Plan powieści

 • Powrót Wokulskiego do Warszawy z ogromnym majątkiem.
 • Starania o Izabelę: duże datki na dobroczynność, wykupienie weksli Łęckiego itp.
 • Kwesta w kościele i zaproszenie do hrabiny Karolowej.
 • Wyścigi konne – przekazanie przez Wokulskiego wygranej na ręce Izabeli z przeznaczeniem na działalność charytatywną.
 • Wizyty u Łęckich.
 • Kupienie kamienicy Łęckich przez Wokulskiego.
 • Wyjazd do Paryża
  – spotkanie z Suzinem i plany wspólnych interesów,
  – poznanie Geista – niedocenianego naukowca.
 • •Załamanie psychiczne pokonane dzięki zaproszeniu do Zasławka.
 • Starania o wzajemność Izabeli.
 • Zgoda Łęckiej na małżeństwo.
 • Rozmowa Izabeli ze Starskim – dowód ich romansu.
 • Próba samobójcza załamanego Wokulskiego.
 • Apatia i zniknięcie bohatera.
 • Pogłoski o wysadzeniu się Wokulskiego w ruinach zamku w Zasławiu.
 • Śmierć Rzeckiego, wstąpienie Izabeli do klasztoru.

Retrospekcje

 • Dzieciństwo Ignacego Rzeckiego spędzone na warszawskim Starym Mieście, wspomnienie o ojcu, który był żołnierzem napoleońskim.
 • Praca młodego Rzeckiego w sklepie Jana Mincla.
 • Udział Rzeckiego i jego przyjaciela Augusta Katza w Wiośnie Ludów na Węgrzech.
 • Samobójcza śmierć Katza.
 • Wspomnienia dotyczące losów Wokulskiego przed 1878 r.: praca u Hopfera, nauka w Szkole Głównej, udział w powstaniu, zesłanie, po powrocie praca w sklepie Mincla i małżeństwo z Małgorzatą Minclową, ujrzenie Izabeli w teatrze, pomnożenie odziedziczonego po żonie majątku na dostawach wojskowych.

Zobacz:

Bolesław Prus – Lalka

Obraz świata i człowieka w Lalce Prusa

Lalka Bolesława Prusa jako zwierciadło ­Warszawy drugiej połowy XIX wieku

Cechy romantyczne i pozytywistyczne w Lalce Prusa

Zaprezentuj świat postaci opisanych w Lalce Bolesława Prusa

O jakich wartościach dyskutuje w Lalce Prus?

Bohaterowie Lalki Bolesława Prusa

Lalka – interpretacje tytułu

Jak interpretować tytuł powieści Bolesława Prusa Lalka?

Lalka Bolesława Prusa – matura

Lalka na maturze