Zapamiętaj następujące typy dramatów:

 • tragedia grecka (m.in. dramat antyczny),
 • dramat szekspirowski (łamie reguły dramatu antycznego),
 • dramat romantyczny (odwołuje się do osiągnięć Szekspira),
 • dramat młodopolski (nawiązuje do dramatu romantycznego i szekspirowskiego),
 • dramat współczesny (teatr absurdu lub antyteatr zaprzecza regułom wyznaczającym gatunki poprzednie).

Różnice w kompozycji

 • tragedia grecka:
  Antygona Sofoklesa

  • reguła trzech jedności: miejsca, akcji, czasu;
  • podział na stasimony i epejsodiony;
  • obecność chóru;
  • zasada decorum;
  • imię bohatera w tytule;
  • ograniczona do trzech ilość osób na scenie;
  • niezmienność charakterologiczna postaci (daną postawę reprezentuje od początku do końca).
 • dramat szekspirowski:
  Hamlet Szekspira

  • zerwanie z regułą trzech jedności;
  • odział na akty i sceny;
  • eliminacja chóru;
  • przemieszanie stylu i osób: wysoki obok niskiego, wątki tragiczne obok komicznych, czyli odejście od decorum;
  • wprowadzenie osób i wątków baśniowych, fantastycznych sceny zbiorowe;
  • zmienność psychologiczna postaci (np. przemiana lady Makbet).
 • dramat romantyczny
  Dziady Mickiewicza

  • także zrywa z zasadą trzech jedności, całość d. romantycznego cechuje:
  • kompozycja otwarta, tzn. luźne powiązanie poszczególnych scen-wysepek;
  • luki w akcji, niejasny finał
  • obecność bohatera romantycznego;
  • sceny fantastyczne, baśniowe, groteskowe;
  • synkretyzm rodzajów literackich – elementy liryki i epiki wprowadzone do dramatu.
 • dramat młodopolski
  Wesele Wyspiańskiego

  • czerpie ze wszystkich dotychczasowych osiągnięć, a także z nowatorskich reform teatru europejskiego
  • zachowuje zasadę trzech jedności jak u Szekspira;
  • wprowadza motywy baśniowe i fantastyczne jak w dramacie romantycznym tematyka, fantastyka, tajemniczość, bezpośrednie nawiązania;
  • ogromna rola symbolu w dramacie młodopolskim;
 • antyteatr
  Kartoteka Różewicza

  • absurd, groteska, paradoks jako reguły komponujące zdarzenia lub portrety postaci;
  • symultanizm miejsca i czasu;
  • bohater – everyman, pozbawiony cech indywidualnych, reprezentant ogółu;
  • bohater bierny – antybohater, pozbawiony aktywności motywującej bieg akcji.

Zobacz:

Cechy tragedii antycznej

Jakie reguły obowiązują w tragedii greckiej?

Wskaż cechy dramatu szekspirowskiego na przykładzie Makbeta

Zasady dramatu antycznego

ANTYK – Test 1

Charakterystyczne cechy dramatu romantycznego