Breaking news
  • No posts where found

MATURA PISEMNA

A credit card: make curse a blessing

Temat: zakupy i usługi Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie artykuł. Na podstawie informacji zawartych w tekście zdecyduj, które zdania w tabeli są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli. A credit card: make curse a blessing The times when owning a plastic credit card was limited to the wealthiest members of the society passed away long time ago. Nowadays, as the specialists

Notatka (ćwiczenia)

Temat: science Notatka – przypominamy więc tylko kilka najważniejszych cech notatki: Notatka może być oficjalna (np. do dyrekcji szkoły językowej) albo prywatna (do współlokatora). Zależnie od typu notatki stosujemy odpowiednią formę (formalną lub nieformalną). Najważniejsza w notatce jest skrótowość i komunikatywność. Zdania powinny być proste, język przejrzysty, można używać pominięć i skrótów, ale – uwaga! – ogólnie znanych i zrozumiałych. Prostota nie uprawnia do robienia błędów. Zdania mogą być nieskomplikowane, ale

Who is afraid of GMO

Temat: żywienie Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie artykuł. Następnie odpowiedz na pytanie, zaznaczając odpowiedź właściwą, zgodną z treścią tekstu. Who is afraid of GMO (genetically modified organism)? Would you like to try some genetically modified soya? Probably not. Although no major health hazards concerning genetically modified food have been discovered and published by scientists since the genetic engineering techniques were developed, many people are very sceptic about both transgenical animals and

Postcard (ćwiczenia)

Temat: travel Pocztówka to krótka forma pisemna występująca na maturze. Oto kilka najważniejszych jej cech: Styl pocztówki uzależniamy od osoby odbiorcy: inaczej będzie wyglądała pocztówka do szefa (styl formalny, pełne zdania, brak skrótów), a inaczej do koleżanki. Układ powinien być stały: zwrot grzecznościowy na początku (Dear…,), każda nowa kwestia pisana w osobnym akapicie (chociaż w tym wypadku wystarcza wcięcie, nie trzeba stosować przerwy), zwrot grzecznościowy na koniec (Love, Best wishes,

What technological gadgets would make your life simpler?

Temat: science Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie powyższy artykuł. Na podstawie informacji zawartych w tekście zdecyduj, które zdania w tabeli są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.   What technological gadgets would make your life simpler? It is not so rare in the contemporary media to discuss the question whether the modern technological gadgets do really make our life simpler. Let

Are you able to deal with stress?

Temat: człowiek Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie artykuł, z którego usunięto 5 zdań. Zdania te wraz z jednym, dodatkowym zdaniem, które nie pasuje do żadnej luki, oznaczono literami A–F. Dobierz zdania tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst. W każde puste miejsce wstaw literę odpowiadającą wybranemu zdaniu.   Are you able to deal with stress? You must have heard as arbitrary as erroneous opinions about so-called “good stress” that, according to

Ogłoszenie (ćwiczenia)

Temat: kultura Ogłoszenie to krótka forma występująca na maturze. Jest to tekst przeznaczony do umieszczenia w miejscu publicznym, musi więc być krótki, komunikatywny, napisany prostym językiem. Na maturze dopuszczalne jest wprawdzie używanie powszechnie znanych skrótów w ogłoszeniach, ale nie polecam nadużywania tego. Może się zdarzyć, że odbiorca nie zrozumie, co to znaczy, że mieszkanie jest unfurn. (unfurnitured – nieumeblowane) albo że mieści się w okolicy stacji metra E&C (Elephant and

Temat: dom (How to share room with a baby)

Temat: dom Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie artykuł, a następnie przyporządkuj poszczególnym jego częściom odpowiednie tytuły (A–E). Jeden z tytułów nie pasuje do żadnej części. Za każdą odpowiedź otrzymasz jeden punkt.   How to share room with a baby and… survive Probably it looked like this: you were leading your dull, humdrum life that, nevertheless, satisfied you completely, when suddenly your parents surprised you with an intriguing question: “Would you like

Informal letter (list-nieformalny)

List nieformalny to jedna z najczęściej występujących dłuższych form maturalnych. Ze względu na to, że jest to list pisany do kogoś bliskiego (rodziny, przyjaciół, znajomych) – używamy w nim języka potocznego, dopuszczalne są skróty (contractions) i pominięcia nieutrudniające zrozumienia treści (np. zaimka względnego w zdaniu złożonym). Taki list, choć w znacznej części piszemy go tak jak mówimy (a więc poprawnie – ale bez sztuczności, napuszenia, nadużywania strony biernej), powinien mieć

Temat: praca (What is your dream job?)

Temat: praca Zadanie maturalne Przeczytaj tekst, a następnie odpowiedz na pięć pytań, wpisując właściwą literę odpowiadającą imieniu osoby w kratkę obok pytania. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. What is your dream job? Although they have never been in real situation of job search yet and their first priority is probably still focused more on passing final exams at secondary school with flying colours than finding an outstanding position

Zadanie maturalne 2

Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie przyporządkuj jego częściom tytuły oznaczone (A–G). Jeden z tytułów nie pasuje do żadnej części tekstu. Wpisz odpowiednie litery w kratki (1.1 – 1.6). Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 1.1. It is incredible how a person’s life can change and how many different roles one might end up playing over the years. You can never be quite sure what tomorrow will bring,

Family gathering – how to survive?

Zadanie maturalne Przeczytaj tekst, a następnie wybierz właściwą odpowiedź do każdej z luk, zaznaczając ją kółkiem. Family gathering – how to survive? Specialists say that family gatherings help families to 1.….. communication and provide all its members with support necessary in everyday life. If you share this opinion and your parents make unremitting efforts to make your family gatherings 2.…. experience for everyone – you are lucky. But what if

Invitation (ćwiczenia)

Temat: wiedza o krajach anglojęzycznych Zaproszenie to prośba o wzięcie udziału w jakimś wydarzeniu. W zależności od tego, do kogo je kierujemy, zaproszenie może być oficjalne (np. do dyrekcji szkoły) lub prywatne (do koleżanki). Zasady do zapamiętania Zaproszenie powinno mieć odpowiedni styl. Jeśli piszemy oficjalne zaproszenie, warto pamiętać o zwrotach takich jak: We request the pleasure of your company (mniej więcej: Mamy zaszczyt prosić o Twoją obecność) czy Proper Attire

Temat: podróżowanie i turystyka (I’ve hitchhiked all over the world!)

Temat: podróżowanie i turystyka Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie powyższy artykuł, z którego usunięto pięć zdań. Zdania te wraz z jednym, dodatkowym zdaniem, które nie pasuje do żadnej luki, oznaczono literami A-F. Dobierz zdania tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst. W każde puste miejsce wstaw literę odpowiadającą wybranemu zdaniu.   I’ve hitchhiked all over the world! Although hitchhiking seems to have lost some popularity in recent years, sometimes this is

NOTE – notatka (ćwiczenia)

Temat: szkoła Notatka to przykład prostej formy użytkowej, w której na piśmie przekazujemy pewne informacje. Notatka, zależnie od tego, do kogo jest skierowana, może mieć charakter formalny (oficjalny) lub prywatny (nieformalny). Dla notatki prywatnej charakterystyczne są: krótkie zdania, często zastąpione równoważnikami; liczne skróty, znaki graficzne i pominięcia (np. zaimków, niektórych przyimków, przedimków); podział notatki umożliwiający jak najszybsze odnalezienie szukanej informacji (np. Gdzie? – w pokoju nauczycielskim; Co? – Zebranie itd.);

List nieformalny (ćwiczenia)

Temat: dom List nieformalny List nieformalny (prywatny) to bardzo popularna forma maturalna. Taki list piszemy do przyjaciół lub rodziny, jeśli chcemy poinformować ich o zmianach w naszym życiu, upewnić o pamięci, uzyskać informacje bądź je przekazać. Taki list, przeciwnie niż list formalny, również będący formą maturalną (zajrzyjcie do „Cogito” nr 18, gdzie taki list omawialiśmy) powinien być napisany lekko, stylem potocznym, językiem nieskomplikowanym. Język listu prywatnego bardzo zbliżony jest do

Temat: kultura (Add to the Favourites)

Temat: kultura Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie artykuł. Na podstawie informacji zawartych w tekście zdecyduj, które zdania w tabeli są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli. Matura tip (Wskazówka maturalna) Nie przejmuj się, jeśli nie rozumiesz jakichś słówek w tekście – niekoniecznie akurat one będą Ci potrzebne! Zawsze bardzo uważnie czytaj zdania, co do których masz ocenić, czy są prawdziwe, czy

Temat: sport (Will all the records be broken?)

Temat: sport Zadanie maturalne Przeczytaj tekst, a następnie wybierz właściwą odpowiedź do każdej z luk, zaznaczając ją kółkiem: 1) a) making b) made c) breaking d) broke 2) a) who b) which c) where d) when 3) a) audience b) performers c) opponents d) spectators 4) a) way b) hand c) direction d) method 5) a) generous b) traditional c) tremendous d) deep 6) a) eaters b) people c) roots

Traditional cuisine

Temat: żywienie Zadanie maturalne Przeczytaj poniższy tekst i wstaw brakujące słowa, tak by uzyskać poprawną gramatycznie i treściowo całość. Traditional cuisine (1.1. _________________________ ) the fast-food reputation, traditional British cuisine has survived. The Sunday dinner traditionally begins (1.2. ____________________________ ) a Yorkshire pudding, (1.3. __________________________ ) by a joint of meat and assorted vegetables. The dishes are simple and traditional, with recipes passed (1.4. __________ ) from generation to generation.

Announcement (ćwiczenie)

Temat: nauka i technika Ogłoszenie to zawiadomienie o czymś wywieszone w miejscu publicznym lub rozpowszechniane za pomocą mediów. Pisząc ogłoszenie na maturze, trzeba pamiętać o kilku zasadach: Ogłoszenie jest zwykle schematyczne i dąży do maksymalnego uproszczenia. Występują w nim liczne skróty (w niektórych prawdziwych ogłoszeniach w angielskiej prasie nie ma np. zaimków, przyimków itd. Na maturze aż tak skrótowo pisać nie powinieneś). Język jest bezosobowy, często stosowane są równoważniki zdań