ANGIELSKI

Opis ilustracji

In the picture I can see a couple sitting at the table and talking. In the foreground of this photograph it is easy to notice a long, wooden and well – polished table shining in the light. The man is a bit to the left of the image. He is probably in his late twenties. I guess so because he has got smooth, handsome face and casual clothes. I am

Rozmowy sterowane 38

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. Uzyskiwanie informacji Idziesz do apteki, planując kupić kilka leków bez recepty, ponieważ jesteś przeziębiony. Poproś aptekarza, żeby Ci doradził. Opisz objawy przeziębienia. Opowiedz o Twoich domowych sposobach leczenia. Rozmowę rozpocznie egzaminator. E: Hallo. How can I help you? S: Hallo. I have got cold and so I would like to buy some medicines which I do not need prescriptions for. Do you think

Notatka (ćwiczenia)

Temat: science Notatka – przypominamy więc tylko kilka najważniejszych cech notatki: Notatka może być oficjalna (np. do dyrekcji szkoły językowej) albo prywatna (do współlokatora). Zależnie od typu notatki stosujemy odpowiednią formę (formalną lub nieformalną). Najważniejsza w notatce jest skrótowość i komunikatywność. Zdania powinny być proste, język przejrzysty, można używać pominięć i skrótów, ale – uwaga! – ogólnie znanych i zrozumiałych. Prostota nie uprawnia do robienia błędów. Zdania mogą być nieskomplikowane, ale

Przymiotnik

Temat: kultura Rafal, 19, Warsaw: I must admit I’ve been learning English for about 10 years now and for all this time I’ve been searching for more and more efficient methods. I’ve tried a lot: private tutoring – it was quite OK, but I wanted to kill two birds with one stone and I decided to learn with my girlfriend. Of course it didn’t work out – we were laughing,

Who is afraid of GMO

Temat: żywienie Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie artykuł. Następnie odpowiedz na pytanie, zaznaczając odpowiedź właściwą, zgodną z treścią tekstu. Who is afraid of GMO (genetically modified organism)? Would you like to try some genetically modified soya? Probably not. Although no major health hazards concerning genetically modified food have been discovered and published by scientists since the genetic engineering techniques were developed, many people are very sceptic about both transgenical animals and

Opis ilustracji

The picture shows a close-up of a flower and a bird. The bird is pointing with his bill to the inside of the flower. I am not sure what species of birds look like the one in the picture but I assume it might be a kind of a hummingbird. Hummingbirds are the tiniest animals in the world. Although most of them are famous for bright colours and the one

Rozmowy sterowane 37

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.   Uzyskiwanie informacji Jesteś w sklepie sportowym. Chcesz kupić rower górski. Zapytaj o dane techniczne: rama, przerzutki. Dowiedz się, czy ma gwarancję. Dowiedz się, ile będzie Cię to kosztowało. Rozmowę rozpocznie egzaminator. E: Hello, how can I help you? S: I would like to buy a mountain bike, but I am a beginner. Could you recommend me one of these here? E: Certainly, this one

Postcard (ćwiczenia)

Temat: travel Pocztówka to krótka forma występująca na maturze. Pisaliśmy o niej już w „Cogito” 20/2007, teraz przypominamy więc tylko kilka najważniejszych jej cech: Styl pocztówki uzależniamy od osoby odbiorcy: inaczej będzie wyglądała pocztówka do szefa (styl formalny, pełne zdania, brak skrótów), a inaczej do koleżanki. Układ powinien być stały: zwrot grzecznościowy na początku (Dear…,), każda nowa kwestia pisana w osobnym akapicie (chociaż w tym wypadku wystarcza wcięcie, nie trzeba

Zaimek

Temat: culture Zuza, Kielce: Woody Allen, he is the matchless director for me! Watching his films you will laugh your head off, it is inevitable! They are both satirical and wise and it’s not so often to see such a mixture nowadays. I liked “Mighty Afrodite” most but I appreciate his early movies, too. For example the story of Annie Hall directed in 70s is still as inspiring as his

What technological gadgets would make your life simpler?

Temat: science Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie powyższy artykuł. Na podstawie informacji zawartych w tekście zdecyduj, które zdania w tabeli są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.   What technological gadgets would make your life simpler? It is not so rare in the contemporary media to discuss the question whether the modern technological gadgets do really make our life simpler. Let

Are you able to deal with stress?

Temat: człowiek Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie artykuł, z którego usunięto 5 zdań. Zdania te wraz z jednym, dodatkowym zdaniem, które nie pasuje do żadnej luki, oznaczono literami A–F. Dobierz zdania tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst. W każde puste miejsce wstaw literę odpowiadającą wybranemu zdaniu.   Are you able to deal with stress? You must have heard as arbitrary as erroneous opinions about so-called “good stress” that, according to

Future Simple

Temat: dom Truths and myths about sharing a room with your sister Veni, vidi, vici. Your special reporter has just spied out the bedroom shared by two sisters and thanks to this act of his great bravery some of the myths referring to this subject might be busted: 1) Living with your sister will be a great fun. Well, if you find endless telephone converstations, piles of dirty clothes everywhere

Ogłoszenie (ćwiczenia)

Temat: kultura Ogłoszenie to krótka forma występująca na maturze. Jest to tekst przeznaczony do umieszczenia w miejscu publicznym, musi więc być krótki, komunikatywny, napisany prostym językiem. Na maturze dopuszczalne jest wprawdzie używanie powszechnie znanych skrótów w ogłoszeniach, ale nie polecam nadużywania tego. Może się zdarzyć, że odbiorca nie zrozumie, co to znaczy, że mieszkanie jest unfurn. (unfurnitured – nieumeblowane) albo że mieści się w okolicy stacji metra E&C (Elephant and

Rozmowy sterowane 22

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. Uzyskiwanie informacji Jesteś w Londynie, kupiłeś sofę i chcesz, aby dostarczono Ci ją do domu, w którym się zatrzymałeś. Zapytaj, w jakim terminie będzie ona dostarczona. Podaj swój adres. Dowiedz się, ile będzie Cię to kosztowało. Rozmowę rozpocznie egzaminator. E: How can I help you? S: I would like to have my sofa delivered to my house, could

Rozmowy sterowane 4

Uzyskiwanie informacji Kolega prosi Cię o poradę dotyczącą jego współlokatora. Wysłuchaj jego skargi. Postaraj się udzielić mu kilku rad. Opisz, co ty byś zrobił w takiej sytuacji. Rozmowę rozpocznie egzaminator. E: I really need your advice. My room mate is really getting me down. He leaves his dirty clothes around our room but what is worse he sometimes even borrows my clean ones without asking. I have tried everything talking, threatening but the situation

Opis ilustracji 16

Temat: sport In the foreground of this picture I can see a boy who seems to be flying in the sky with his skateboard attached to his feet. The boy is touching the skateboard with his right hand while his left one is pointing somewhere backwards into the clouds. The boy has quite dark complexion, he is tanned and well – built. He has got dark, curly hair, neatly trimmed,

Temat: dom (How to share room with a baby)

Temat: dom Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie artykuł, a następnie przyporządkuj poszczególnym jego częściom odpowiednie tytuły (A–E). Jeden z tytułów nie pasuje do żadnej części. Za każdą odpowiedź otrzymasz jeden punkt.   How to share room with a baby and… survive Probably it looked like this: you were leading your dull, humdrum life that, nevertheless, satisfied you completely, when suddenly your parents surprised you with an intriguing question: “Would you like

Future Perfect Simple i Future Perfect Continuous

Temat: praca Future Perfect Simple i Future Perfect Continuous   Whom will you be in the future? Patrick, Birmingham Now I’m 16 and I’m going to learn for two years more so I’ll have finished education by the age of 18. Some of my friends are going to study at university, but I know I must start working immediately. We are not very rich, you know. I like working with

Temat: zdrowie (Rozmowy sterowane)

Uzyskiwanie informacji Zachorowałeś, będąc u wujostwa w Londynie. Ciocia dała Ci tabletki i syrop. Zapytaj, jak często masz przyjmować tabletki. Zapytaj, co ile godzin masz pić syrop. Upewnij się, że usprawiedliwiła Twoją nieobecność w szkole językowej. E: You had a question to me? S: That’s right. It’s about the medicine you gave me for my cold. E: What about it? S: When should I take the pills before or after meals? E: Try to remember taking

Temat: sport (Opis ilustracji)

Temat: sport The photograph shows a man who is fishing on the bank of the lake or the river. The man is situated on the right-hand side of the picture. He is quite tall and rather well-built. He has got black hair and blushing cheeks. It makes me think he is fishing on the rather chilly day. I can see his neatly-trimmed, black sideburns sticking out from the hat. He