Tag "poczet królów"

Władcy polscy

  Mieszko I (ok. 960-992) Zjednoczył pod swoim panowaniem plemiona słowiańskie stanowiące przez wieki trzon państwa polskiego. 964-965 r.: walki z Pomorzanami i uzależnienie ich ziem. Przyjął chrzest (966 r.). To wydarzenie o olbrzymim znaczeniu dziejowym: Polska stała się jednym z krajów cywilizowanej Europy, do naszego państwa zaczęło napływać duchowieństwo, przynosząc ze sobą znajomość pisma (języka łacińskiego). Z czasem powstawały pierwsze polskie roczniki i kroniki, w których zapisywano najważniejsze wydarzenia z dziejów kraju; rozwijało się budownictwo (sztuka romańska), czerpiąc wzory z krajów

Jan III Sobieski

Dane osobowe Imię: Jan Ojciec: Jakub Sobieski, mąż stanu i dyplomata Matka: Teofila Sobieska z Daniłowiczów Data urodzenia: 17.08.1629 Wykonywane zawody: żołnierz, poseł, marszałek wielki koronny (od 1665), hetman polny koronny (od 1666), hetman wielki koronny (od 1668), król Polski (1676-1696) Koronowany: 2.02.1676 Żona: Maria Kazimiera d’Arquien zwana Marysieńką Dzieci: m.in. Teresa Kunegunda Sobieska, żona elektora bawarskiego Maksymiliana II Emanuela i matka cesarza Karola VII; Jakub Ludwik Sobieski, kandydat do korony polskiej po

Jan Kazimierz

Dane personalne Personalia rodziców: Konstancja Habsburżanka i Zygmunt III Waza Urodzony: 22.03.1609 Stan cywilny: żonaty – Ludwika Maria Gonzaga, wdowa po Władysławie IV Zawód: król Polski (1648-1668) Zmarł: 16.12.1672 w Nevers Przyczyna śmierci: zapalenie płuc Pochowany: na Wawelu w Krakowie, serce pozostało w Paryżu Elekcyjne przepychanki Gdy umierał król Władysław IV, na Ukrainie rozpoczynało się powstanie kozackie. Trzeba było szybko wybrać nowego władcę. Kandydatami do korony byli dwaj młodsi, przyrodni bracia Władysława: Jan Kazimierz,

Zygmunt III Waza

Dane personalne Rodzice: Jan III, król Szwecji, i Katarzyna Jagiellonka Urodzony: 20.06.1566 Stan cywilny: dwukrotnie żonaty – Anna i Konstancja Habsburżanki Zawód: król Polski od 1587 r., król Szwecji w latach 1592-1598 Dzieci: czworo, m.in. Władysław i Jan Kazimierz, królowie Polski Zmarł: 30.04.1632 Pochowany: na Wawelu w Krakowie Niezgodna elekcja Po niespodziewanej śmierci Stefana Batorego – nowa elekcja. Kandydaci: przedstawiciele rodu Habsburgów – arcyksiążę Maksymilian i jego brat, arcyksiążę Ernest, synowie cesarza Maksymiliana II, car Fiodor

Stefan Batory

Dane personalne Imię: Stefan Ojciec: Stefan, wojewoda Siedmiogrodu Matka: Katarzyna Telegdi Obywatelstwo: węgierskie, a po koronacji – również polskie Data urodzin: 1533 Koronowany: 01.05.1576 Stan cywilny: żonaty (odważył się wziąć ślub z Anną Jagiellonką) Data śmierci: 12.12.1586 Przyczyna śmierci: prawdopodobnie niewydolność nerek (wersja o otruciu króla jest mało wiarygodna) Pochowany: katedra w Krakowie Elekcyjne spory Po ucieczce Henryka Walezego z Polski (1574) przed szlachtą i magnaterią stanął ponownie problem wyboru króla. Nową elekcję przeprowadzono już po

Henryk Walezy

Dane personalne Imiona nadane na chrzcie: Aleksander, Edward. Imię z bierzmowania: Henryk. Nazwisko rodowe: Walezy (de Valois). Personalia rodziców: Henryk II (król Francji) i Katarzyna Medycejska. Data urodzin: 19 września 1551 r. Zawód: król Polski (przez 4 miesiące), król Francji jako Henryk III (przez 15 lat). Koronowany na króla Polski: 21 lutego 1574 r. Zmarł: 2 sierpnia 1589 r. Przyczyna śmierci: zamordowany przez dominikanina Jacques’a Clémenta. Pochowany: bazylika w Saint-Denis pod Paryżem. Wolna elekcja Wyboru

Zygmunt August

Dane personalne Imiona: Zygmunt August Urodzony: 1 lipca 1520 r.  w Krakowie Personalia rodziców: Zygmunt I zwany Starym i Bona Sforza. Zawód: król Polski i wielki książę litewski Koronowany: jako niespełna…10-letni chłopiec 20 lutego 1530 r. (faktyczne rządy objął po śmierci ojca w 1548 r.). Stan cywilny: trzykrotnie żonaty (z Elżbietą, córką Ferdynanda I Habsburga, z Barbarą Radziwiłłówną i z Katarzyną – drugą córką Ferdynanda I Habsburga). Dzieci: brak. Wygląd: po matce odziedziczył śniadą cerę. Twarz miał lekko pociągłą,

Zygmunt Stary

Dane personalne Imię: Zygmunt Przydomek: Stary (nadany, by nie pomylić starego króla z jego młodym synem) Personalia rodziców: Kazimierz Jagiellończyk i Elżbieta Habsburżanka Data urodzin: 1 stycznia 1467 r. Wykształcenie: wychowywany i nauczany przez Jana Długosza, obeznany w historii i prawie Stan cywilny: dwukrotnie żonaty 1. Z Barbarą z węgierskiego rodu Zapolya (młodszą od niego o 28 lat. Stanowili małżeństwo bardzo udane. Mieli dwie córki Jadwigę – ur. w 1513 r. i Annę – ur. w 1515 r. Niedługo po drugim porodzie królowa

Władysław Jagiełło

Ten przybysz z puszcz litewskich stworzył najrozleglejsze państwo w ówczesnej Europie. Rozgromił Krzyżaków w jednej z największych bitew średniowiecza. Dał początek dynastii, która panowała nad Rzeczpospolitą do schyłku XVI wieku. Dane personalne Jagiełło Imiona rodziców: Olgierd i Julianna Urodzony: między rokiem 1348 a 1352 na Litwie Imię nadane na chrzcie: Władysław Wykształcenie: brak, ale oddany nauce, o czym świadczy odnowienie Akademii Krakowskiej Stan cywilny: żonaty – i to czterokrotnie Zawód: król Polski i Litwy (1386-1434) Zmarł: w 1434 roku Akt w Krewie W

Kazimierz Wielki

Dane personalne Imię: Kazimierz Przydomek: Wielki Personalia rodziców: Władysław Łokietek, król Polski i Jadwiga, córka Bolesława Pobożnego, księcia wielkopolskiego Data urodzenia: 30 kwietnia 1310 r. Stan cywilny: czterokrotnie żonaty (z Aldoną, Adelajdą, Krystyną i Jadwigą) Dzieci: Elżbieta, Anna, Kunegunda, Jadwiga Koronowany: 25 kwietnia 1333 r. Zmarł: 5 listopada 1370 r. Pochowany: na Wawelu w Krakowie Dyplomatyka i łowy Korona i obowiązki W marcu roku 1333 zmarł król Władysław Łokietek, a już

Władysław Łokietek

Dane personalne Imię: Władysław Przydomek: Łokietek Personalia rodziców: Kazimierz, prawdopodobnie książę kujawski, i Eufrozyna, córka księcia opolskiego Data urodzenia: 1260 lub 1261 r. Stan cywilny: żonaty – z Jadwigą, córką  Bolesława Pobożnego, księcia wielkopolskiego Dzieci: sześcioro, między innymi: Elżbieta, żona króla Węgier i Kazimierz zwany Wielkim, przyszły król Polski Koronowany: 20.10.1320 r. Zmarł: 1333 r. Bolesław Krzywousty przed śmiercią (w roku 1138) wydał akt nazywany testamentem Krzywoustego. W intencji księcia miał on zapewnić

Bolesław Krzywousty

Dane personalne Imię: Bolesław Przydomek: Krzywousty Personalia rodziców: Władysław I Herman, książę polski, i Judyta, córka Wratysława, władcy Czech Data urodzenia: 20 sierpnia 1086 r. Znak zodiaku: Lew Stan cywilny: dwukrotnie żonaty 1. Zbysława, córka Świętopełka II, wielkiego księcia kijowskiego 2. Salomea, córka Henryka, hrabiego Bergu Dzieci: Władysław II Wygnaniec (z pierwszego małżeństwa) oraz pięć córek i sześciu synów z drugiego małżeństwa, m.in.: Bolesław IV Kędzierzawy, Mieszko III Stary, Henryk, Kazimierz Sprawiedliwy Zmarł: 1138 r.

Bolesław Śmiały

Dane personalne Imię: Bolesław Przydomki: Śmiały, Szczodry Personalia rodziców: Kazimierz Odnowiciel, książę Polski i Dobronega, córka Włodzimierza, wielkiego księcia kijowskiego Urodzony: ok. 1042 Stan cywilny: żonaty z księżniczką ruską lub niemiecką (imię żony nieznane) Dzieci: Mieszko Zawód: książę (lata 1058 – 1076), a potem król Polski Koronowany: Boże Narodzenie 1076 Zmarł: 2 lub 3 kwietnia 1081 Pochowany: miejsce nieznane (może w Tyńcu pod Krakowem) Początek rządów Kiedy w 1058 r. umierał książę Kazimierz zwany Odnowicielem,

Kazimierz Odnowiciel

Dane personalne Imiona: Kazimierz Karol Przydomek: Odnowiciel Personalia rodziców: Mieszko II, król, a potem książę Polski, i Rycheza (Ryksa), księżniczka niemiecka Urodzony: 25.07.1016 Stan cywilny: żonaty – Dobroniega, córka Włodzimierza, księcia kijowskiego Dzieci: Bolesław II Śmiały, książę i król Polski; Władysław Herman, książę Polski; Mieszko; Otto; Świętosława – żona Wratysława II, księcia i króla Czech Zmarł: 1058 r. Pochowany: katedra w Poznaniu Następca Mieszka II Odrzucana hipoteza Kto objął rządy w Polsce po śmierci Mieszka II?

Mieszko II

Dane personalne Imiona: Mieszko Lambert Przydomek: Gnuśny Personalia rodziców: Bolesław Chrobry i Emnilda Urodzony: 990 r. Stan cywilny: żonaty – Rycheza (Ryksa), księżniczka niemiecka Dzieci: Kazimierz Odnowiciel i dwie córki Koronowany: 25.12.1025 Zmarł: 1034 r. Pochowany: katedra w Poznaniu   Między Chrobrym a Odnowicielem Na tronie Mieszko II (1025-1030) Po śmierci króla Bolesława Chrobrego (1025) władzę w Polsce objął jego syn, Mieszko II. Koronował się jeszcze w tym samym roku. Występował przeciwko Niemcom i dwukrotnie (1028, 1030) zorganizował

Bolesław Chrobry

Dane personalne Imię: Bolesław Przydomek: Chrobry, nazywany także Wielkim Personalia rodziców: Mieszko I, książę Polski, i Dobrawa, córka księcia Czech Bolesława Data urodzenia: ok. 967 r. Stan cywilny: czterokrotnie żonaty (z córką margrabiego Miśni Rykdaga, potem z Węgierką, następnie z Emnildą, a na końcu z Odą) Dzieci: m.in. Bezprym; Mieszko II, późniejszy król Polski; Otto; co najmniej 4 córki Zawód: książę, od 1025 r. król Polski Zmarł: 1025 Pochowany: katedra w Poznaniu   Walka o władzę Podział kraju

Mieszko I – Władca bez korony

Dane personalne Imię: Mieszko Data urodzenia: nieznana Personalia rodziców: Siemomysł, władca Polan, matka nieznana z imienia Zawód: władca Polan, książę Polski Panował: ok. 960-992 Stan cywilny: siedem żon, gdy był jeszcze poganinem, potem Dobrawa, księżniczka czeska, a po jej zgonie Niemka Oda Dzieci: oprócz tych, których nie znamy z imienia – Bolesław zwany Chrobrym (syn Dobrawy), Mieszko, Świętopełk i Lambert (synowie Ody) Zmarł: 25 V 992 r. Zanim powstała Polska Terytorium, które później nazwano Polską,