Przed rokiem 1818

Ostateczny rozbiór ziem Rzeczypospolitej oznacza zupełnie nową sytuację dla Polaków. Wciąż jednak żywa jest nadzieja na odzyskanie niepodległości. Czas schyłku oświecenia. Wciąż tworzą przedstawiciele klasycyzmu i sentymentalizmu, ale w środowiskach uniwersyteckich dojrzewa już nowe pokolenie, które inaczej patrzeć będzie na świat, politykę i literaturę.

Historia

 • 1795 r.: III rozbiór Polski.
 • 1797 r.: powstanie Legionów generała Jana Henryka Dąbrowskiego.
 • 1807 r.: utworzenie, na mocy pokoju w Tylży, Księstwa Warszawskiego.
 • 1812 r.: kampania rosyjska Napoleona i likwidacja Księstwa Warszawskiego.
 • 1815 r.: powstanie Królestwa Polskiego z carem Rosji jako królem.
 • 1817 r.: rozpoczęcie działalności Towarzystwa Filomatów, utworzonego przez sześciu studentów Uniwersytetu Wileńskiego.

Literatura

 • 1797 r.: Józef Wybicki, Pieśń Legionów Polskich we Włoszech.
 • 1798 r.: w Zaosiu koło Nowogródka urodził się Adam Mickiewicz.
 • 1805 r.: Jan Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie.
 • 1806 r.: Stanisław Trembecki, Sofiówka.
 • 1816 r.: Julian Ursyn Niemcewicz, Śpiewy historyczne.

Cywilizacja, nauka, sztuka, publicystyka

 • 1800 r.: powstanie Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 • 1807-1814: wydanie Słownika języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego, fundamentalnego dzieła ukazującego rolę języka w kulturze narodu.
 • 1808 r.: utworzenie w Warszawie Szkoły Prawa.
 • 1810 r.: urodził się Fryderyk Chopin.
 • 1811 r.: powstanie w Warszawie Szkoły Nauk Administracyjnych.
 • 1816 r.: otwarcie Uniwersytetu Warszawskiego, złożonego z pięciu wydziałów.

 

Lata 1819-1830: wczesny romantyzm (przedpowstaniowy)

Po kongresie wiedeńskim utworzone zostaje Królestwo Polskie. Obejmuje jednak niewielką część dawnej Rzeczypospolitej i jest całkowicie uzależnione od cara Rosji. Starsze, oświeceniowe pokolenie Polaków przyjmuje wobec ciemiężyciela postawę ugodową. Młodzi, wychowani w kulcie wartości narodowych, nie godzą się z tą sytuacją. Buntują się przeciwko postawie lojalizmu i myśleniu racjonalistycznemu. Toczy się zażarty spór o romantyzm, obejmujący jednak niemal wyłącznie środowisko akademickie. Powstają pierwsze dzieła romantyczne, których autorzy odrzucają klasyczne konwencje i piszą o nowych możliwościach poznawania świata.

Historia

 • 1821 r.: wybuch powstania w Galicji.
 • 1824 r.: wyrok w procesie filomatów, Mickiewicz wyjeżdża do Rosji.
 • 1829 r.: car Mikołaj I koronowany w Warszawie na króla polskiego.
 • 1830 r.: wybuch powstania listopadowego w Warszawie.

Literatura

 • 1818 r.: Kazimierz Brodziński, O klasyczności i romantyczności.
 • 1819 r.: Jan Śniadecki, O pismach klasycznych i romantycznych.
 • 1822 r.: Adam Mickiewicz, Poezje, tom I (Ballady i romanse).
 • 1823 r.: Adam Mickiewicz, Poezje, tom II (Dziady cz. II i IV, Grażyna).
 • 1825 r.: Antoni Malczewski, Maria.
 • 1826 r.: Adam Mickiewicz, Sonety;
  Aleksander Fredro, Komedie, tom I.
 • 1828 r.: Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod;
  Seweryn Goszczyński, Zamek kaniowski.
 • 1829 r.: Adam Mickiewicz, O krytykach i recenzentach warszawskich.
 • 1830 r.: Maurycy Mochnacki, O literaturze polskiej w wieku XIX;
  Jul­iusz Słowacki, liryki powstańcze.

Cywilizacja, nauka, sztuka, publicystyka

 • 1826 r.: Fryderyk Chopin, Marsz żałobny c-moll; otwarcie Biblioteki Publicznej im. Ossolińskich we Lwowie.
 • 1829 r.: Fryderyk Chopin, Koncert fortepianowy f-moll.
 • 1830 r.: Fryderyk Chopin, Koncert fortepianowy e-moll.
 • Lata 1826-1832: Bertel Thorvaldsen, pomnik księcia Józefa Poniatowskiego i pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie.

 

Lata 1831-1840: dojrzały romantyzm (emigracyjny)

Klęska powstania listopadowego ma wielorakie konsekwencje. Stosowane są represje wobec uczestników powstania, jeszcze bardziej ograniczona zostaje autonomia Królestwa Polskiego – zamknięto uniwersytet, zlikwidowano polski sejm i polskie wojsko. Polacy coraz dotkliwiej zaczynają odczuwać działania rusyfikacyjne i germanizacyjne. Wielu Polaków zmuszonych zostaje do emigracji. Ludzie pióra opiewają powstańczych bohaterów, pojawia się koncepcja mesjanizmu. Wtedy właśnie powstają największe dzieła Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego.

Historia

 • 1831 r.: akt detronizacji cara; ponowne wkroczenie Rosjan do Warszawy; utworzenie we Francji Komitetu Narodowego Polski, tzw. Komitetu Lelewelowskiego.
 • 1832 r.: początki polityki rusyfikacyjnej i germanizacyjnej wobec Polaków; powstanie w Paryżu Towarzystwa Demokratycznego Polskiego.
 • 1833 r.: powstanie Związku Jedności Narodowej, złożonego z konserwatystów obozu Hotelu Lambert.
 • 1836 r.: Manifest Towarzystwa Demokratycznego Polskiego; powstanie w Galicji Konfederacji Powszechnej Narodu Polskiego.

Literatura

 • 1831 r.: Casimir Delavigne, Warszawianka (muzykę do pieśni skomponował Karol Kurpiński).
 • 1832 r.: Adam Mickiewicz, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Dziady cz. III;
  Juliusz Słowacki, Poezje tom I i II;
  Aleksander Fredro, premiera Pana Jowialskiego.
 • 1833 r.: Juliusz Słowacki, Poezje tom III;
  Aleksander Fredro, premiera Ślubów panieńskich;
  Wincenty Pol, Pieśni Janusza;
  Eustachy Januszkiewicz otwiera Księgarnię Polską w Paryżu.
 • 1834 r.: Juliusz Słowacki, Kordian;
  Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz;
  Aleksander Fredro, premiera Zemsty we Lwowie.
 • 1835 r.: Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia.
 • 1836 r.: Zygmunt Krasiński, Irydion;
  pierwsze wydanie Pamiętników Jana Chryzostoma Paska w Poznaniu.
 • 1838 r.: Juliusz Słowacki, Anhelli.
 • 1839 r.: Juliusz Słowacki, Balladyna;
  Mickiewicz zostaje profesorem literatury łacińskiej w Lozannie; otwarcie Biblioteki Polskiej w Paryżu;
  Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy.
 • 1840 r.: Juliusz Słowacki, Lilla Weneda, Grób Agamemnona, Mazepa;
  Mickiewicz zostaje profesorem Collège de France w katedrze literatur słowiańskich; pierwsze drukowane utwory Norwida.

Cywilizacja, nauka, sztuka, publicystyka

 • 1831 r.: Józef Maria Hoene-Wroński, Prodrom mesjanizmu.
 • 1832 r.: January Suchodolski, Bitwa pod Raszynem.
 • 1833 r.: otwarcie nowego gmachu Teatru Wielkiego w Warszawie.
 • Lata 1835-1837: Piotr Michałowski, Stefan Czarniecki.
 • Lata 1835-1843: Adam Idźkowski przebudowuje katedrę św. Jana w Warszawie.
 • 1836 r.: Franciszek Maria Lanci przebudowuje Złotą Kaplicę przy katedrze w Poznaniu.
 • Lata 1838-1842: przebudowa pałacu Saskiego w Warszawie (Adam Idźkowski).

 

Lata 1841-1863: schyłek romantyzmu

Wielcy romantycy tworzą swoje ostatnie dzieła. Do głosu dochodzi pokolenie przedstawicieli tzw. romantyzmu krajowego. Ich utwory mają jednak w dużej mierze charakter epigoński. Na tym tle wyróżniają się poezja Norwida i powieści Kraszewskiego. Symbolicznym końcem epoki jest powstanie styczniowe – od początku skazane na niepowodzenie, będące jednak urzeczywistnieniem idei ofiarności i romantycznej postawy. Klęska tego szlachetnego zrywu oznacza ostateczne rozczarowanie ideologią romantyzmu.

Historia

 • 1842 r.: działalność księdza Piotra Ściegiennego na Kielecczyźnie.
 • 1846 r.: wybuch powstania krakowskiego, utworzenie Rządu Narodowego w Krakowie; rabacja galicyjska Jakuba Szeli.
 • 1848 r.: organizowanie przez Mickiewicza Legionu Polskiego we Włoszech; powstanie w Galicji i w Poznańskiem.
 • 1855 r.: próby utworzenia legionu polskiego w Turcji.
 • 1863 r.: wybuch powstania styczniowego w Warszawie.

Literatura

 • 1841 r.: Juliusz Słowacki, Beniowski, pieśni I-V.
 • 1842 r.: Norwid opuszcza Polskę.
 • 1843 r.:
  Zygmunt Krasiński, Przedświt;
  Józef Ignacy Kraszewski, Ulana;
  Juliusz Słowacki, Ksiądz Marek, Sen srebrny Salomei;
  Wincenty Pol, Pieśń o ziemi naszej.
 • 1845 r.: Zygmunt Krasiński, Psalmy przyszłości.
 • 1846 r.: Narcyza Żmichowska, Poganka.
 • 1847 r.:
  Juliusz Słowacki, Król-Duch, rapsod I;
  Kornel Ujejski, Maraton.
 • 1848 r.: Juliusz Słowacki, Do autora „Trzech psalmów”.
 • 1851 r.: Cyprian Kamil Norwid, Promethidion.
 • 1853 r.: Władysław Syrokomla, Gawędy i rymy ulotne, tom I.
 • 1855 r.: w Konstantynopolu zmarł Adam Mickiewicz;
  Teofil Lenartowicz, Lirenka.
 • 1859 r.: Walery Łoziński, Zaklęty dwór.
 • 1863 r.: Cyprian Kamil Norwid, Poezje.

Cywilizacja, nauka, sztuka, publicystyka

 • 1841 r.: Andrzej Towiański przyjeżdża do Paryża, gdzie razem z Mickiewiczem zakłada Koło Sprawy Bożej;
  otwarcie w Poznaniu Bazaru – gmachu, wokół którego skupia się działalność kulturalna i polityczna Polaków w zaborze pruskim.
 • 1841-1846: Piotr Michałowski, Seńko.
 • 1842 r.: Wojciech Korneli Stattler, Machabeusze – złoty medal na wystawie w Paryżu.
 • 1844-1845: Henryk Marconi, dworzec kolei warszawsko-wiedeńskiej w Warszawie.
 • 1848 r.: Adam Mickiewicz, Skład zasad (tekst polski – w 1875 r.).
 • 1849 r.: w Paryżu zaczyna się ukazywać, redagowana przez Mickiewicza, Trybuna Ludów;
  umiera Fryderyk Chopin.
 • 1853 r.: Henryk Rodakowski, Matka artysty.
 • 1856 r.: Henryk Marconi, Hotel Europejski w Warszawie.
 • 1857 r.: Oskar Kolberg, Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce – monumentalne dzieło wydawane do roku 1890.
 • 1858 r.: Stanisław Moniuszko, premiera Halki w Warszawie z librettem Włodzimierza Wolskiego.
 • 1860 r.: January Suchodolski, Bitwa pod Somosierrą.
 • 1864 r.: Jan Matejko, Kazanie Skargi.

 

Zobacz:

Romantyzm w Polsce

Jaka sytuacja panowała w Polsce u progu romantyzmu? Wymień ośrodki życia kulturalnego.

https://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c163-romantzym/wprowadzenie-do-romantyzmu-charakterystyka-epoki

Romantyczna Europa – datownik

Romantyzm – życiorys kultury

ROMANTYZM – TABELA

Maturalna wiedza o romantyzmie

Poezja polskiego romantyzmu

Poezja europejskiego romantyzmu

Pojęciownik epok: romantyzm

Romantyzm – TEST 1

Test wiedzy o romantyzmie z komentarzem cz. 1

Test wiedzy o romantyzmie z komentarzem cz. 2