Podróżowanie i turystyka

Temat: podróżowanie i turystyka

Temat: podróżowanie i turystyka What was the most beautiful place in the world you have visited? Alice, 16, Warsaw: Last year I visited the Greek Isles. All of them were beautiful, but I loved Thassos  most. It’s got everything Greece is famous for: wonderful people, fascinating remote mountain slopes, unique natural beauty of silver olive trees that surround extensive beaches with golden sand as well as immense azure of the

TRAVEL – PODRÓŻ

During your matura exam you may be expected to cope with tasks connected with travel, means of transport, etc. You can for example deal with a text concerning different ways of travelling or be asked to describe your favourite places, special places you visited, etc. Below you will find vocabulary connected with travel. travel – podróż, podróżować journey – podróż Słowo journey oznacza „podróż”, „wyjazd”, „wyprawę”, np. Our journey to the United

DRIVING – KIEROWANIE POJAZDEM

to reverse – cofać to overtake – wyprzedzać to brake – hamować to accelerate – przyspieszyć to change gear – zmienić bieg to blow one’s horn – zatrąbić to give priority to sb – ustąpić komuś pierwszeństwa to cut sb up – zajechać komuś drogę to indicate – włączyć kierunkowskaz to let the clutch out – puścić sprzęgło to push the clutch in – wcisnąć sprzęgło to pull off –

TRAVEL AROUND TOWN – PODRÓŻOWANIE PO MIEŚCIE

bus – autobus tram (BrE), streetcar (AmE) – tramwaj underground – metro the Tube – metro w Londynie taxi – taksówka taxi rank – postój taksówek taximeter – taksometr bus stop – przystanek autobusowy at the bus stop – na przystanku autobusowym request stop – przystanek na żądanie bus station – dworzec autobusowy ticket machine – automat do sprzedaży biletów fare – opłata za przejazd How much is the fare to…

TOURISM – TURYSTYKA

active holiday – aktywny wypoczynek farm tourism – agroturystyka pilgrimage – pielgrzymka holiday resort – miejscowość wypoczynkowa spa – uzdrowisko tourist – turysta traveller – podróżnik holiday maker – urlopowicz rucksack, backpack – plecak souvenir – pamiątka in/ during/ at high season, peak holiday season – podczas pełni sezonu low season – okres poza sezonem off season – pozasezonowy out of season – poza sezonem self-drive – dojazd we własnym

ACCIDENTS – WYPADKI

to have an accident – mieć wypadek to be injured – zostać rannym to injure oneself – zranić się to break your leg – złamać nogę to sprain (one’s ankle) – skręcić (kostkę) to burn oneself (in a road accident) – oparzyć się (w wypadku samochodowym) to scald oneself – poparzyć się wrzątkiem to faint – zemdleć to have (a) concussion – doznać wstrząsu mózgu to bleed – krwawić to call

TOURIST INFORMATION – INFORMACJA TURYSTYCZNA

travel agency – biuro podróży brochure – folder reklamowy, broszura leaflet – ulotka catalogue – katalog road map, atlas – mapa samochodowa city map – plan miasta guidebook – przewodnik turys­tyczny guide – przewodnik (osoba) phrasebook – rozmówki travel destination – cel podróży to advise – doradzać to recommend – polecać to offer – oferować We decided to spend four days in Edinburgh. It is a big city so before we

ACCOMMODATION – ZAKWATEROWANIE

at a hotel – w hotelu a luxury hotel – hotel luksusowy a budget hotel – niedrogi hotel klasy turystycznej at a guest house/a boarding house – w pensjonacie at a self-catering apartment – w apartamencie wakacyjnym, w którym znajdują się urządzenia do samodzielnego przygotowywania posiłków in a youth hostel – w schronisku młodzieżowym in a holiday chalet – w domku letnim at an inn – w zajeździe at a holiday village – w miejscowości wypoczynkowej at a sea resort/ at a health resort, at a spa –

TRAVEL BY SEA – PODRÓŻ MORSKA

ferry – prom yacht – jacht cabin cruiser – jacht wycieczkowy cruise liner – liniowiec steamship/ boat – parowiec hydrofoil/ hovercraft – wodolot sailing ship – żaglowiec motor boat – łódź motorowa rowing boat – łódź wiosłowa deck – pokład gang, plank – trap life jacket – kamizelka ratunkowa life belt (AmE), life buoy (BrE) – koło ratunkowe life boat – tratwa ratunkowa to be seasick – cierpieć na chorobę

TRAVEL BY PLANE – PODRÓŻ SAMOLOTEM

airport – lotnisko departure hall – hala odlotów arrival hall – hala przylotów terminal – terminal check-in – odprawa luggage – bagaż hand luggage – bagaż podręczny luggage label – identyfikator bagażowy customs – odprawa celna customs officer – celnik to declare – do oclenia passport control – kontrola paszportowa boarding card – karta pokładowa departure lounge – sala odlotów gate – wyjście, brama flight schedule – rozkład lotów baggage

TRAVEL BY TRAIN – PODRÓŻ POCIĄGIEM

railway station – dworzec kolejowy railway – kolej porter – bagażowy platform – peron on platform – na peronie track – tor waiting room – poczekalnia luggage room, left-luggage – przechowalnia bagażu a railway timetable, schedule – rozkład jazdy according to timetable – zgodnie z rozkładem ticket – bilet ticket office – kasa biletowa full fare – cały bilet half fare – bilet ze zniżką discount – zniżka return ticket (BrE),

MEANS OF TRANSPORT – ŚRODKI TRANSPORTU

to travel… – podróżować… …by train – …pociągiem …by plane – …samolotem …by bus – …autobusem …by coach – …autokarem …in your own car – …własnym samochodem …by sea – …drogą morską …by ship – …statkiem …by boat – …łodzią …by ferry – …promem …by bicycle – …rowerem to cycle – jechać na rowerze to drive – kierować samochodem to ride – jechać na rowerze, konno, na motocyklu, itp. to

TYPES OF TRIPS – RODZAJE WYCIECZEK I PODRÓŻY

trip – podróż, wycieczka to make a trip – urządzić wycieczkę to go for a trip – jechać na wycieczkę business trip – podróż służbowa to go on holiday – jechać na wakacje journey – podróż voyage – podróż statkiem package tour – wyjazd zorganizowany package holiday – wakacje zorganizowane city tour – przejażdżka po mieście backpacking trip – obóz wędrowny coach trip – wycieczka autokarowa day trip – wycieczka jednodniowa school