Breaking news
  • No posts where found

GIMNAZJUM

Ustroje państw po II wojnie światowej. Powtórka wiadomości.

Na początek przypominamy najważniejsze formy władzy! Demokracja = władza w rękach obywateli Demokracja to taki rodzaj ustroju państwa, w którym decyzje podejmowane są za zgodą większości obywateli. W ustroju demokratycznym: zagwarantowane są prawa do swobodnego zrzeszania się (np. do tworzenia partii politycznych), działają niezawisłe sądy (tzn. sędziowie rozstrzygający sprawy muszą przestrzegać obowiązującego prawa i nie mogą ulegać naciskom np. władz), nie ma cenzury, ukazuje się prasa, działają stacje telewizyjne, które przekazują informacje w sposób

Powtarzamy feudalizm

System feudalny, lenno, wasal, senior… – te pojęcia koniecznie musisz powtórzyć przed majowym egzaminem. Zapamiętaj! Feudalizm to system społeczno-gospodarczy i ustrój polityczny średniowiecznej Europy. Na czym polegał feudalizm? Na istnieniu zależności. Kolejne stopnie tych zależności tworzyły drabinę feudalną. Zapamiętaj układ drabiny feudalnej! król (władca) możni – duchowni i świeccy rycerze i niżsi duchowni chłopi Zwierzchnikiem w systemie feudalnym był senior. Jego poddanym – wasal. Senior posiadał ziemię z włościami (lenno), którą nadzorowali jego

Czym są wyrazy złożone? Na jakie grupy je dzielimy?

Czym są wyrazy złożone? Na jakie grupy je dzielimy? Wyrazy złożone to takie, które powstały przez połączenie dwóch wyrazów samodzielnych i zawierają dwie podstawy słowotwórcze. Zależnie od sposobu połączenia ich członów dzielimy je na złożenia, zrosty i zestawienia. Złożenia – to wyrazy, które powstały w wyniku połączenia co najmniej dwóch podstaw słowotwórczych za pomocą elementów -o- lub -i- , np.: pas-i-brzuch, towar-o-znawca. Zrosty – powstały w wyniku połączenia dwóch wyrazów, np.: Wielkanoc, Białystok, karygodny.

Odszukaj w tekście Pieśni Legionów Polskich we Włoszech echa polskiej i europejskiej historii – postacie i zdarzenia. Przypomnij sobie okoliczności wspomnianych w utworze zdarzeń.

Odszukaj w tekście Pieśni Legionów Polskich we Włoszech echa polskiej i europejskiej historii – postacie i zdarzenia. Przypomnij sobie okoliczności wspomnianych w utworze zdarzeń. Zacznij od… …wskazania postaci i zdarzeń historycznych występujących w tekście. Omów wszystko po kolei. Musisz się tu wykazać wiedzą historyczną i umiejętnością łączenia faktów. Jan Henryk Dąbrowski – to on formował Legiony Polskie we włoskiej Lombardii, która podlegała wtedy władzy Francuzów. „Do Polski z ziemi włoskiej” wyruszył więc generał – z nadzieją, że jego żołnierze

Wyraź własne stanowisko wobec następujących stwierdzeń: Cierpię, więc jestem. Cierpienie uszlachetnia człowieka.

Wyraź własne stanowisko wobec następujących stwierdzeń: Cierpię, więc jestem. Cierpienie uszlachetnia człowieka. Jak zacząć? Możesz ogólnie – od rozwinięcia podanych myśli. Co znaczą według Ciebie? Cierpię, więc jestem. – Cierpienie, tak jak i szczęście, nadaje ludzkiemu życiu sens. Jest jego nieodłączną częścią. Cierpienie uszlachetnia człowieka. – Cierpienie wcale nie musi być karą. Ono może być krokiem w rozwoju człowieka. Człowiek, który doznał cierpienia, staje się lepszym. Potrafi współczuć innym ludziom, umie cieszyć

Wyjaśnij, na czym polegał dualizm gospodarczy Europy w XVI wieku.

Wyjaśnij, na czym polegał dualizm gospodarczy Europy w XVI wieku. W XVI wieku w zachodniej Europie rozwijały się ośrodki miejskie i produkcja przemysłowa. Wraz ze zmianami w sposobie i charakterze produkcji pojawiły się nowe zjawiska życia gospodarczego, takie jak giełda i spółki. Na giełdach kupowano i sprzedawano duże partie towarów. W celu uzyskania lub powiększenia zysku zawiązywano spółki. Powstawały one w przemyśle, bankach czy handlu. W Europie Wschodniej uzyskany dochód przeznaczano prawie wyłącznie na swoje spożycie, a na Zachodzie w znacznej

Przedstaw główne założenia zasady senioratu. Wyjaśnij przy tym pojęcia: senior, princeps, juniorzy, dzielnica senioralna.

Przedstaw główne założenia zasady senioratu. Wyjaśnij przy tym pojęcia: senior, princeps, juniorzy, dzielnica senioralna. Przedstaw przesłanki do wprowadzenia zasady senioratu Bolesław Krzywousty miał twardy orzech do zgryzienia. Miał czterech synów i musiał podjąć decyzję, któremu z nich przekazać władzę. Chciał uchronić potomków i państwo przed bratobójczymi walkami o władzę. Sam w takiej uczestniczył (po śmierci ojca, Władysława Hermana) i zamierzał oszczędzić tego synom. Krzywousty znalazł rozwiązanie: ogłosił statut dynastyczny, czyli prawa regulujące wewnątrz dynastii zasady następstwa

Jakie różnice między wymową a pisownią występują w wyrazach zapisanych w drugiej kolumnie? Wyjaśnij, czym zostały spowodowane te różnice.

Jakie różnice między wymową a pisownią występują w wyrazach zapisanych w drugiej kolumnie? Wyjaśnij, czym zostały spowodowane te różnice. środek – środkowy ciężar – ciężki liczyć – liczba poprosić – prośba W wyrazach z drugiej kolumny zaszło upodobnienie spółgłosek pod względem dźwięczności. Dochodzi do niego wtedy, gdy sąsiadują ze sobą dwie spółgłoski – dźwięczna i bezdźwięczna. Upodobnienie to zmiana jednej z nich, dostosowanie się do drugiej w ten sposób, że w wymowie spółgłoski stają się do siebie

Wyjaśnij, dlaczego na polskim tronie zasiadł król Węgier.

Wyjaśnij, dlaczego na polskim tronie zasiadł król Węgier. W XIV w. Polska stała się ponownie zjednoczonym królestwem. Minął czas rozbicia jej na dzielnice rządzone przez niezależnych władców i Polska miała znów jednego monarchę. Ale zjednoczenie kraju nie przebiegało spokojnie. Towarzyszyły mu liczne wojny. W tym okresie Polska znalazła sojusznika: były nim Węgry rządzone przez dynastię Andegawenów. Węgrzy udzielali Polsce pomocy zbrojnej, popierali ją w sporach z Czechami i Krzyżakami. Aby utrzymać ten korzystny dla kraju

Do podanych cytatów dopisz tytuły dzieł, z których pochodzą, i ich autorów:

Do podanych cytatów dopisz tytuły dzieł, z których pochodzą, i ich autorów: a) Niech się dzieje wola nieba z nią się zawsze zgadzać trzeba. b) Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, Co to będzie, co to będzie? c) Kończ waść, wstydu oszczędź d) Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty. e) Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. f) Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.  

Opisz rodzaje komizmu, z którymi możesz się zetknąć w Zemście Aleksandra Fredry.

Opisz rodzaje komizmu, z którymi możesz się zetknąć w Zemście Aleksandra Fredry. Komizm postaci Śmieszny jest tchórzliwy, dziwnie ubrany, paplający, pakujący się wciąż w nowe kłopoty, groteskowy Papkin. Śmieszą obłudny Rejent i porywczy Cześnik, którzy nie kłócą się właściwie o zamek, a o mur graniczny, o prawo do jego odbudowy. Śmieszy podrywacz Wacław, który podawał się w latach studenckich za księcia i tym sposobem „zarywał” kobiety – a teraz jedna taka zdobycz trafia do jego domu. Śmieszy Podstolina uganiająca się

Zgromadź argumenty do dyskusji, czy dobrze się stało, że Skawiński, bohater Latarnika Henryka Sienkiewicza, otrzymał i przeczytał Pana Tadeusza.

Zgromadź argumenty do dyskusji, czy dobrze się stało, że Skawiński, bohater Latarnika Henryka Sienkiewicza, otrzymał i przeczytał Pana Tadeusza. Tak, ponieważ Pan Tadeusz: nadał sens jego dalszemu życiu; pozwolił mu na nowo poczuć więź z narodem; sprawił, że to, co robił przez całe życie (tułał się po wielu krajach, walczył na różnych frontach), nabrało wartości, bo było czynione w imię patriotyzmu; dzięki lekturze tej książki mógł powrócić wspomnieniami do kraju dzieciństwa, poczuć się

Do podanych bajek Ignacego Krasickiego dopisz morały.

Do podanych bajek Ignacego Krasickiego dopisz morały. Malarze, Żółw i mysz, Ptaszki w klatce, Przyjaciele Malarze Często bardziej się opłaca obłuda i pochlebstwa, a nie prawda i szczerość. Ludziom nie zawsze podoba się prawda. Mimo to warto żyć zgodnie ze swoimi zasadami. Żółw i mysz Własny dom, choć skromny i ciasny, jest lepszy od wygodnych, ale cudzych pałaców. Trzeba szanować to, co się ma. Ptaszki w klatce Ten, kto swobody nie zaznał, nie odczuwa tak jej braku, jak

Wymień główne założenia klasycyzmu.

Wymień główne założenia klasycyzmu. Klasycyzm to główny kierunek artystyczno-literacki, który ma swe źródła w kulturze antycznej (czyli klasycznej: grecko-rzymskiej – stąd nazwa prądu). Narodził się w połowie XVII w. we Francji, gdzie pojawiali się twórcy, którzy zamiast zachwycać się barokową ozdobnością wyżej cenili sobie antyczny ład, harmonię i elegancję. Nazwa klasycyzm pochodzi od łacińskiego classicus – pierwszej klasy, wzorowy, doskonały. Sztuka klasycystyczna często nawiązywała do tradycji antyku, wykorzystując jego wzorce. To epoka spokojna,

Omów kierunki polityki zagranicznej Jagiellonów.

Omów kierunki polityki zagranicznej Jagiellonów. Jagiellonowie przez cały okres panowania dążyli przede wszystkim do wzmocnienia swojej pozycji w Europie. Zdobywali nowe ziemie i starali się utrzymywać już posiadane. 1. Podstawowym kierunkiem polityki zagranicznej Jagiellonów była walka o panowanie nad Bałtykiem (Pomorze Gdańskie, Inflanty, Żmudź) i możliwość prowadzenia swobodnego handlu z różnymi krajami. Pierwszym wielkim zbrojnym starciem o Pomorze Gdańskie za czasów panowania Jagiellonów była wojna polsko-krzyżacka z 1409-1411 (bitwa pod Grunwaldem – 1410 r.). Ale starania o odzyskanie

Co nasza europejska kultura odziedziczyła z kultury judeochrześcijańskiej?

Co nasza europejska kultura odziedziczyła z kultury judeochrześcijańskiej? Kultura judaistyczna to inaczej kultura żydowska. Stała się podstawą kultury chrześcijańskiej. Stary Testament – pierwsza część Biblii – jest księgą świętą zarówno dla żydów, jak i dla chrześcijan. Natomiast Nowy Testament uznają tylko chrześcijanie – żydzi nie zaakceptowali Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Podział na ery i obowiązujący dziś sposób mierzenia czasu Moment narodzin Jezusa Chrystusa to granica dwóch er: starożytnej i nowożytnej. To od tego momentu

Wypisz w punktach, jak wynalezienie przez Gutenberga druku około roku 1445 wpłynęło na rozwój kultury w XV w.

Wypisz w punktach, jak wynalezienie przez Gutenberga druku około roku 1445 wpłynęło na rozwój kultury w XV w. Po wynalezieniu druku: zaczęły masowo powstawać drukarnie – w ciągu trzydziestu lat od wynalezienia druku nowa technika zawitała do wszystkich większych ośrodków przemysłowych doszło do upowszechnienia edukacji i ograniczenia analfabetyzmu książka stała się pierwszym w dziejach ludzkości towarem wytwarzanym na skalę masową pozornie zmniejszyła się europejska przestrzeń – dzięki wynalezieniu druku znacznie przyspieszył się obieg informacji książka przestała

Wymień najważniejsze uchwały konstytucji marcowej.

Wymień najważniejsze uchwały konstytucji marcowej. Konstytucja marcowa – uchwalona 17 marca 1921 r. – była pierwszą polską konstytucją uchwaloną po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Jej najważniejsze uchwały to: władzę ustawodawczą sprawował sejm i senat (kadencja pięcioletnia) o prawomocności powziętych uchwał decydowała zwykła większość, ale przy obecności co najmniej 1/3 liczby posłów władzę wykonawczą powierzono prezydentowi powoływanemu przez sejm i senat na siedem lat – to on mianował i odwoływał rząd, czyli Radę Ministrów

Co nazywamy przewrotem kopernikańskim?

Co nazywamy przewrotem kopernikańskim? Kopernik obalił przeważający w starożytności i średniowieczu pogląd o centralnym położeniu Ziemi w kosmosie. Po wieloletnich obserwacjach astronomicznych doszedł do wniosku, że Ziemia wraz z innymi planetami naszego Układu Słonecznego obraca się wokół Słońca, a nie tkwi nieruchomo w centrum wszechświata. Tym samym obalił ptolemejski system geocentryczny, stwarzając podstawy współczesnego systemu heliocentrycznego (helios to po grecku słońce). Później (w XVII wieku) uczeni po zastosowaniu teleskopu stwierdzili nawet, że Słońce jest jedną z wielu gwiazd,

Jakie ważne wydarzenia historyczne pojawiły się w koncercie Jankiela w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza?

Jakie ważne wydarzenia historyczne pojawiły się w koncercie Jankiela w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza? Koncert Jankiela ukazuje tradycję walk o niepodległość, przywołuje minione wydarzenia. Jest jakby muzycznym sprawozdaniem z niezbyt odległej historii Polski. Historii burzliwej, pełnej dramatycznych i przełomowych wydarzeń, które skazały Polskę na ponad sto lat niewoli. Swój koncert Jankiel zaczął od przypomnienia uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku. Wśród wszystkich obecnych dźwięki Poloneza Trzeciego Maja wywołały wielkie poruszenie i radość. Konstytucja miała przecież ograniczyć