Najprościej podzielić polski barok na dwa ważne nurty:

 • dworski (Jan Andrzej Morsztyn, Daniel Naborowski),
 • sarmacki (Jan Chryzostom Pasek, Wacław Potocki).

Nie zamyka to jednak zasobu informacji o baroku polskim. W zakresie poezji wyróżniamy przecież poezję

 • metafizyczną,
 • „ziemskich rozkoszy”,
 • plebejską,
 • ziemiańską.

Warto wynotować sobie zestaw autorów i tytułów:

 • Daniel Naborowski – piewca przemijalności:
 • Wacław Potocki – poezja nurtu sarmackiego
  • Nierządem Polska stoi
  • Pospolite ruszenie
  • Kto mocniejszy ten lepszy
  • Zbytki polskie
 • Jan z Kijan – poezja plebejska:
  • Fraszki Sowizdrzała Nowego

Oprócz poezji różnych nurtów literatura baroku może poszczycić się eposem – mianowicie Wacława Potockiego Transakcją wojny chocimskiej. W zakresie ówczesnej prozy poznaliśmy:

 • Jan Chryzostom Pasek – Pamiętniki – dział pamiętnikarstwa.
 • Jan Sobieski – listy do Marysieńki – literatura epistolarna.

 

Zobacz:

Barokowa Polska

Barok – życiorys kultury

Barokowa Polska

Barok w Polsce

Twórcy polskiego baroku

Nurty polskiej poezji barokowej

Obraz siedemnastowiecznej Polski

Refleksja obywatelska i patriotyczna w poezji barokowej

Barok – życiorys kultury