Najprościej podzielić polski barok na dwa ważne nurty:

 • dworski (J.A. Morsztyn, Daniel Naborowski)
 • sarmacki (J.Chryzostom Pasek, Wacław Potocki).

Nie zamyka to jednak zasobu informacji o baroku polskim. W zakresie poezji wyróżniamy przecież poezję

 • metafizyczną,
 • „ziemskich rozkoszy”,
 • plebejską
 • ziemiańską.

Warto wynotować sobie zestaw autorów i tytułów:

 • Prekursor baroku – Mikołaj Sęp-Szarzyński – poeta „rozdwojony w sobie”:
  • Rytmy albo wiersze polskie
  • O nietrwałej miłości rzeczy świata tego
  • O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem
 • Jan Andrzej Morsztyn – poeta miłości:
  • Cuda miłości
  • Do trupa
  • Niestatek
 • Daniel Naborowski – piewca przemijalności:
  • Marność
  • Krótkość żywota
  • Cnota grunt wszystkiemu
 • Wacław Potocki – poezja nurtu sarmackiego
  • Nierządem Polska stoi
  • Pospolite ruszenie
  • Kto mocniejszy ten lepszy
  • Zbytki polskie
 • Jan z Kijan – poezja plebejska:
  • Fraszki Sowizdrzała Nowego

Oprócz poezji różnych nurtów literatura baroku może poszczycić się eposem – mianowicie Wacława Potockiego Transakcją wojny chocimskiej. W zakresie ówczesnej prozy poznaliśmy:

 • Jan Chryzostom Pasek – Pamiętniki – dział pamiętnikarstwa.
 • Jan Sobieski – listy do Marysieńki – literatura epistolarna.

 

Zobacz:

Barok – życiorys kultury

Barok w Polsce

Obraz siedemnastowiecznej Polski

Refleksja obywatelska i patriotyczna w poezji barokowej