Tytuł Krasińskiego wyraźnie nawiązuje do wielkiego dzieła Dantego z XIV w. pt. Boska komedia. Jak widać, jest to tytuł zaprzeczony. Pomijając fakt, że rodowód tytułu Dantego ma własną historię (nie od razu znaczył to, co znaczy) – dziś rozumiemy go jako prezentację Boskiej konstrukcji – losów człowieka, podziału wszechświata na piekło, czyściec, niebo, słowem porządku Boskiego. Tam Dante, prowadzony przez poetę Wergiliusza, przemierza kolejne kręgi piekieł, ogląda rzeczy straszne (sceny dantejskie), lecz później dochodzi do czyśćca i nieba – Boskiego ładu.

Tu – w dramacie Zygmunta Krasińskiego – podobną drogę przemierza Hrabia Henryk prowadzony przez Przechrztę. Lecz nie podróżuje on w sferach piekieł ani niebios (czyli Boskich), ale w sferach czysto ludzkich – obozu rewolucjonistów. Owszem, ogląda sceny dantejskie, czyli przerażające okrucieństwem, bestialstwem, lecz nie mają one nic wspólnego z Bogiem – są dziełem absolutnie ludzkim lub szatańskim. Bohater jest świadkiem komedii: walki klas, zmiany władzy i dóbr – i to też jest sprawa człowieka.

Dlatego „nie-Boska” znaczy ludzka, ziemska, a „komedia” – brzmi ironicznie, bo odziera historiozoficzne losy człowieka z powagi. Mówiąc o tytule, warto przypomnieć, że początkowo miał on brzmieć Mąż. Potem autor zdecydował się na Nie-Boską komedię. Faktem jest, że ten tytuł przenosi uwagę odbiorcy z samego bohatera i jego losów na dzieje człowieka i rozważania o rewolucji.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

O czym traktuje Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego?

Poeta przeklęty i poeta błogosławiony w Nie-Boskiej komedii Krasińskiego. Jak zinterpretujesz to rozróżnienie?

Losy Hrabiego Henryka z Nie-Boskiej komedii

Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego

Nie-Boska komedia – praca domowa

Boska komedia w pracach pisemnych

Udowodnij, że Nie-Boska komedia jest dramatem romantycznym

Nie-Boska komedia na maturze

Charakterystyka obozu rewolucjonistów na przykładzie wybranej sceny z Nie-Boskiej Komedii.