Buntowanie się przeciwko zastanemu porządkowi świata jest przywilejem młodych od zawsze. Mówi się, że kłótliwość to nasza cecha narodowa. Literatura opisuje spory polskich szlachciców, którzy z byle powodu sięgali po szabelkę… Ujęć tego tematu może być bardzo wiele. Warto zwrócić uwagę na kłótnie o kształt literatury pomiędzy przedstawicielami pokoleń literackich.

 

Materiał według zagadnień

Spór społeczny

Spór polityczny

 • Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego
 • Powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza
 • Juliusz Słowacki kontra Zygmunt Krasiński (rewolucja społeczna i arystokratyzm)
 • Juliusz Słowacki kontra Adam Mickiewicz (winkelriedyzm i mesjanizm)
 • Przedwiośnie Stefana Żeromskiego (prezentacja najważniejszych doktryn politycznych odrodzonej Polski)
 • Literatura drugiego obiegu w powojennej Polsce, m.in. Zniewolony umysł Czesława Miłosza

Konflikt pokoleniowy

Spory o wizję sztuki

 • Romantyczność Adama Mickiewicza i O klasyczności i romantyczności… Kazimierza Brodzińskiego (romantycy kontra klasycyści)
 • My i wy Aleksandra Świętochowskiego (pozytywiści kontra romantycy)
 • Artur Górski Młoda Polska, Stanisław Przybyszewski Confiteor (moderniści kontra pozytywiści)
 • Konflikt skamandrytów i Awangardy Krakowskiej (dotyczący społecznej roli sztuki, środków artystycznego obrazowania, stosunku do nowoczesności)
 • Spór między Zbigniewem Herbertem a Czesławem Miłoszem

Konflikt postaw

 • Obrona Sokratesa Platona
 • Biblia (spór Jezusa z faryzeuszami)
 • Przedwiośnie Stefana Żeromskiego (Gajowiec i komuniści)
 • Tadeusz Boy-Żeleński (Brązownicy) kontra Karol Irzykowski (Beniaminek) – słynny spór krytyków literackich dotyczący z jednej strony wizji osoby Mickiewicza, z drugiej zaś metod krytycznych i sposobów opisywania literatury
 • Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego (rozmowy Raskolnikowa z Sonią)
 • Bracia Karamazow Fiodora Dostojewskiego (w zasadzie każda rozmowa między bohaterami)
 • Czarodziejska góra Tomasza Manna (spór między idealistycznym humanistą Settembrinim a dekadenckim cynikiem Naphtą)
 • Dziennik 1954 Leopolda Tyrmanda
 • Spór między Miłoszem a Herbertem w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych

Kłótnia jako sposób na życie

Po prostu kłótnia

 • Monachomachia Ignacego Krasickiego (satyra na kłótliwość)
 • Pan Tadeusz Mickiewicza (spór Asesora i Rejenta, wątpliwości w sprawie niedźwiedzia)
 • Trylogia Sienkiewicza (kłótnie i bójki szlachty polskiej)

 

Najważniejsze utwory

 • William Szekspir – Romeo i Julia (spór rodów)
 • Aleksander Fredro – Zemsta (spór o mur)
 • Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz (spór o zamek i zajazd)
 • Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem (spór między dworem a zaściankiem)
 • Władysław Stanisław Reymont – Chłopi (spór o las)
 • Witold Gombrowicz – Ferdydurke (parodia sporu)

 

Udział w sporze, dyskusji
— to doskonale ćwiczenie dla umysłu, lecz także próba charakteru. Ma świetny wpływ na naszą sprawność intelektualną: konieczność dobierania trafnych argumentów, jasnego prezentowania własnego punktu widzenia i wysnuwania wniosków z wypowiedzi rozmówców – to przecież nie lada wysiłek! Ponadto uczy szacunku dla ludzi o odmiennych poglądach, tolerancji, a nawet kształtuje silną wolę – głównie wtedy, gdy mamy ochotę wybuchnąć gniewem, zakończyć dyskusję przekleństwem lub trzaśnięciem drzwiami.

Dyskusja to specyficzna forma rozmowy, która ma swoje zasady, prawa.
Zapoznanie się z poetyką dyskusji może być gwarantem sukcesu towarzyskiego – kulturalni, uważni i zaangażowani dyskutanci są doceniani w kręgach ludzi myślących. Można nawet wysunąć tezę, że dyskusja jest jedną z faworyzowanych form wymiany poglądów wśród tzw. osób na poziomie. Rasowy dyskutant nie podnosi głosu, nie obraża rozmówców, szanuje ich poglądy. Nie traktuje dyskusji jako walki na śmierć i życie, a rozmówców jak śmiertelnych wrogów. W dyskusji nie ma bowiem wygranych i przegranych. A choć można ją postrzegać jako swoisty konkurs retoryczno-erudycyjny, nagroda jest taka sama dla wszystkich dyskutantów: to możliwość porozmawiania z innymi ludźmi, wymiany poglądów – i przemyślenia własnych sądów.

Kłócimy się zwykle o sprawy błahe, związane z życiem codziennym.
Dyskusje dotyczą na ogól spraw niezwykle ważnych – związanych z filozofią życiową, postawą, religią. Poza tym kłótnie wyczerpują fizycznie i psychicznie, podczas gdy dyskusje wzbogacają nas duchowo i intelektualnie.

Zobacz:

Omów najważniejsze konflikty i spory pomiędzy bohaterami w Nad Niemnem