Tag "praca domowa"

Odszukaj w tekście Pieśni Legionów Polskich we Włoszech echa polskiej i europejskiej historii – postacie i zdarzenia.

Odszukaj w tekście Pieśni Legionów Polskich we Włoszech echa polskiej i europejskiej historii – postacie i zdarzenia. Przypomnij sobie okoliczności wspomnianych w utworze zdarzeń. Zacznij od… …wskazania postaci i zdarzeń historycznych występujących w tekście. Omów wszystko po kolei. Musisz się tu wykazać wiedzą historyczną i umiejętnością łączenia faktów. Jan Henryk Dąbrowski – to on formował Legiony Polskie we włoskiej Lombardii, która podlegała wtedy władzy Francuzów. „Do Polski z ziemi włoskiej” wyruszył więc generał – z nadzieją, że jego żołnierze

Wyraź własne stanowisko wobec następujących stwierdzeń: Cierpię, więc jestem. Cierpienie uszlachetnia człowieka.

Wyraź własne stanowisko wobec następujących stwierdzeń: Cierpię, więc jestem. Cierpienie uszlachetnia człowieka. Jak zacząć? Możesz ogólnie – od rozwinięcia podanych myśli. Co znaczą według Ciebie? Cierpię, więc jestem. – Cierpienie, tak jak i szczęście, nadaje ludzkiemu życiu sens. Jest jego nieodłączną częścią. Cierpienie uszlachetnia człowieka. – Cierpienie wcale nie musi być karą. Ono może być krokiem w rozwoju człowieka. Człowiek, który doznał cierpienia, staje się lepszym. Potrafi współczuć innym ludziom, umie cieszyć

Wyjaśnij, na czym polegał dualizm gospodarczy Europy w XVI wieku.

Wyjaśnij, na czym polegał dualizm gospodarczy Europy w XVI wieku. W XVI wieku w zachodniej Europie rozwijały się ośrodki miejskie i produkcja przemysłowa. Wraz ze zmianami w sposobie i charakterze produkcji pojawiły się nowe zjawiska życia gospodarczego, takie jak giełda i spółki. Na giełdach kupowano i sprzedawano duże partie towarów. W celu uzyskania lub powiększenia zysku zawiązywano spółki. Powstawały one w przemyśle, bankach czy handlu. W Europie Wschodniej uzyskany dochód przeznaczano prawie wyłącznie na swoje spożycie, a na Zachodzie w znacznej

Przedstaw główne założenia zasady senioratu. Wyjaśnij przy tym pojęcia: senior, princeps, juniorzy, dzielnica senioralna.

Przedstaw główne założenia zasady senioratu. Wyjaśnij przy tym pojęcia: senior, princeps, juniorzy, dzielnica senioralna. Przedstaw przesłanki do wprowadzenia zasady senioratu Bolesław Krzywousty miał twardy orzech do zgryzienia. Miał czterech synów i musiał podjąć decyzję, któremu z nich przekazać władzę. Chciał uchronić potomków i państwo przed bratobójczymi walkami o władzę. Sam w takiej uczestniczył (po śmierci ojca, Władysława Hermana) i zamierzał oszczędzić tego synom. Krzywousty znalazł rozwiązanie: ogłosił statut dynastyczny, czyli prawa regulujące wewnątrz dynastii zasady następstwa

Jakie różnice między wymową a pisownią występują w wyrazach zapisanych w drugiej kolumnie? Wyjaśnij, czym zostały spowodowane te różnice.

Jakie różnice między wymową a pisownią występują w wyrazach zapisanych w drugiej kolumnie? Wyjaśnij, czym zostały spowodowane te różnice. środek – środkowy ciężar – ciężki liczyć – liczba poprosić – prośba W wyrazach z drugiej kolumny zaszło upodobnienie spółgłosek pod względem dźwięczności. Dochodzi do niego wtedy, gdy sąsiadują ze sobą dwie spółgłoski – dźwięczna i bezdźwięczna. Upodobnienie to zmiana jednej z nich, dostosowanie się do drugiej w ten sposób, że w wymowie spółgłoski stają się do siebie

Do podanych cytatów dopisz tytuły dzieł, z których pochodzą, i ich autorów:

Do podanych cytatów dopisz tytuły dzieł, z których pochodzą, i ich autorów: a) Niech się dzieje wola nieba z nią się zawsze zgadzać trzeba. b) Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, Co to będzie, co to będzie? c) Kończ waść, wstydu oszczędź d) Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty. e) Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. f) Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.  

Opisz rodzaje komizmu, z którymi możesz się zetknąć w Zemście Aleksandra Fredry.

Opisz rodzaje komizmu, z którymi możesz się zetknąć w Zemście Aleksandra Fredry. Komizm postaci Śmieszny jest tchórzliwy, dziwnie ubrany, paplający, pakujący się wciąż w nowe kłopoty, groteskowy Papkin. Śmieszą obłudny Rejent i porywczy Cześnik, którzy nie kłócą się właściwie o zamek, a o mur graniczny, o prawo do jego odbudowy. Śmieszy podrywacz Wacław, który podawał się w latach studenckich za księcia i tym sposobem „zarywał” kobiety – a teraz jedna taka zdobycz trafia do jego domu. Śmieszy Podstolina uganiająca się

Zgromadź argumenty do dyskusji, czy dobrze się stało, że Skawiński, bohater Latarnika Henryka Sienkiewicza, otrzymał i przeczytał Pana Tadeusza.

Zgromadź argumenty do dyskusji, czy dobrze się stało, że Skawiński, bohater Latarnika Henryka Sienkiewicza, otrzymał i przeczytał Pana Tadeusza. Tak, ponieważ Pan Tadeusz: nadał sens jego dalszemu życiu; pozwolił mu na nowo poczuć więź z narodem; sprawił, że to, co robił przez całe życie (tułał się po wielu krajach, walczył na różnych frontach), nabrało wartości, bo było czynione w imię patriotyzmu; dzięki lekturze tej książki mógł powrócić wspomnieniami do kraju dzieciństwa, poczuć się

Do podanych bajek Ignacego Krasickiego dopisz morały.

Do podanych bajek Ignacego Krasickiego dopisz morały. Malarze, Żółw i mysz, Ptaszki w klatce, Przyjaciele Malarze Często bardziej się opłaca obłuda i pochlebstwa, a nie prawda i szczerość. Ludziom nie zawsze podoba się prawda. Mimo to warto żyć zgodnie ze swoimi zasadami. Żółw i mysz Własny dom, choć skromny i ciasny, jest lepszy od wygodnych, ale cudzych pałaców. Trzeba szanować to, co się ma. Ptaszki w klatce Ten, kto swobody nie zaznał, nie odczuwa tak jej braku, jak

Wymień główne założenia klasycyzmu

Wymień główne założenia klasycyzmu. Klasycyzm to główny kierunek artystyczno-literacki, który ma swe źródła w kulturze antycznej (czyli klasycznej: grecko-rzymskiej – stąd nazwa prądu). Narodził się w połowie XVII w. we Francji, gdzie pojawiali się twórcy, którzy zamiast zachwycać się barokową ozdobnością wyżej cenili sobie antyczny ład, harmonię i elegancję. Nazwa klasycyzm pochodzi od łacińskiego classicus – pierwszej klasy, wzorowy, doskonały. Sztuka klasycystyczna często nawiązywała do tradycji antyku, wykorzystując jego wzorce. To epoka spokojna,

Omów kierunki polityki zagranicznej Jagiellonów.

Omów kierunki polityki zagranicznej Jagiellonów. Jagiellonowie przez cały okres panowania dążyli przede wszystkim do wzmocnienia swojej pozycji w Europie. Zdobywali nowe ziemie i starali się utrzymywać już posiadane. 1. Podstawowym kierunkiem polityki zagranicznej Jagiellonów była walka o panowanie nad Bałtykiem (Pomorze Gdańskie, Inflanty, Żmudź) i możliwość prowadzenia swobodnego handlu z różnymi krajami. Pierwszym wielkim zbrojnym starciem o Pomorze Gdańskie za czasów panowania Jagiellonów była wojna polsko-krzyżacka z 1409-1411 (bitwa pod Grunwaldem – 1410 r.). Ale starania o odzyskanie

Co nasza europejska kultura odziedziczyła z kultury judeochrześcijańskiej?

Co nasza europejska kultura odziedziczyła z kultury judeochrześcijańskiej? Kultura judaistyczna to inaczej kultura żydowska. Stała się podstawą kultury chrześcijańskiej. Stary Testament – pierwsza część Biblii – jest księgą świętą zarówno dla żydów, jak i dla chrześcijan. Natomiast Nowy Testament uznają tylko chrześcijanie – żydzi nie zaakceptowali Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Podział na ery i obowiązujący dziś sposób mierzenia czasu Moment narodzin Jezusa Chrystusa to granica dwóch er: starożytnej i nowożytnej. To od tego momentu

Co nazywamy przewrotem kopernikańskim?

Co nazywamy przewrotem kopernikańskim? Kopernik obalił przeważający w starożytności i średniowieczu pogląd o centralnym położeniu Ziemi w kosmosie. Po wieloletnich obserwacjach astronomicznych doszedł do wniosku, że Ziemia wraz z innymi planetami naszego Układu Słonecznego obraca się wokół Słońca, a nie tkwi nieruchomo w centrum wszechświata. Tym samym obalił ptolemejski system geocentryczny, stwarzając podstawy współczesnego systemu heliocentrycznego (helios to po grecku słońce). Później (w XVII wieku) uczeni po zastosowaniu teleskopu stwierdzili nawet, że Słońce jest jedną z wielu gwiazd,

Podane wyrazy podziel na dwie grupy – na wyrazy, które mają jedną podstawę słowotwórczą i dwie podstawy słowotwórcze.

Podane wyrazy podziel na dwie grupy – na wyrazy, które mają jedną podstawę słowotwórczą i dwie podstawy słowotwórcze. Cudzoziemiec, samochód, fotelik, grzybobranie, korkociąg, rozlewisko, domownik, jadalnia, domokrążca, bajkopisarz, nieśmiałość, nauczycielka. Wyrazy, które mają jedną podstawę słowotwórczą – fotelik, rozlewisko, domownik, jadalnia, nieśmiałość, nauczycielka. Wyrazy, które mają dwie podstawy słowotwórcze – cudzoziemiec, samochód, grzybobranie, korkociąg, domokrążca, bajkopisarz.

Podaj cechy charakterystyczne mowy zależnej i niezależnej. Swoją wypowiedź poprzyj przykładami.

Wypunktuj najważniejsze informacje dotyczące mowy niezależnej: 1. Mowa niezależna to przytoczenie cudzej lub własnej wypowiedzi dokładnie tak, jak wypowiedział je nadawca. 2. Wypowiedzi bohaterów są oddzielone od narracji, a użyte czasowniki występują w pierwszej osobie, nie są zmienione formy zaimków, interpunkcja jest odpowiednio zastosowana. 3. Łącznikiem między narracją a wyodrębnionym z niej monologiem postaci są takie słowa, jak: pomyślał, zapytał, rzekł, powiedział. Po nich następuje dosłowne przytoczenie wypowiedzi bohatera. 4. Zdania nie są ze

Wymień najważniejsze środki stylistyczne w poezji.

Wymień najważniejsze środki stylistyczne w poezji. Anafora – powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych wersów, zdań, zwrotek. Antropomorfizacja – uosobienie, czyli nadawanie przedmiotom, pojęciom i zwierzętom cech ludzkich. Apostrofa – bezpośredni i uroczysty zwrot do adresata. Epitet – określenie rzeczownika, najczęściej przymiotnik (wiosenne słońce) albo rzeczownik (morze łez). Metafora (przenośnia) – niecodzienne połączenie słów , które daje nowe znaczenie. Metonimia – wyrażenie, gdzie jakiś wyraz zastępuje inny, pominięty (czytać Mickiewicza

Don Kichot – rycerz za wszelką cenę. Opisz swoją reakcję na postać Don Kichota.

Don Kichot – rycerz za wszelką cenę. Opisz swoją reakcję na postać Don Kichota. Zastanów się, czy Don Kichot Cię śmieszy, czy czujesz raczej politowanie, sympatię, podziw, uznanie? A może Twoje nastawienie jest zupełnie inne? Rozwiń swoje uwagi. Forma wypracowania W temacie nie ma wyraźnie określonej formy Twojej pisemnej wypowiedzi. Masz opisać swoją reakcję na postać Don Kichota. Możesz uczynić to np. w formie: luźnych przemyśleń, rozprawki, opowiadania. Jeśli wybierzesz luźne przemyślenia

Czy ta kratka jaką jest nasze życie, stanowi wartość, za którą trzeba dziękować? (rozprawka)

Czy ta kratka jaką jest nasze życie, stanowi wartość, za którą trzeba dziękować? (rozprawka) Forma wypracowania została ściśle określona w temacie – masz napisać rozprawkę. WSTĘP Teza, którą stawiamy = odpowiedź na pytanie zawarte w temacie: Tak – za kratkę, którą jest nasze życie, trzeba dziękować. ROZWINIĘCIE Zbieramy argumenty = odpowiedzi na pytanie, dlaczego chcemy dziękować za kratkę, którą jest nasze życie. Bo dzięki temu, że jesteśmy w kratkę, nie

Pogląd na życie i śmierć w Dziadach Adama Mickiewicza – rozprawka

Pogląd na życie i śmierć w Dziadach Adama Mickiewicza – rozprawka. Zapamiętaj! Rozprawka udowadnia, przekonuje, uzasadnia, a nie opowiada. Teza to pogląd, z którym zgadzamy się lub przeciwko któremu występujemy w rozprawce. Argumenty – przekonują nas do tezy lub od niej odwodzą (wtedy nazywają się kontrargumentami). Czy wiesz, że… teza może mieć formę pytania, a dopiero w toku argumentacji dojdziemy do sformułowania tezy na końcu; argumenty nie muszą być dobierane kolejno według wydarzeń w utworze, mają

Przedstaw swoją koncepcję odegrania postaci Harpagona i połącz ją z krótką charakterystyką bohatera.

Przedstaw swoją koncepcję odegrania postaci Harpagona i połącz ją z krótką charakterystyką bohatera. Zanim napiszesz… 1. Przypomnij sobie temat lekcji: „Skąpiec: potwór czy ofiara?” i wniosek, który został sformułowany: Harpagon to potwór, który wszystkich chciał podporządkować swojej chciwości. 2. Przejrzyj treść dramatu: wynotuj wypowiedzi bohaterów o Harpagonie oraz informacje w didaskaliach, które odnoszą się do tytułowego bohatera. 3. Zastanów się nad formą, którą zastosujesz w wypracowaniu: musisz użyć elementów charakterystyki, ale i wyrazić swoją opinię