Breaking news
  • No posts where found

Zagadnienia (Angielski)

WHEN?

At what time? – O której godzinie? In how many hours / minutes / days? – Za ile godzin? When was it? – Kiedy to było? before noon – przed południem before 7 p.m. – przed siódmą after 10 p.m. – po dziesiątej at noon – w południe at night – w nocy at midnight –  o północy at about 4 p.m. –  około czwartej po południu before – wcześniej later

Wyrażenia związane z pobytem w hotelu

W hotelu i schronisku 1. Jesteś w hotelu. Zapytaj, czy są wolne pokoje na dzisiaj, ile kosztują i powiedz, że chciałbyś jeden zobaczyć. A: Have you got any vacancies for tonight? B: You can have room 24. A: What’s the price? B: $40 with breakfast. A: Can I have a look at it, please. B: Yes, of course. Would you take a seat for a moment? 2. Jesteś w hotelu. Zamów dwuosobowy pokój z prysznicem na piątek. A: Can

I LIKE Wyrażanie uczuć osobistych

Wyrażanie uczuć osobistych Jak komentować to, co widzisz i co się Ci podoba lub nie, w sposób zwięzły, zgrabny i przyjemny? Oto zestawienie najczęściej używanych zwrotów, które przydadzą się w konwersacji i na egzaminie.   LUBIMY I like I like this – lubię to, to mi się podoba; I like this painting. –  Podoba mi sie ten obraz They liked the idea of going to Paris. – Spodobał im się

ANGIELSKI Słownictwo do egzaminu – TIME

CZAS present, current – aktualny time – czas date – data  calendar – kalendarz successive – kolejny, następujący po sobie to begin, to start – zaczynać (się) beginning – początek initial – początkowy end – koniec final – końcowy to finish, to end, to stop – skończyć (się) to pass, to elapse – przemijać during – podczas from – od for – od (jakiegoś czasu) for; through – przez (jakiś

Holiday, holidays i vacation

Błędnie: When I was on holidays in the Caucasus mountains, the mere thought of urban life was really getting me down. Poprawnie: When I was on holiday in the Caucasus mountains, the mere thought of urban life was really getting me down. W brytyjskim angielskim dla oznaczenia „urlopu”, „wakacji” używa się słowa holiday. Występuje ono zwykle w liczbie pojedynczej, np. I was on holiday. („Byłem na wakacjach”). Użycie słowa holiday w liczbie mnogiej jest

Places

TOWN czy CITY Zarówno city, jak i town odpowiadają polskiemu słowu „miasto”. Wyraz city używany jest do określania większych miejscowości, np.: London is one of the biggest cities in Europe. (Londyn jest jednym z największych miast w Europie.) Rzeczownik town stosuje się do małych miejscowoś­ci, „mieścin”, „miasteczek”, np.: The population of Myślenice is about 20 000 but many people from this town work in Cracow. (Populacja Myślenic wynosi około dwudziestu tysięcy osób, ale wielu ludzi z tego

Giving opinion about a film

During the matura exam the writing task may include writing a film review. At the oral examination you can be asked to state your opinion about a film you have seen. In both cases the following words and phrases will definitely prove useful: a cartoon (kreskówka, film animowany)– a film in which the characters are drawn. Such films are usually amusing and made for children. a costume drama (film historyczny) – a historical film;

Formal and informall letters

MATURA PISEMNA   POZIOM PODSTAWOWY Writing a formal and/ or informal letter is a typical examination task. Differences between a formal and informal letter. Formal and informal letters differ in several aspects. These are: Layout, that is, the way you put the address, date, signature, etc. on a page; Style, that is, the way you address the recipient; Register, that is, the language you use.   Formal letter The layout

FEELINGS – emocje, odczucia

How to express yourself… Jeżeli mówisz o czymś, co dzieje się regularnie, użyjesz czasu Present Simple (teraźniejszego prostego): I like American horror movies. – Lubię amerykańskie horrory. I watch a fantastic Polish series every Friday. – Oglądam fantastyczny polski serial w piątek. Jeżeli chcesz powiedzieć o czymś, co dzieje się w tej chwili, użyjesz czasu Present Continuous (teraźniejszego ciągłego): I am watching a comedy now. – Oglądam teraz komedię. Are

Czas wolny

Wyrażenia dotyczących sposobów spędzania czasu wolnego i hobby. free (leisure) time – wolny czas I like reading books    Lubię czytać książki going to the cinema    chodzić do kina going out with my friends    wychodzić z przyjaciółmi watching TV    oglądać telewizję playing computer games    grać w gry komputerowe riding a bike    jeŹdzić na rowerze skiing    jeŹdzić na nartach swimming    pływać travelling    podróżować collecting stamps    zbierać znaczki listening to music    słuchać muzyki

Pytanie o drogę

Jeżeli chcemy zapytać,  jak gdzieś dojść, musimy powiedzieć: Excuse me, where is the nearest  post office/bank/railway station? Przepraszam, gdzie jest najbliższa(y) poczta, bank, stacja kolejowa? Możemy także powiedzieć: Can (could) you tell me how can I get to….? Czy możesz (może pan/ pani) powiedzieć mi, jak dojść do…………..? Aby odpowiedzieć, będziecie potrzebowali następujących wyrażeń: Take the first, the second etc. right, left Proszę skręcić w pierwszą (drugą itd.) ulicę w

Wizyta u lekarza

Wyrażenia związane z chorobą, wizyta u lekarza, wizyta u dentysty   I feel rather unwell. – Niezbyt dobrze się czuję. I have a cold, a sore throat and I’m hoarse. – Jestem przeziębiony, boli mnie gardło i mam chrypkę. Take your temperature. – Zmierz temperaturę. Please undress and lay down.  – Proszę się rozebrać i położyć. I have a high fever. – Mam wysoką gorączkę. I have a cold. – Jestem przeziębiony. I have

Wyrażanie opinii

I think that… – Wydaje mi się, że…. I’m sure that… – Jestem przekonany, że… It seems to me that… – Wydaje mi się, że … I believe that… – Wierzę, że… Gdy nie zgadzamy się z przedmówcą w języku angielskim nie wypada wręcz powiedzieć mu tego wprost, dlatego też stosuje się następujące zabiegi, aby nieco łagodniej wyrazić swój sprzeciw. Yes, but… – Tak, ale… You’re right but… – Masz

Sugestie

Shall we go to the cinema? – Może pójdziemy do kina? Let’s go out tonight, (shall we?) – Pójdźmy dziś do kina, (dobrze)? Why don’t we visit Sam tonight? – A może tak odwiedzilibyśmy dziś Sama? What about going to a pub tomorrow? – Co powiesz na wyjście do pubu jutro? Do you feel like going out tonight? – Czy masz ochotę wyjść dziś wieczorem? I suggest a walk. –

Uprzejme odmawianie

I’m afraid I can’t (because I have to stay at home and take care of my ill sister) – Obawiam się, że nie mogę (gdyż muszę zostać w domu i opiekować się moją chorą siostrą). I’m sorry, I haven’t got enough time. – Przepraszam, ale nie mam czasu. If only I had more time, I would certainly go there with you. – Gdybym tylko miał więcej czasu, na pewno poszedłbym

Przyjmowanie gości i bycie gościem

I’m expecting you for a lunch (dinner) at……. – Zapraszam cię na lunch (obiad) o ….. We’ll be delighted to see you for tea tomorrow at…  – Będziemy zaszczyceni mogąc przyjąć cię jutro na podwieczorku o…. I’m giving (throwing) a party tomorrow, would you like to join us? – Urządzam jurto przyjęcie, czy chciałbyś przyjść? Shall we be expected to wear evening dresses? – Czy będą obowiązywały wieczorowe stroje? I

Zwracanie uwagi

May I remind you that, you cannot smoke in here. – Chciałbym przypomnieć ci, że nie wolno tu palić. Behave yourself! – Zachowuj się! Would you be so kind as to stop smoking in here. – Czy mógłbyś być tak uprzejmy, aby przestać palić. Could you be more careful! – Czy mógłbyś bardziej uważać! Don’t you see the baby is sleeping (I am learning), could you stop screaming (turn the

Zwroty używane przy przedstawianiu się

Przedstawianie się, przedstawianie kogoś, powitania My name is ….. – Nazywam się… This is Mr. Black – To jest pan Black. Meet my friend John. – Poznaj mojego przyjaciela (znajomego) Johna. Bill, I want you to meet Mary. – Bill, chciałbym, abyś poznał Mary. May I introduce Mr. Black (to you)? – Chciałbym przedstawić (tobie) pana Black. Let me introduce myself, my name is ….. – Chciałbym się przedstawić, nazywam

Wyrażenia używane w hotelu

Have you got a single (double) room (with bath)? – Czy mają Państwo pojedynczy (podwójny) pokój z łazienką? Last week I phoned you about a room. – W zeszłym tygodniu telefonowałem w sprawie pokoju. I have booked a room in your hotel. – Zarezerwowałem pokój w Państwa hotelu. Breakfast is included in the room’s price. Other meals are charged separately. – Śniadanie jest wliczone w cenę pokoju. Za inne posiłki

Wyrażenia używane w restauracji

Have you got a table for two? – Czy mają Państwo stolik dla dwóch osób? Can I have the menu, please. – Czy mogę prosić o menu? What will you have? – Co Pan/Pani zamawia? What can you recommend? – Co może Pan/Pani polecić? I’ll have mushroom soup and beefsteak with mashed potatoes and a green salad. – Poproszę o zupę grzybową i befsztyk z puree i sałatą. Would you