Zajrzyj również do podręcznika do historii. Zastanów się, czy dostrzegasz jakieś podobieństwa między Europą średniowieczną a dzisiejszą. Wstęp Co to jest uniwersalizm? To pewna jednorodność, jednolitość. O uniwersalizmie możemy mówić w różnych sferach: kulturowej, gospodarczej czy społecznej. Rozwinięcie – Argumenty Etos rycerski (nie mylić z eposem rycerskim – to gatunek

Ars poetica – porównaj, jakie zadania wyznaczają poezji autorzy przedstawionych niżej wierszy

Ars poetica – porównaj, jakie zadania wyznaczają poezji autorzy przedstawionych niżej wierszy. Uwaga Zwróć uwagę na pozornie drobną, a tak naprawdę bardzo znaczącą różnicę między oboma utworami. Wnosi ją znak zapytania kończący tytuł wiersza Miłosza. Zastanów się, co on może sugerować: dystans poety do wszelkiego rodzaju sztuk poetyckich; dystans do tego szumnego pojęcia; dystans poety do własnych wywodów; do treści utworu; dystans do samego siebie. Każda odpowiedź może być prawdziwa. Najważniejsze,

Skomentuj opinię Czesława Miłosza: Pan Tadeusz jest poematem na wskroś metafizycznym

Skomentuj opinię Czesława Miłosza: „Pan Tadeusz” jest poematem na wskroś metafizycznym, to znaczy jego przedmiotem jest rzadko dostrzegany w codziennie nas otaczającej rzeczywistości ład istnienia jako obraz […] czystego Bytu. Uwagi do tematu Czy jeśli w poleceniu czytamy o „poemacie metafizycznym” lub „czystym Bycie”, należałoby czym prędzej wybrać inny temat? Niekoniecznie. Czasami trzeba kilkakrotnie coś przeczytać, by zrozumieć, że wcale nie jest takie trudne. Ta uwaga dotyczy zwłaszcza tematów, w których pojawia się cytat.

Prawda w życiu ludzkim. Czy może okazać się siłą niszczącą?

Prawda w życiu ludzkim. Czy może okazać się siłą niszczącą? Zacznij Od refleksji na temat prawdy. Prawda jest wartością bezdyskusyjną, prawdomówność to dewiza moralistów. Nawet Biblia głosi, że „prawda wyzwala”. Ale też zna literatura przypadki, w których poznanie prawdy okazało się nisz­czą­ce dla tych, którzy jej szukali. Należy do nich Edyp. Opisz sytuację Edypa dociekającego prawdy mimo ostrzeżeń Tejrezjasza. Zwróć uwagę, że do do­cie­kań, kto zabił Lajosa, popycha go hybris – absolutna

Jak widzieli zaświaty starożytni Grecy, a jak Żydzi i chrześcijanie?

Jak widzieli zaświaty starożytni Grecy, a jak Żydzi i chrześcijanie? Praca jest dość trudna i wymaga odwołania się do wiedzy spoza podręcznika, zwłaszcza jeśli chodzi o Stary i Nowy Testament. Wstęp Spróbuj zdefiniować, czym są zaświaty. To kraina lub krainy, gdzie według wierzeń większości religii odchodzą po śmierci dusze zmarłych. Jakość tego zaświatowego istnienia jest najczęściej powiązana w jakiś sposób z zagadnieniem dobra i zła, czyli z problematyką etyczną. Zaświaty

Porównaj kosmogonię biblijną i kosmogonię mitologiczną starożytnych Greków

Porównaj kosmogonię biblijną i kosmogonię mitologiczną starożytnych Greków. Wstęp Wyjaśnij słowo „kosmogonia”. est to stworzenie świata, a dokładnie, tłumacząc grecki termin, powstanie, narodziny kosmosu, czyli świata. Rozwinięcie Na co zwrócić uwagę? Ważne jest, kto stwarza świat i w jaki sposób oraz czy świat powstaje jednorazowo, czy etapami. Zauważ również, w wyniku czego świat powstaje – miłości, a może walki? Kolejne zagadnienie dotyczy powstania człowieka – jak ono wygląda w obydwu

Jak – z perspektywy człowieka współczesnego – oceniałbyś średniowiecznego rycerza i ascetę? Odwołaj się do konkretnych przykładów tekstów kultury

Jak – z perspektywy człowieka współczesnego – oceniałbyś średniowiecznego rycerza i ascetę? Odwołaj się do konkretnych przykładów tekstów kultury. Jak zacząć Przykładowy wstęp 1. Zacznij od terminu, określ swój program. Literatura parenetyczna, popularna w dawnych epokach – przede wszystkim w średniowieczu, opisywała idealnych przedstawicieli danego stanu społecznego. Idealni władcy – jak król Artur, występowali w niej na równi z idealnymi rycerzami bez skazy – Rolandem, Lancelotem, szlachetnymi damami – Izoldą i świętymi – jak Franciszek z Asyżu czy

Ferdydurke jako powieść o niedojrzałości – uzasadnij, że utwór można odczytać w ten właśnie sposób.

Ferdydurke jako powieść o niedojrzałości – uzasadnij, że utwór można odczytać w ten właśnie sposób. Uwaga – do takiego tematu (w którym pojawia się magiczne słowo „uzasadnij” – czyli podaj ar­gu­men­ty) najodpowiedniejsza będzie forma rozprawki. Postaw tezę – tak, powieść można odczytać także w ten właśnie sposób. Czas na argumenty Człowiek, który jest „upupiany” przez społeczeństwo (dzieckiem lub zdziecinnialym dorosłym o wiele łatwiej pokierować niż dojrzałym człowiekiem…). Forma, „gęba” i „pupa” sprawiają, że czło­wiek zawsze

Ferdydurke a romantyzm. Jaka jest funkcja literatury romantyzmu w tej powieści?

Ferdydurke a romantyzm. Jaka jest funkcja literatury romantyzmu w tej powieści? Oczywiście, musisz tu skupić się na fragmencie opisującym lekcję języka polskiego z profesorem Bladaczką. Ten „świetny pedagog” postawił tam niepodważalną, świętą tezę, że „Słowacki wielkim poetą był”. Wokół tego stwierdzenia kręci się cała nudna, obrzydliwie schematyczna lekcja. Jednym z jej celów było pokazanie, jak bardzo poezja Słowackiego zachwyca wszystkich, którzy się z nią zetknęli. Polonista nawet nie dopuszcza do świadomości myśli, że kogoś może

Czy Bajki Krasickiego są nadal aktualne?

Czy Bajki Ignacego Krasickiego są nadal aktualne? I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa (Monachomachia) Te słowa Ignacego Krasickiego nie pochodzą wprawdzie z „Bajek”, lecz świetnie ukazują siłę broni, jaką jest ośmieszenie. W „Bajkach” śmiech jest groźny, choć nie dotyczy nikogo konkretnego. Autor wyszydza pewne cechy, zachowania, zdarzenia, które, jak się okazuje, dziś także mają miejsce. Krótkie, jasne, proste a zarazem precyzyjne utwory,

Czym jest patriotyzm? Odpowiedz w oparciu o literaturę romantyzmu, jaką poznałeś.

Czym jest patriotyzm? Odpowiedz w oparciu o literaturę romantyzmu, jaką poznałeś. „Patria” znaczy ojczyzna. Patriota, to człowiek, który kocha swoją ojczyznę, jest gotów walczyć o nią i zawsze poświęci dobro prywatne na rzecz swojego kraju. Literatura polska zawiera wiele przejawów patriotyzmu i ukazuje bo­haterów – patriotów. Dzieje się tak pewnie dlatego, że historia naszego kraju obfitowała w wojny, zabory i powstania. W takich wypadkach najbar­dziej widać patriotyczne czyny i często

„By czas nie zaćmił, i niepamięć” – co z dorobku literatury staropol­skiej uważasz za godne ocalenia, utrwalenia w świadomości pokoleń?

„By czas nie zaćmił, i niepamięć” – co z dorobku literatury staropol­skiej (średniowiecze – oświecenie) uważasz za godne ocalenia, utrwalenia w świadomości pokoleń? Trzeba przyznać, że ktoś, kto zdecydował się odpowiedzieć na pytanie zawarte w powyższym temacie, ma z czego wybierać. Bogactwo materiału – bądź co bądź dorobek czterech epok a osiemnastu stuleci – można nazwać godziwą ofertą materiału do analizy. Inna rzecz, iż literatura minionych epok rzadko dziś pociąga

Gerwazy – ocena postaci

Gerwazy – ocena postaci. Wcale nie tak łatwo ocenić Gerwazego. Powie ktoś: przecież to okrutnik, człowiek zawzięty, mściwy! Można zaprzeczyć tej opinii: przecież to wierny sługa, oddany swojemu panu i ojczyźnie! Mickiewicz tak konstruuje swoje postacie, ze nie budzą one w czytelniku skrajnej niechęci, grozy, ani złych ocen. Tak samo dzieje się w przypadku Gerwazego – sługi Stolnika Horesz­ki. Pierwsza cecha Gerwazego to wierność i zaufanie do swojego pana. Są

Edyp jako bohater tragiczny

Edyp jako bohater tragiczny. Zacznij Zacznij od wyjaśnienia, kim jest bohater tragiczny. Jest to postać, która stoi przed koniecznością podjęcia decyzji – a wie, że cokolwiek zrobi, poniesie klęskę. Konflikt tragiczny to sytuacja bez wyjścia, prowadząca do zguby bohatera. . Rozwiń Czy to dotyczy Edypa? Tak – do tego na jego przykładzie wyjątkowo wyraźnie rysuje się ironia tragiczna. W chwili gdy go poznajemy, musi podjąć decyzję o ratowaniu miasta. Jeśli nie będzie poszukiwał

Jacek Soplica jako główny bohater Pana Tadeusza

Jacek Soplica jako główny bohater „Pana Tadeusza”. Kim był Jacek Soplica Gdyby losy Jacka Soplicy potoczyły się inaczej, inna musiałaby być treść epopei narodowej. Nie byłoby przecież pana Tadeusza, być może nie byłoby tajemnicy i kto inny musiałby wykonywać patriotyczną robotę emisariusza wśród szlachty. Dlatego uważam, że jest to najważniejszy bohater „Pana Ta­deusza”, że tajemniczość, jaka mu towarzyszy, rola, którą odgrywa politycz­nie, przeszłość, uczucia tej postaci stanowią o wartości dzieła