Tag "formy prac pisemnych"

List z reklamacją

List z reklamacją jest listem formalnym, muszą być więc zachowane wszystkie podstawowe cechy listu formalnego: odpowiedni zwrot grzecznościowy zaczynający list – Dear Sir – Dear Madam – Dear Mr (Ms) Brown; wstęp, rozwinięcie, zakończenie; odpowiedni zwrot grzecznościowy kończący list: Yours faithfully, jeśli nie znamy nazwiska adresata i tytułujemy go Dear Sir or Dear Madam, Yours sincerely, jeśli znamy nazwisko adresata i list rozpoczynamy np. Dear Mr Brown. nie stosujemy form skróconych, czyli piszemy

Letter – list (przykłady)

Styl nieformalny List kierowany do kolegi lub koleżanki jest listem nieoficjalnym i należy używać stylu nieformalnego. List, który musisz napisać na maturze jest bardzo krótki, jednak pamiętaj, że najważniejsze jest przekazanie wszystkich informacji z polecenia. Sprawdź po napisaniu, czy na pewno czegoś nie przeoczyłeś. Następnie popraw list pod względem formalnym. Postaraj się umieścić w liście wszystkie podane powyżej elementy stylu nieoficjalnego. Zamień formy pełne na ściągnięte. Zamień dwa, trzy słowa na bardziej nieformalne

Personal note and memo

During your exam you can be required to write a personal note or memo. These pieces of writing are even more informal and usually shorter than informal letters. They contain a brief piece of information concerning one or two issues. You usually write a note or memo to people you know well. No fixed rules describe the layout of notes and memos, but it should be clear and efficient – the reader must

Jak pisać o sobie

Jak pisać o sobie O sobie piszemy wówczas, gdy wplatamy w tekst własne opinie, odczucia, emocje. Kiedy opowiadamy się wobec tematu lub oceniamy. Bywa i tak, że w autobiografii albo autoportrecie czy liście chcemy zaprezentować się bezpośrednio. Wtedy dominują informacje o sobie i autooceny. Uwaga – innymi prawami rządzi się CV lub list motywacyjny. Jak pisać o sobie dobrze, ale nie za dobrze, prawdę, ale nie całą, tak by zbudować dobre wrażenie osoby kompetentnej – ale

SURVEY, FORM – ankieta, formularz (ćwiczenia)

Ankieta, inaczej nazywana kwestionariuszem, to forma użytkowa złożona z zamkniętych (tak/nie) lub otwartych pytań, przeznaczona do wypełnienia przez pojedynczą osobę (respondenta) na zadany temat. Na maturze możesz spotkać się albo z zadaniem polegającym na ułożeniu ankiety (wtedy już na nią nie odpowiadasz!), albo z takim, w którym będziesz musiał gotową ankietę wypełnić. Jak dobrze odpowiedzieć na ankietę podczas matury? Odpowiadaj na temat, zgodnie z punktami zawartymi w poleceniu. Odpowiadaj krótko,

LETTER OF APPLICATION – list motywacyjny

Ważne! Letter of application to rodzaj listu formalnego. Pisząc w stylu formalnym, pamiętaj o: stosowaniu form pełnych, a nie ściągniętych (czyli I am a nie I’m oraz cannot nie can’t) nieużywaniu wyrażeń nieformalnych, potocznego języka – używamy strony biernej (czyli nie pytaj: Where do you organize the language camps? tylko Where are the camps organized? używaniu łączników zdaniowych i grzecznych wyrażeń, na przykład: I would be grateful if you could…, I would appreciate…, I look forward to

Jak napisać rozprawkę?

Z wszystkich czterech rodzajów tematów maturalnych rozprawka jest zdecydowanie tematem najbezpieczniejszym i godnym polecenia wszystkim tym, którym pisanie nie przychodzi z łatwością. Naprawdę! Rozprawka to zdecydowanie wypracowanie z przepisem i poradzi sobie z nią każdy maturzysta! Rozprawka składa się z trzech części: Wstęp – ogólne przedstawienie tematu, problemu czy opinii. Rozwinięcie – przedstawienie argumentów. Zakończenie – podsumowanie.   1. ROZPRAWKA ARGUMENTATYWNA Najczęstszym typem rozprawki jest tak zwany For and Against Essay, w którym przedstawiamy wady i zalety, dobre i złe

REVIEW – recenzja

Recenzja składa się z trzech głównych części. W części pierwszej podajemy główne informacje o utworze, które możemy poprzedzić wprowadzeniem. Tu z kolei możemy podać, gdzie ten film widzieliśmy (np. był wyświetlany na takim a takim festiwalu filmowym).  Informacje, których nie może zabraknąć w recenzji to tytuł i autor (książka) czy reżyser i główni aktorzy (film, spektakl). Oczywiście daty czy okoliczności powstania utworu są dopuszczalne. W części drugiej powinno się znaleźć

NOTE – notatka (zadania maturalne)

Notatka to przykład prostej formy użytkowej, w której na piśmie przekazujemy pewne informacje. Notatka, zależnie od tego, do kogo jest skierowana, może mieć charakter formalny (oficjalny) lub prywatny (nieformalny). Najważniejsze cechy notatki: Notatka to zwięzła forma, w której informujemy kogoś o czymś, o jakiejś zaistniałej sytuacji lub problemie. Możemy też kogoś o coś w niej prosić. W typowej notatce, na przykład pisząc do współlokatora, informujemy, że wychodzimy wieczorem, piszemy o której godzinie wrócimy, prosimy, aby nasz współlokator

NARRATIVE – opowiadanie

You can be requested to write a narrative relating to school. Here are some general hints regarding writing a narrative. Narrative Jedną z najbardziej typowych form wypracowania jest opowiadanie. Zazwyczaj prosi się o napisanie krótkiej historii, która zaczyna się lub kończy podanym zdaniem. KROK 1 Jedną z najważniejszych spraw w opowiadaniu jest chronologia. Najpierw poukładaj wydarzenia według kolejności. Zrób szkic całego opowiadania. Kiedy układasz wydarzenia, pamiętaj o czasach! W opowiadaniu

Wywiad

Wywiad jest to ciąg pytań zadawanych przez pewną osobę innej osobie – najczęściej sławnej, zasłużonej dla kultury lub po prostu takiej, która przeżyła coś ciekawego. Ta rozmowa może być wyemitowana w TV lub w radiu albo spisana i opublikowana (w internecie, w czasopiśmie itd.). Cele wywiadu Wywiad może mieć różne cele. Najlepiej uświadomić sobie, jaki cel nam przyświeca, co chcemy wydobyć od rozmówcy i jakie są oczekiwania naszych czytelników. Co ich może najbardziej zainteresować? Wywiad dziennikarza z politykiem

Dedykacja

Dedykacja Drukowana zazwyczaj na początku utworu wypowiedź autora o tym, że dane dzieło poświęca on jakiejś określonej osobie. Taka dedykacja znajduje się na początku Małego Księcia czy Dziadów. Formuła na książce, fotografii lub innym przedmiocie, informująca o ofiarowaniu komuś danej rzeczy, napisana własnoręcznie przez ofiarodawcę i podpisana przez niego.   Kiedy i gdzie piszemy dedykację? Gdy ofiarowujemy komuś książkę (także zdjęcie, album lub płytę), piszemy dedykację, czyli samodzielnie sformułowane przesłanie

Notatka

Notatka Notatka – tekst o charakterze informacyjnym. służy skrótowemu przedstawieniu najważniejszych informacji w uporządkowany sposób. Jak powinna wyglądać notatka? Musi być czytelna, przejrzysta graficznie i zrozumiała. Powinna być rzeczowa i zwięzła. Powinna zawierać tylko najważniejsze informacje (nazwiska,daty, wydarzenia itp.). Nie może być chaotyczna. Fakty powinny być zapisane w ciągu logicznym i chronologicznym. Powinna mieć formę dostosowaną do tematu. Zapamiętaj! Podstawą do zrobienia dobrej notatki jest zgromadzenie najważniejszych, kluczowych informacji, a dopiero później

Podanie

Podanie Podanie jest pismem urzędowym z prośbą skierowaną z reguły do jakiejś instytucji, urzędu, władz, a więc ma jednoznacznie określony układ i formę. Musi być napisane starannie na papierze podaniowym lub na komputerze na kartce formatu A4. Podanie powinno się składać z następujących elementów: miejscowości i daty (prawy górny róg), informacji o nadawcy (lewy górny róg), informacji o odbiorcy (prawy górny róg, pod nazwą miejscowości i datą, poniżej danych nadawcy),