POZIOM PODSTAWOWY (ustna)

Opis ilustracji 14

Polecenie Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego. Przykładowy opis ilustracji In the picture I can see a man in a forest. Probably it is the end of the summer ­because the weather is beautiful but the grass starts to be a bit yellow. The man is wearing a white T-shirt, comfortable trousers and boots, and a cap which protects him from the sun. He is sitting on a big elk and holding a gun, so we may assume

Opis ilustracji 13

Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego.   Przykładowy opis ilustracji In the picture I can see a man at an art exhibition. He is standing and looking at some very modern works of art. There are four paintings in the picture. On the right we can see a picture of four toothbrushes, in the middle two pictures of paintbrushes and on the left a picture showing a shaving brush. We don’t know exactly whether they

Rozmowy sterowane 20

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.   Uzyskiwanie informacji Chcesz zwiedzić wystawę. Zapytaj przewodnika: Gdzie masz pójść, aby dotrzeć na wystawę? Co możesz na niej zobaczyć, czy będą tam Twoi ulubieni malarze? Gdzie możesz kupić bilet? Rozmowę rozpocznie egzaminator. E: Hello, how can I help you? S: Hello. I would like to buy two tickets for an exhibition that presents impressionism painters. E: Here you are. It’s

Opis ilustracji

Przykładowy opis ilustracji I can see a woman in a supermarket. She is standing near the fridge with milk and dairy products. There are a lot of products there: bottles and cartons of milk, yoghurt, cheese and butter. There is a big range of products. Some prices are yellow, which probably means these products are cheaper or there are some special offers. The woman is holding a carton of skimmed

Rozmowy sterowane 19

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. Uzyskiwanie informacji Chcesz kupić dżinsy: Opisz sprzedawcy, jakich spodni szukasz. Dowiedz się, czy jest model, o którym myślisz. Zapytaj, gdzie możesz je przymierzyć i ile kosztują. E: What can I do for you? S: I’m looking for some trousers. E: Jeans or cuordroys? S: Jeans, definitelly. E: What shape are you thinking about? S: I’d like to buy flared

Opis ilustracji 15

Przykładowy opis ilustracji Opisz powyższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego. In the picture I can see a typical scene on the beach, probably somewhere in the Mediterranean. The weather is beautiful: it is hot and sunny. The sky is blue and the water in the sea is clear and turquoise. Some people are swimming and playing in the water – it must be a pleasure because the water is very clean and probably warm.

Rozmowy sterowane 8

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. E – egzaminator, S – uczeń zdający Uzyskiwanie informacji Wyjechałeś na weekend, chcesz wynająć pokój w hostelu dla studentów. Poproś recepcjonistę o pokój. Zapytaj, co wliczone jest w cenę pokoju. Rozmowę rozpocznie egzaminator. E: Hello. How can I help you? S: Hi. I would like one single room. E: Certainly, how many nights are you staying? S: Only two. Are the rooms with bed

Rozmowy sterowane 18

Temat: nauka i technika Uzyskiwanie informacji Chcesz wymienić kartę graficzną w komputerze, masz kłopoty, ponieważ po umieszczeniu nowej płyty komputer nie działa. Poproś sprzedawcę o radę. Opisz krok po kroku, jak to zrobiłeś. Opowiedz, gdzie pojawia się problem. Rozmowę rozpoczyna egzaminator. E: Hello. How can I help you? S: Hi. I have bought a new motherboard for my computer and would like to insert it into my computer. Do you think you could tell me how to do

Rozmowy sterowane 17

Temat: praca Uzyskiwanie informacji Będziesz rozklejać plakaty szkoły językowej, zostałeś zaproszony na spot­kanie informacyjne, zapytaj się o warunki pracy. Poproś, aby osoba, z którą rozmawiasz: powiedziała, ile plakatów musisz dziennie rozkleić, opisała, w jakich miejscach masz to robić, powiedziała, jaką otrzymasz stawkę za godzinę pracy. Rozmowę rozpoczyna zdający. S: Good morning, I’m here for the information meeting. E: Hello. You are the one for sticking posters. S: That’s correct. I would like to ask you some questions.

Rozmowy sterowane 16

Temat: państwo i społeczeństwo Uzyskiwanie informacji Chcesz ubiegać się o stypendium na uczelni. Poproś, aby wyjaśniono Ci, jakie warunki musisz spełniać. Opisz, co już zrobiłeś, aby móc się o nie ubiegać. Zapytaj, ile czasu trwa procedura. Rozmowę rozpoczyna egzaminator. E: Hello. How can I help you? S: Hi. I would like to apply for scholarship but I’m not exactly sure if I’m doing everything to get one. I understand that the basic rule is that I need to have

Rozmowy sterowane 14

Temat: kultura Uzyskiwanie/udzielanie informacji Twój kolega był nieobecny na zajęciach z systemów politycznych i prosi Cię o streszczenie zajęć. Opowiedz mu, jaki temat był omawiany. Poinformuj go, jaka jest praca domowa. Zaproponuj pomoc, gdyby miał problemy ze zrozumieniem tematu. Rozmowę rozpoczyna egzaminator. E: I was absent last time, what has happened? S: We had something on the British political system. E: Oh, it doesn’t sound exciting. S: Don’t say anything, I’m not fond of politics either. But

Rozmowy sterowane 13

Temat: dom Uzyskiwanie i udzielanie informacji Masz nowego współlokatora w mieszkaniu, które wynajmujesz. Wytłumacz mu: jakie reguły obowiązują, gdzie są najważniejsze pomieszczenia. Poproś go o numer jego komórki, na wszelki wypadek. Rozmowę rozpoczyna egzaminator. E: Hi, it is great that we will live together. Can you show me around? S: No problem. This is your room. You have got a bed and the shelves above the table. The wardrobe and book case also belong to you.

Rozmowy sterowane 12

Temat: człowiek Uzyskiwanie i udzielanie informacji Na ulicy spotykasz swoją dawną nauczycielkę angielskiego. Zapytaj: co u niej słychać, czy ma kontakt z innymi uczniami, czym się zajmuje. Rozmowę rozpoczyna zdający. S: Hello Mrs Black. What a surprise to see you here. How are you? E: Oh, hello, Alice. I’m fine, thank you. What are you up to? S: Just waiting for my friends. Do you still remember John? We’re going out together. E: So you’re a lucky girl! Are

Opis ilustracji 11

Przykładowy opis ilustracji In the picture I can see a stuntman doing some tricks with a skateboard. It is an indoor event. In the background we can see audience gathered in a stadium. All the people are looking at the young man who is clearly visible in the foreground. He is jumping high in the air. He is wearing some special clothes and a helmet. I think the event might be taking place to celebrate for

Opis ilustracji 10

Przykładowy opis ilustracji In the picture we can see some people gathered together – and a black car in the centre. Since the car is black and there are ­flowers on it, I presume the people are going to a funeral. On the car we can see a name – probably it is the name of the person who died. Her name was Esperanza – so she was probably Spanish or from South America.

Opis ilustracji – jak sobie świetnie z nim poradzić?

Opis ilustracji – jak sobie świetnie z nim poradzić? Koniecznie pamiętaj o zasadzie: od ogółu do szczegółu. Najpierw opis ogólny: co widzisz na obrazku? gdzie zdjęcie zostało zrobione? jaką przedstawia sytuację? jaka jest pogoda? (Na przykład jeśli obrazek przedstawia ludzi, którzy bawią się na przyjęciu, na początku zawsze mówisz, że na obrazku widzisz ludzi, którzy bawią się na przyjęciu, że przyjęcie jest na przykład w ogrodzie i że jest lato). Potem przejdź do opisu szczegółów:

Opis ilustracji 8

Przykładowy opis ilustracji In the picture we can see a woman preparing herself to a wedding. She is wearing a typical, beautiful white dress with nice embroidery on her shoulders. She has got a matching necklace and earrings and a small silver crown on her head. She looks really perfect. She might be in her thirties, I think. She is sitting on a chair, in a room with beautiful wallpaper with pink roses on the wall. There is

Rozmowy sterowane 7

Uzyskiwanie informacji Jesteś w Londynie i otrzymałeś informacje o organizacji ekologicznej, która poszukuje wolontariuszy do sadzenia drzew w parku niedaleko miejsca, w którym mieszkasz. Dowiedz się, jakie warunki musi spełniać wolontariusz i czy możesz się zgłosić. Zapytaj o czas i miejsce spotkania. Dowiedz się, jakie ubranie i przyrządy będą Ci ewentualnie potrzebne. E – egzaminator S – uczeń zdający E: How can I help you, sir? S: I’ve just come across the information

Rozmowy sterowane

1. Uzyskiwanie i udzielanie informacji Przechodząc ulicą, widzisz ogłoszenie o pracę wywieszone w witrynie sklepu z ubraniami. Jesteś zainteresowany ofertą. Zapytaj o rodzaj pracy. Zapytaj o liczbę godzin tygodniowo. Dowiedz się, ile wynosi wynagrodzenie. Rozmowę rozpoczyna zdający. S: Good morning. I saw your advertisement. I’m looking for a temporary, part-time job. What kind of job are you offering? E: I am looking for somebody who could stand behind the counter in the mornings and take care of the stuff. Are you

Opis ilustracji 9

Przykładowy opis ilustracji In the picture we can see an airport, probably in Asia, because people in the picture tend to have Asiatic features. I guess it is an airport because of the signs, which say C1-C6 – tradi­tionally gates on an airport are marked in this way. We can see some people queuing to check in and some people sitting and waiting for their planes. People are holding their hand