Breaking news
  • No posts where found

GRAMMAR in practice

Nieregularna liczba mnoga rzeczowników

W większości przypadków liczbę mnogą rzeczowników tworzy się w języku angielskim bardzo prosto (o wiele prościej niż po polsku). Po prostu dodajemy literę -s do rzeczownika w liczbie pojedynczej i w ten prosty sposób otrzymujemy liczbę mnogą, np.: dog – dogs, cat – cats, boy – boys, itp. Należy jedynie pamiętać: jeżeli jakiś wyraz w liczbie pojedynczej kończy się na spółgłoskę dźwięczną lub na samogłoskę, końcówkę -s czytamy dźwięcznie jako

There is / there are

W języku angielskim, podobnie jak w polskim, rzeczowniki możemy podzielić na dwie grupy: policzalne, opisujące to co można policzyć na sztuki, nie używając żadnych dodatkowych jednostek miary (centymetrów, litrów, szklanek, itp.). Wszystkie pozostałe, a więc rzeczowniki abstrakcyjne (fraternity – braterstwo, love – miłość), opisujące materiały (wood – drewno, glass – szkło), ciecze (milk – mleko, wine – wino) i produkty sypkie (np. sugar – cukier, rice – ryż, coffee –

Do powtórki: phrasal verbs

Ania, 19 When the weekend starts I always get dressed pretty early. I quickly get dressed and go riding! On Saturdays I try to spend the whole day in the stable. I start with cleaning up my favourite horse, Lucky. Then I put the saddle on it, get on and start riding. Even when the hours are pas­sing by I do not get off and carry on as long as I notice that Lucky is tired. Then

Czasy przeszłe – zestawienie

Past Simple & Past Continuous Porównaj zdania w obu czasach Past Simple I watched this movie yesterday. (Obejrzałem ten film wczoraj). You wrote those letters two years ago. (Napisałeś te listy dwa lata temu). Did he buy me a present? (Czy on kupił mi prezent?) She drove very well. (Poprowadziła bardzo dobrze). It didn’t rain yesterday. (Wczoraj nie padał deszcz). Why did we learn history in one hour? (Dlaczego nauczyliśmy

Czasy przyszłe – zestawienie

Future Simple W języku angielskim jest wiele sposobów na mówienie o przyszłości. Jednym z nich jest czas Future Simple. Musisz jednak pamiętać, że konstrukcji tej użyjesz tylko w określonych przypadkach! Twierdzenie Osoba + WILL + czasownik (w formie podstawowej) + … We WILL EAT it tomorrow. (Zjemy to jutro). Pytanie WILL + osoba + czasownik (w formie podstawowej) + … ? WILL you EAT it tomorrow? (Czy zjecie to jutro?) Przeczenie Osoba +

Czasy teraźniejsze – zestawienie

Pierwszy z nich to Present Simple (teraźniejszy prosty), drugi zaś to Present Continuous (teraźniejszy ciągły). Oto zebrane najważniejsze cechy tych dwóch czasów. The Present Simple Tense (czas teraźniejszy prosty) – coś powtarza się regularnie w teraźniejszości Użycie coś dzieje się regularnie, co jakiś czas, np. I go to a party every week. (Co tydzień chodzę na imprezę). mówisz o zwyczajach, zainteresowaniach, np. My brother drives very well. (Mój brat prowadzi – jeździ samochodem –

Question tags – co to za pytania?

Przeczytaj dialog Mark: Hi, how are you? Do you want to go to the cinema today? There’s a new James Bond film on. Jim: Really? But you don’t like this kind of movies, do you? I remember, one time you were really angry you spent money on nothing. It was a horibble movie anyway, wasn’t it? Mark: Yes, that’s true. You like such movies, don’t you? Jim: Sure. But let’s check if there’s

Present Simple (ćwiczenia)

Ćwiczenie (Present Simple): Przetłumacz zdania. 1. Sue nie lubi jabłek. 2. Ben jest rolnikiem. 3. Codziennie chodzę do szkoły. 4. Czy Samantha odrabia codziennie lekcje? 5. Nigdy nie jeŹdzimy nad morze. 6. Od czasu do czasu Liz czyta gazety. 7. Prawie nigdy nie noszę spódnic. 8. Czy jesteście studentami? 9. Czy Leon lubi Betty? 10. Agatha i Tom nie mieszkają w Warszawie. 11. W każdy piątek chodzimy do teatru. 12.

Talking about the future

Zwróć uwagę, że kiedy mówimy o czasach w języku angielskim, okazuje się, że znacznie łatwiej jest wymienić czasy przeszłe i teraźniejsze niż czasy przyszłe. Dlatego mówi się raczej o sposobach wyrażania przyszłości niż o czasach przyszłych jako takich. Spójrz na poniższy dialog – wyróżnione zostały cztery główne sposoby wyrażania przyszłości: – Hi, Joanna. – Hi, Susan. What are you doing on Saturday? Will you come over? – Well, I don’t know… Perhaps it is strange but

MATURA REVISION

MATURA REVISION Dodge the grammar traps Małgorzata, she was working as an archaeologist near Waterford, Ireland: My job was to sift for remains on one of the most precisely located site in Ireland. It was very responsible as we expected to reveal the kind of information not accessible to survey method, e.g. three-dimensional structure of objects. My English was to be perfect. Actually, applying for this job I was sure

Konstrukcja – have something done

Wild goose chase My wheels in the bicycle stopped working. Usual thing, it probably happened to each of you one day or another. I’m not such a person who likes waiting for things to be done so I started to look for a wheelwright. I know there was such a job – the men who used to repair wheels or even make them themselves. I found the workshop of one

Przedimki

Temat: państwo i społeczeństwo What do you know about national symbols? 1. The national flag of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is called… a) Union Jack b) Jack-O-Lantern c) Jack of all trades 2. Red, white and blue are colours appearing on the flag of… a) France b) Great Britain c) The United States of America d) All of these 3. Which two flags differ only

Przymiotnik

Temat: kultura Rafal, 19, Warsaw: I must admit I’ve been learning English for about 10 years now and for all this time I’ve been searching for more and more efficient methods. I’ve tried a lot: private tutoring – it was quite OK, but I wanted to kill two birds with one stone and I decided to learn with my girlfriend. Of course it didn’t work out – we were laughing,

Zaimek

Temat: culture Zuza, Kielce: Woody Allen, he is the matchless director for me! Watching his films you will laugh your head off, it is inevitable! They are both satirical and wise and it’s not so often to see such a mixture nowadays. I liked “Mighty Afrodite” most but I appreciate his early movies, too. For example the story of Annie Hall directed in 70s is still as inspiring as his

Future Simple

Temat: dom Truths and myths about sharing a room with your sister Veni, vidi, vici. Your special reporter has just spied out the bedroom shared by two sisters and thanks to this act of his great bravery some of the myths referring to this subject might be busted: 1) Living with your sister will be a great fun. Well, if you find endless telephone converstations, piles of dirty clothes everywhere

Future Perfect Simple i Future Perfect Continuous

Temat: praca Future Perfect Simple i Future Perfect Continuous   Whom will you be in the future? Patrick, Birmingham Now I’m 16 and I’m going to learn for two years more so I’ll have finished education by the age of 18. Some of my friends are going to study at university, but I know I must start working immediately. We are not very rich, you know. I like working with

Zaimki względne

Temat: szkoła Kiedy używać zaimków względnych (relative clauses)? English loan words in Polish Have you ever thought where the word “horde” in English comes from? Yes, you are right. It is Polish word “horda” that means the disorganized crowd of people – only with slighty changed spelling. Nevertheless, let`s not have illusions about importance of Polish loan words in English – they are just a tiny fraction of the linguistic

Wish (Burglaries in the holiday resort)

Temat: dom Burglaries in the holiday resort A series of burglaries have been discovered recently in the holiday resort Astaklesis, Scotland. Especially one of them was surprising for the policemen investigating the case: ”It was a house rented by students throughout academic year”, reported one of them (wanted to stay anonymous), ”during holiday it was vacant. The burglars must have known about it because they did not smash anything to

Czasowniki modalne cz. 2

Temat: zdrowie Kiedy zima w pełni, coraz więcej osób dookoła prycha i kicha. Niestety, przegrzane i wysuszone mieszkania, mało ruchu i świeżego powietrza, a do tego niska odporność organizmu i… infekcja gotowa. Na szczęście lektura dzisiejszego artykułu pomoże wszystkim zakatarzonym podjąć odpowiednie kroki, by za tydzień znowu nie biegać z chusteczkami przy nosie. A do tego odsłoni tajniki kolejnych czasowników modalnych (I część poznałeś w Cogito 20/2007). Na zdrowie!  

Mowa zależna

Temat: nauka i technika Nauka i technika podlegają tak szybkim zmianom cywilizacyjnym, że coraz więcej ludzi ma problemy z obsługą coraz to bardziej skomplikowanych urządzeń… służących, skądinąd, do całkiem prostych czynności! Na szczęście mowa zależna (Reported speech/Indirect speech) nie jest tak skomplikowana!   The good old microwaves Nowadays, when more and more kitchen appliances resemble rather versatile spaceships than common everyday objects, we decided to ask some people about their