Tag "prace pisemne"

Przyjaźń – jak zacząć pracę o przyjaźni?

Wstęp Zacznij od cytatu. 1. Stefan Żeromski napisał: „Jeśli jest coś dobrego na świecie – to przyjaźń”. Zgadzam się w pełni z jego stwierdzeniem, ponieważ przyjaciel to drugi człowiek, na którego zawsze można liczyć, któremu można ufać. Postaram się to udowodnić na podstawie lektur i własnych przemyśleń. 2. „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie” stwierdził Adam Mickiewicz w bajce „Przyjaciele”. W dzisiejszych czasach wszyscy chcemy osiągnąć sukces, bogactwo, sławę. Zależy nam

Ogłoszenie

Ogłoszenie – forma wypowiedzi, której zadaniem jest poinformowanie o: ważnym wydarzeniu, sprzedaży, zamiarze kupna, zatrudnienia kogoś, zgubie, znalezieniu czegoś, itp. Czy łatwo sformułować ogłoszenie? Niby tak, ale trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Pisz konkretnie i na temat, bez owijania w bawełnę. Zadbaj o to, by w ogłoszeniu znalazły się wszystkie potrzebne informacje. Nie rozwlekaj wypowiedzi, nie podawaj szczegółów. Nie zapomnij podać kontaktu do siebie, jeśli chcesz, by ogłoszenie miało odzew.   Jak powinno wyglądać

Sformułowania potrzebne przy charakterystyce

Sformułowania potrzebne przy charakterystyce Zdania klucze Prezentacja bohatera – Reprezentuje określony typ: myśliciela, marzyciela realisty, erudyty… – Należy do grona idealistów – Jest jednym z narodowych bohaterów – Jest wzorcem – antywzorcem – Urodził się jako… – Poznajemy go jako… – Jest przedstawicielem grypy o określonych poglądach – Jest wyrazicielem myśli autora – Jego pochodzenie świadczy o… Do prezentacji wyglądu – Powierzchowność bohatera (miła, nieprzyjemna, zachwycająca) – Wizerunek, portret (mylący,

Z jakimi tematami prac pisemnych spotkasz się w szkole?

Tematy wypracowań Czy w klasie pierwszej, czy w trzeciej – tematy wypracowań są podobnie budowane. W szkole macie do czynienia z określonymi typami tematów, a w konsekwencji – z pewnymi wymaganiami dotyczącymi ich realizacji. ­Warto więc je sobie uporządkować.   Tematy z alternatywą (czyli albo-albo) Masz do wyboru: albo to, albo tamto. Wydaje się, że wystarczy opowiedzieć się po którejś z dwóch stron. Nic bardziej złudnego! Najczęściej prawda leży pośrodku. A nawet jeśli któraś z opcji wydaje Ci się słuszniejsza, tej drugiej nie

Jak to powiedzieć uprzejmie?

Zdania klucze Jak to powiedzieć uprzejmie? Sformułowanie tematu jest niejasne – będę trzymać się jednego znaczenia terminu. Temat sugeruje tezę, której obronić się nie da. Cytat podaje w wątpliwość najważniejsze dla mnie wartości. Myśl zawarta w temacie rodzi pewne wątpliwości. Wypowiem się dyplomatycznie – można się z tym zgodzić, ale tylko w pewnych okolicznościach. Należę do tradycyjnej szkoły, takie postulaty są mi obce. Szanuję nowoczesność i odwagę eksperymentu – upór

Jak zwrócić uwagę na epizod?

Zdania klucze Jak zwrócić uwagę na epizod? Pozornie błahy szczegół okazuje się ważny dla rozwoju akcji. Umyka podczas lektury, a warto zwrócić uwagę na taki szczegół fabularny… Ta historia to scena epizodyczna, ale symbolizuje wymowę całej powieści. Wprowadzenie tego pobocznego wątku ma swój sens! Zobacz: Jak nie zgodzić się z cytowaną osobą? Jak przywołać słowa bohatera literackiego? Jak wprowadzić nową myśl?

Jak podkreślić wagę wypowiedzi?

Zdania klucze Jak podkreślić wagę wypowiedzi? Najważniejszy poeta należy do kręgu (skamandrytów, klasyków, awangardy)… W kompozycji utworu kluczową rolę odgrywa… Bardzo ważnym zabiegiem autora jest… Za ważne, a może najważniejsze w dziele uważam… Nie sposób pominąć dominującej kwestii… Za najistotniejszą rzecz uznam… Najwyższą wagę przykładam do… Pierwszoplanowy – temat, bohater, termin – to… Zobacz:   Jak wprowadzić nową myśl? Jak przywołać słowa bohatera literackiego? Jak nie zgodzić się z cytowaną

Jak wyrazić swoją opinię?

Zdania klucze Jak wyrazić swoją opinię? Według mnie… Sądzę / uważam / jestem zdania, że… Postać, powieść, problem oceniam następująco… Moje stanowisko w tej sprawie jest następujące… Oceniam pozytywnie, negatywnie… Mam pochlebną (niepochlebną) opinię o tej postaci… Według mojej oceny… Postawię werdykt… Trudno wyrokować, lecz… Opinia, jaką mogę wyrazić… Moja ocena postaci (czynu) będzie surowa… Nie mnie oceniać tę decyzję… Nie czuję się uprawniony do ocen, lecz…. Wrażenie, które pozostało

Jak przejść do omówienia kolejnego utworu?

Zdania klucze Jak przejść do omówienia kolejnego utworu? Chcemy omówić kolejny utwór Nie można w tej dyskusji pominąć utworu… Nie sposób nie wspomnieć bardzo poczytnego utworu… Tymczasem kolej na następny przykład. Czas na to, by przywołać następny tytuł. Jest to… Myślę, że doskonałym przykładem będzie też… Pragnę przytoczyć jeszcze jeden przykład… Uczyniła na mnie niebagatelne wrażenie inna jeszcze książka… Wywarła na mnie wielkie wrażenie inna jeszcze książka… Pragnę przejść do

Jak wprowadzić nową myśl?

Zdania klucze Jak wprowadzić nową myśl? Nowy pomysł, argument, pogląd Zadam teraz kolejne pytanie… Pragnę przejść do następnego problemu… Sprawa, którą omówiłem, pociąga za sobą temat następny. I oto kolejny problem, który trzeba przeanalizować. Myślę, że ta praca nie może obejść się bez przytoczenia następującego problemu. Jest nim… Następna wizja, która przychodzi na myśl to… Nie pomińmy obrazu (skojarzenia, problemu, faktu) tak ważnego jak… Bezsprzecznie warto omówić jeszcze jeden problem.Jest

Jak przywołać słowa bohatera literackiego?

Zdania klucze Jak przywołać słowa bohatera literackiego? …i właśnie wtedy padają wiekopomne słowa… W takiej sytuacji bohater mówi… Przypomnę, że bohater wypowiadał się na ten temat… Główny bohater zadeklarował swoją postawę, mówiąc… Poglądy bohatera ujawniają następujące słowa… Wśród wielu ciekawych wypowiedzi wagę przykładam do następujących:… Credo postaci brzmi tak… Bohater tak naprawdę ujawnił się w słowach… Kilka refleksji bohatera potwierdza tę tezę… Zobacz: Jak wyrazić swoją opinię? Jak podkreślić wagę

Jak nie zgodzić się z cytowaną osobą?

Zdania klucze Jak nie zgodzić się z cytowaną osobą? Pamiętajmy, że cytat nie musi być „świętym słowem”, czyli czymś co zawsze popieramy, chwalimy, przed czym padamy plackiem, bo TO powiedział ktoś mądry, znany i szanowany. Zawsze możemy nie zgodzić się z czyimś zdaniem, jeśli mamy mądre argumenty. Zawsze możemy przywołać cudzą wypowiedź jako dowód potwierdzający naszą negatywną ocenę, np postępowania boha­tera. Przytoczę słowa, z którymi nie mogę się zgodzić… Bohater,

Jak potwierdzić swoją tezę cytatem

Słowa klucze Jak potwierdzić swoją tezę cytatem? W zależności od typu pracy, używamy różnych zdań wprowadzających. W rozprawkach cytaty występują jako argumenty, możemy więc i powinniśmy je urozmaicać. Przypomnę słowa pisarza:… Aby udowodnić swoje racje, zacytuję:… Mówi o tym fragment:… A oto przykład … Na poparcie tej tezy przytoczę wypowiedź… Oto słowa w pełni potwierdzające powyższą myśl: Poprę wypowiedź cytatem: Na poparcie swoich słów zacytuję, przywołam… Potwierdzeniem mojej teorii mogą

Jak wprowadzić cytat

Zdania klucze Jak wprowadzić cytat? Opinię tę potwierdzają słowa bohatera:… Moją (Tę) tezę poprzeć mogą słowa samego autora:… Chciałbym odwołać się do słów głównej bohaterki:… Zupełnie inne zdanie w trakcie programu telewizyjnego wyraził niedawno znany filozof:… W tym miejscu narzucają się (przypominają się) znane słowa:… W jednym z fragmentów (w jednym z rozdziałów, w jednej ze scen) bohater mówi:… Oto, co na ten temat twierdzi znana badaczka epoki:… Oto przykład:… Duże wrażenie zrobiły na

Jak nie zgodzić się z wcześniejszym twierdzeniem?

Zdania klucze Jak nie zgodzić się z wcześniejszym twierdzeniem? W kontraście do poprzedniego akapitu Inne zdanie wyraża w swoim utworze… Łatwo zakwestionować powyższe wnioski… Zaprzeczeniem takiego podejścia do tematu (takiej postawy) okazuje się… Nietrudno wykazać sprzeczności w takim rozumowaniu… Czy powyższy wniosek jest słuszny? Otóż nie dowodem… Twierdzenie sformułowane powyżej ma jednak mankamenty (słabe punkty, budzi wątpliwości). W opozycji do powyższej tezy znajduje się inny pogląd. Zobacz: Jak zwrócić uwagę

Jak zwróć uwagę na opis?

Zdania klucze Jak  zwróć uwagę na opis? Opis w tym utworze jest nie tylko spowolnieniem akcji, decyduje o nastroju, nadaje scenom odpowiednią atmosferę. Typowy opis jego główna funkcja to retardacja, czyli zatrzymanie akcji, spotęgowanie ciekawości odbiorcy. Opis przestrzeni jest tu bardzo szczegółowy, można powiedzieć na miarę epickiego realizmu szczegółu. Autor punkt po punkcie opisuje przestrzeń otaczającą bohatera. To zabieg milieu dzięki niemu poznajemy osobowość postaci. Opis został celowo zredukowany do

Jak zmienić opinię?

Zdania klucze Jak zmienić opinię? I oto wniosek będzie zaskakujący. Okazuje się, że w tym świetle wygląda to zupełnie inaczej. Ten argument zupełnie zmienia postać rzeczy. Cały powyższy wywód zyskuje nowy wymiar. Dotychczasowe refleksje otrzymują nowe światło. To jest coś, co zmusza mnie do zmiany stanowiska. W takim razie poddam weryfikacji poprzednie poglądy. Zdarzają się sytuacje, w których zbudowane już wnioski muszą ulec zmianie, tak jak w tej chwili. Zobacz:

Jak wrócić do zgubionej myśli?

Zdania klucza Jak wrócić do zgubionej myśli? Tylko nie poprzez zdanie: Zapomniałem jeszcze napisać… To się broni w wypowiedzi ustnej, w pisemnej nie! Powrócę do tematu… Pozwolę sobie raz jeszcze przywołać temat… Ta refleksja każe jeszcze raz przyjrzeć się zagadnieniu… Wspomniany już wątek pojawia się znowu … Jeszcze raz wrócę do refleksji o… To rzuca nowe światło na wspomniany temat… Okazuje się, że omawiany już wątek powraca… Powrót do myśli

Jak utrzymać spójność pracy?

Zdania klucze Jak utrzymać spójność pracy? Nawiążę do wątku głównego… Powrócę do tematu… Wrócę do pytania zawartego w temacie… Następny argument brzmi… Powołam się także na… Powyższa myśl inspiruje do refleksji… Ten przykład nie wyczerpał tematu… Aby poprzeć myśl, przywołam wypowiedź… Swoją tezę poprę cytatem… Kontynuując powyższą myśl, przytoczę inny przykład… Następny wniosek wynika z poprzedniego… Powyższa refleksja skłania do następnej… W nawiązaniu do głównej myśli przytoczę… Wspomniany wcześniej pogląd

Jak przytoczyć akcję?

Zdania klucze Jak przytoczyć akcję? Jest to właściwie dość banalna historia romansu panicza ze służącą tyle że w powieści Nałkowskiej staje się materiałem badawczym. Niby epizod a właśnie taki wypadek odwrócił bieg wydarzeń. Aby unaocznić tezę, muszę przypomnieć kilka faktów z życia bohatera. Układ zdarzeń nie jest przypadkowy został podporządkowany filozofii autora. Kilka wypadków potwierdza moją myśl… Wydarzenia, które potwierdzają te tezę, to… Jak  zwrócić uwagę na epizod Pozornie błahy