Tag "praca domowa"

Opisz rodzaje komizmu, z którymi możesz się zetknąć w Zemście Aleksandra Fredry.

Opisz rodzaje komizmu, z którymi możesz się zetknąć w Zemście Aleksandra Fredry. Komizm postaci Śmieszny jest tchórzliwy, dziwnie ubrany, paplający, pakujący się wciąż w nowe kłopoty, groteskowy Papkin. Śmieszą obłudny Rejent i porywczy Cześnik, którzy nie kłócą się właściwie o zamek, a o mur graniczny, o prawo do jego odbudowy. Śmieszy podrywacz Wacław, który podawał się w latach studenckich za księcia i tym sposobem „zarywał” kobiety – a teraz jedna taka zdobycz trafia do jego domu. Śmieszy Podstolina uganiająca się

Zgromadź argumenty do dyskusji, czy dobrze się stało, że Skawiński, bohater Latarnika Henryka Sienkiewicza, otrzymał i przeczytał Pana Tadeusza.

Zgromadź argumenty do dyskusji, czy dobrze się stało, że Skawiński, bohater Latarnika Henryka Sienkiewicza, otrzymał i przeczytał Pana Tadeusza. Tak, ponieważ Pan Tadeusz: nadał sens jego dalszemu życiu; pozwolił mu na nowo poczuć więź z narodem; sprawił, że to, co robił przez całe życie (tułał się po wielu krajach, walczył na różnych frontach), nabrało wartości, bo było czynione w imię patriotyzmu; dzięki lekturze tej książki mógł powrócić wspomnieniami do kraju dzieciństwa, poczuć się

Do podanych bajek Ignacego Krasickiego dopisz morały.

Do podanych bajek Ignacego Krasickiego dopisz morały. Malarze, Żółw i mysz, Ptaszki w klatce, Przyjaciele Malarze Często bardziej się opłaca obłuda i pochlebstwa, a nie prawda i szczerość. Ludziom nie zawsze podoba się prawda. Mimo to warto żyć zgodnie ze swoimi zasadami. Żółw i mysz Własny dom, choć skromny i ciasny, jest lepszy od wygodnych, ale cudzych pałaców. Trzeba szanować to, co się ma. Ptaszki w klatce Ten, kto swobody nie zaznał, nie odczuwa tak jej braku, jak

Wymień główne założenia klasycyzmu.

Wymień główne założenia klasycyzmu. Klasycyzm to główny kierunek artystyczno-literacki, który ma swe źródła w kulturze antycznej (czyli klasycznej: grecko-rzymskiej – stąd nazwa prądu). Narodził się w połowie XVII w. we Francji, gdzie pojawiali się twórcy, którzy zamiast zachwycać się barokową ozdobnością wyżej cenili sobie antyczny ład, harmonię i elegancję. Nazwa klasycyzm pochodzi od łacińskiego classicus – pierwszej klasy, wzorowy, doskonały. Sztuka klasycystyczna często nawiązywała do tradycji antyku, wykorzystując jego wzorce. To epoka spokojna,

Omów kierunki polityki zagranicznej Jagiellonów.

Omów kierunki polityki zagranicznej Jagiellonów. Jagiellonowie przez cały okres panowania dążyli przede wszystkim do wzmocnienia swojej pozycji w Europie. Zdobywali nowe ziemie i starali się utrzymywać już posiadane. 1. Podstawowym kierunkiem polityki zagranicznej Jagiellonów była walka o panowanie nad Bałtykiem (Pomorze Gdańskie, Inflanty, Żmudź) i możliwość prowadzenia swobodnego handlu z różnymi krajami. Pierwszym wielkim zbrojnym starciem o Pomorze Gdańskie za czasów panowania Jagiellonów była wojna polsko-krzyżacka z 1409-1411 (bitwa pod Grunwaldem – 1410 r.). Ale starania o odzyskanie

Co nasza europejska kultura odziedziczyła z kultury judeochrześcijańskiej?

Co nasza europejska kultura odziedziczyła z kultury judeochrześcijańskiej? Kultura judaistyczna to inaczej kultura żydowska. Stała się podstawą kultury chrześcijańskiej. Stary Testament – pierwsza część Biblii – jest księgą świętą zarówno dla żydów, jak i dla chrześcijan. Natomiast Nowy Testament uznają tylko chrześcijanie – żydzi nie zaakceptowali Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Podział na ery i obowiązujący dziś sposób mierzenia czasu Moment narodzin Jezusa Chrystusa to granica dwóch er: starożytnej i nowożytnej. To od tego momentu

Co nazywamy przewrotem kopernikańskim?

Co nazywamy przewrotem kopernikańskim? Kopernik obalił przeważający w starożytności i średniowieczu pogląd o centralnym położeniu Ziemi w kosmosie. Po wieloletnich obserwacjach astronomicznych doszedł do wniosku, że Ziemia wraz z innymi planetami naszego Układu Słonecznego obraca się wokół Słońca, a nie tkwi nieruchomo w centrum wszechświata. Tym samym obalił ptolemejski system geocentryczny, stwarzając podstawy współczesnego systemu heliocentrycznego (helios to po grecku słońce). Później (w XVII wieku) uczeni po zastosowaniu teleskopu stwierdzili nawet, że Słońce jest jedną z wielu gwiazd,

Podane wyrazy podziel na dwie grupy – na wyrazy, które mają jedną podstawę słowotwórczą i dwie podstawy słowotwórcze.

Podane wyrazy podziel na dwie grupy – na wyrazy, które mają jedną podstawę słowotwórczą i dwie podstawy słowotwórcze. Cudzoziemiec, samochód, fotelik, grzybobranie, korkociąg, rozlewisko, domownik, jadalnia, domokrążca, bajkopisarz, nieśmiałość, nauczycielka. Wyrazy, które mają jedną podstawę słowotwórczą – fotelik, rozlewisko, domownik, jadalnia, nieśmiałość, nauczycielka. Wyrazy, które mają dwie podstawy słowotwórcze – cudzoziemiec, samochód, grzybobranie, korkociąg, domokrążca, bajkopisarz.

Podaj cechy charakterystyczne mowy zależnej i niezależnej. Swoją wypowiedź poprzyj przykładami.

Wypunktuj najważniejsze informacje dotyczące mowy niezależnej: 1. Mowa niezależna to przytoczenie cudzej lub własnej wypowiedzi dokładnie tak, jak wypowiedział je nadawca. 2. Wypowiedzi bohaterów są oddzielone od narracji, a użyte czasowniki występują w pierwszej osobie, nie są zmienione formy zaimków, interpunkcja jest odpowiednio zastosowana. 3. Łącznikiem między narracją a wyodrębnionym z niej monologiem postaci są takie słowa, jak: pomyślał, zapytał, rzekł, powiedział. Po nich następuje dosłowne przytoczenie wypowiedzi bohatera. 4. Zdania nie są ze

Wymień najważniejsze środki stylistyczne w poezji.

Wymień najważniejsze środki stylistyczne w poezji. Anafora – powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych wersów, zdań, zwrotek. Antropomorfizacja – uosobienie, czyli nadawanie przedmiotom, pojęciom i zwierzętom cech ludzkich. Apostrofa – bezpośredni i uroczysty zwrot do adresata. Epitet – określenie rzeczownika, najczęściej przymiotnik (wiosenne słońce) albo rzeczownik (morze łez). Metafora (przenośnia) – niecodzienne połączenie słów , które daje nowe znaczenie. Metonimia – wyrażenie, gdzie jakiś wyraz zastępuje inny, pominięty (czytać Mickiewicza

Don Kichot – rycerz za wszelką cenę. Opisz swoją reakcję na postać Don Kichota.

Don Kichot – rycerz za wszelką cenę. Opisz swoją reakcję na postać Don Kichota. Zastanów się, czy Don Kichot Cię śmieszy, czy czujesz raczej politowanie, sympatię, podziw, uznanie? A może Twoje nastawienie jest zupełnie inne? Rozwiń swoje uwagi. Forma wypracowania W temacie nie ma wyraźnie określonej formy Twojej pisemnej wypowiedzi. Masz opisać swoją reakcję na postać Don Kichota. Możesz uczynić to np. w formie: luźnych przemyśleń, rozprawki, opowiadania. Jeśli wybierzesz luźne przemyślenia

Czy ta kratka jaką jest nasze życie, stanowi wartość, za którą trzeba dziękować? (rozprawka)

Czy ta kratka jaką jest nasze życie, stanowi wartość, za którą trzeba dziękować? (rozprawka) Forma wypracowania została ściśle określona w temacie – masz napisać rozprawkę. WSTĘP Teza, którą stawiamy = odpowiedź na pytanie zawarte w temacie: Tak – za kratkę, którą jest nasze życie, trzeba dziękować. ROZWINIĘCIE Zbieramy argumenty = odpowiedzi na pytanie, dlaczego chcemy dziękować za kratkę, którą jest nasze życie. Bo dzięki temu, że jesteśmy w kratkę, nie

Pogląd na życie i śmierć w Dziadach Adama Mickiewicza – rozprawka

Pogląd na życie i śmierć w Dziadach Adama Mickiewicza – rozprawka. Zapamiętaj! Rozprawka udowadnia, przekonuje, uzasadnia, a nie opowiada. Teza to pogląd, z którym zgadzamy się lub przeciwko któremu występujemy w rozprawce. Argumenty – przekonują nas do tezy lub od niej odwodzą (wtedy nazywają się kontrargumentami). Czy wiesz, że… teza może mieć formę pytania, a dopiero w toku argumentacji dojdziemy do sformułowania tezy na końcu; argumenty nie muszą być dobierane kolejno według wydarzeń w utworze, mają

Przedstaw swoją koncepcję odegrania postaci Harpagona i połącz ją z krótką charakterystyką bohatera.

Przedstaw swoją koncepcję odegrania postaci Harpagona i połącz ją z krótką charakterystyką bohatera. Zanim napiszesz… 1. Przypomnij sobie temat lekcji: „Skąpiec: potwór czy ofiara?” i wniosek, który został sformułowany: Harpagon to potwór, który wszystkich chciał podporządkować swojej chciwości. 2. Przejrzyj treść dramatu: wynotuj wypowiedzi bohaterów o Harpagonie oraz informacje w didaskaliach, które odnoszą się do tytułowego bohatera. 3. Zastanów się nad formą, którą zastosujesz w wypracowaniu: musisz użyć elementów charakterystyki, ale i wyrazić swoją opinię

Rej pisał, iż „niedbalszych ludzi nie masz jako Polacy, a co by się w swym języku mniej kochali”. Oceń pod tym względem współczesnych Polaków. Swój pogląd na traktowanie dziś języka polskiego przedstaw w formie przemówienia. Nadaj mu formę krótkiej rozprawki z wyraźną tezą.

Rej pisał, iż „niedbalszych ludzi nie masz jako Polacy, a co by się w swym języku mniej kochali”. Oceń pod tym względem współczesnych Polaków. Swój pogląd na traktowanie dziś języka polskiego przedstaw w formie przemówienia. Nadaj mu formę krótkiej rozprawki z wyraźną tezą. Jak sądzisz: czy Polacy dbają o to, jak mówią i piszą, i czy są dumni ze swego języka, czy przeciwnie – nie dbają o polszczyznę i można ich nazwać niechlujami językowymi? Masz okazję przedstawić swoje zdanie

Napisz streszczenie opowiadania Ernesta Hemingwaya W innej krainie.

Zanim napiszesz… Przygotuj sobie plan zdarzeń! 1. Wybierz najważniejsze zdarzenia. 2. Ułóż je chronologicznie. 3. Pisz streszczenie według sporządzonego planu. Forma wypracowania Została ściśle określona w temacie – masz napisać streszczenie. WSTĘP Przedstawienie utworu, krótkie nakreślenie czasu i miejsca akcji oraz prezentacja narratora. ROZWINIĘCIE Chronologiczne uporządkowanie akcji, zdarzeń, które ujawnia narrator. Przedstawienie kilku najważniejszych zdarzeń. ZAKOŃCZENIE Podsumowanie losów bohaterów, ujawnienie przyszłych zdarzeń. Streszczenie nie zawiera: szczegółów dotyczących wyglądu postaci, opisów miejsc, w których

Zastąp anonimowego autora utworu i dopisz krótki fragment zaczynający się od pytania mistrza „Śmierci, czy ciebie należy się bać?”

Zastąp anonimowego autora utworu i dopisz krótki fragment zaczynający się od pytania mistrza „Śmierci, czy ciebie należy się bać?” Możesz pisać współczesną prozą albo – jeśli czujesz się na siłach – zastosować archaizowaną składnię i staropolskie słownictwo. Zanim napiszesz Zdecyduj, czy czujesz się na siłach! Stosowanie archaizacji jest naprawdę trudne, wymaga polotu i umiejętności naśladowania innych. Jeśli więc obawiasz się, czy sobie z tym poradzisz, zdecyduj się na pisanie wersji współczesnej. Dobrze dobrane argumenty,

Napisz opowiadanie twórcze z opisem sytuacji, krajobrazu lub przeżyć wewnętrznych

Napisz opowiadanie twórcze z opisem sytuacji, krajobrazu lub przeżyć wewnętrznych. Czym powinno się charakteryzować każde opowiadanie? Występowaniem związku przyczynowo-skutkowego. Co to oznacza? Że wydarzenia muszą się wiązać w logiczną, chronologiczną całość (czyli następować po kolei). Pomogą Ci w tym określenia oznaczające następstwo czasowe (pewnego dnia, kiedyś, niedawno, następnie, z kolei, potem). Czasownikami oznaczającymi ruch, dynamikę. Przydadzą się wyrazy wprowadzające napięcie emocjonalne (nagle, nieoczekiwanie, wtem, niespodziewanie itp.). Dialogi Do swojego opowiadania możesz wprowadzić dialogi.

Magia przedmiotów – refleksje. W nawiązaniu do fragmentu powieści Olgi Tokarczuk Prawiek i inne czasy.

Magia przedmiotów – refleksje. W nawiązaniu do fragmentu powieści Olgi Tokarczuk Prawiek i inne czasy. Co można wywnioskować z Czasu Misi (fragmentu powieści Prawiek i inne czasy)? Misia ma dziesięć lat i jest całkiem zwyczajną dziewczynką. Chodzi do szkoły, w domu lubi bawić się lalkami i nie brak jej wyobraźni. Zdarzają się czasem dni, kiedy zwyczajnie – jak to dziecko – nudzi się. Nie ma ochoty na zabawę, nie potrafi znaleźć sobie miejsca w domu. Wtedy najchętniej

Wybierz fraszkę (spośród zamieszczonych), która wywarła na Tobie największe wrażenie. Postaraj się uzasadnić słuszność (lub fałsz) jednej z wyrażonych we fraszkach myśli.

Wybierz fraszkę (spośród zamieszczonych), która wywarła na Tobie największe wrażenie. Postaraj się uzasadnić słuszność (lub fałsz) jednej z wyrażonych we fraszkach myśli. Fraszki do wyboru Do Hanny Na palcu masz dyjament, w sercu twardy krzemień, Pierścień mi, Hanno, dajesz, już i serce przemień! Na nabożną Jeśli nie grzeszysz, jako mi powiadasz, Czego się, miła, tak często spowiadasz? Do Wojtka Pytasz nie teszno li mię tak samego siedzieć? Teszniej mię, Wojtku, z tobą, kiedyś to