ANGIELSKI

Present Simple (ćwiczenia)

Ćwiczenie (Present Simple): Przetłumacz zdania. 1. Sue nie lubi jabłek. 2. Ben jest rolnikiem. 3. Codziennie chodzę do szkoły. 4. Czy Samantha odrabia codziennie lekcje? 5. Nigdy nie jeŹdzimy nad morze. 6. Od czasu do czasu Liz czyta gazety. 7. Prawie nigdy nie noszę spódnic. 8. Czy jesteście studentami? 9. Czy Leon lubi Betty? 10. Agatha i Tom nie mieszkają w Warszawie. 11. W każdy piątek chodzimy do teatru. 12.

WHEN?

At what time? – O której godzinie? In how many hours / minutes / days? – Za ile godzin? When was it? – Kiedy to było? before noon – przed południem before 7 p.m. – przed siódmą after 10 p.m. – po dziesiątej at noon – w południe at night – w nocy at midnight –  o północy at about 4 p.m. –  około czwartej po południu before – wcześniej later

School fashion

You are what you wear (nosić, ubierać)! It’s a motto of many young people. Teenagers love fashionable clothes and they always try (próbować, starać się) to look good. School can be the perfect place to show your sense of fashion (wyczucie mody) – especially because you spend most of your time there. In many countries students have to wear special clothes for school. Malaysia, Malta, Philippines, Singapore – are countries where

What is your attitude to fashion? (psychotest)

What is your attitude to fashion? Everyone of us thinks about what we wear. Answer the questions below and find out what fashion means to you. 1. You moved to a new place and tomorrow’s your first day at a new school. A. You wear the most shocking clothes you have. B. You wear something you think you look good in. C. You try to get something that kids in the area wear.

The age of junk food

Zadanie Wstaw wycięte zdania tak, aby cały tekst miał sens. You can also find many chemicals in this kind of food …you’ve eaten fast food, you throw away the packaging  …forest have been cut down to create soya farms… …everything can be genetically modified… …many people love going to fast food restaurants… You can buy a fresh tomato in Paris that came from Cyprus…   The age of junk food We

I’ve hitchhiked all over the world!

Temat: podróżowanie i turystyka Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie powyższy artykuł, z którego usunięto pięć zdań. Zdania te wraz z jednym, dodatkowym zdaniem, które nie pasuje do żadnej luki, oznaczono literami A–F. Dobierz zdania tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst. W każde puste miejsce wstaw literę odpowiadającą wybranemu zdaniu. I’ve hitchhiked all over the world! Although hitchhiking seems to have lost some popularity in recent years, sometimes this is the

Orienteering

Have you ever heard of a very discipline called orienteering? It’s a running sport that involves (zawiera) navigation with a map and compass… The most important thing during such a run is to get to your destination safely (bezpiecznie dotrzeć do celu). That’s why you have to train in four basic skills (cztery podstawowe umiejętności): 1. Reading a map (czytanie mapy) First of all you have to make sure (upewnić

Where to go with a teenager

Where to go with a teenager Some parents don’t know how to organise holidays to make their children happy. Especially, when they have teenagers at home! What do teenagers like doing? Where would they have a good time? Some parents asked questions to the Junior High School students. What were their answers? Question 1 I would like to prepare a surprise trip for my daughter. We don’t have much time

Where to go with a teenager?

Some parents don’t know how to organise holidays to make their children happy. Especially, when they have teenagers at home! What do teenagers like doing? Where would they have a good time? Some parents asked questions to the Junior High School students. What were their answers? Question 1 I would like to prepare a surprise trip for my daughter. We don’t have much time for each other during the holidays.

Travell as you like

Travell as you like There are no holidays without travelling! It’s very important to choose the best means of transport (środek transportu) for you and your family. You should feel comfortable and safe whilst (podczas) travelling. Through the air (w powietrzu) Travelling by plane is the fastest way (najszybszy sposób) to get anywhere nowadays. It takes about 4 hours to get from Warsaw to Barcelona, and 12 hours from Barcelona

Before you go…

Before you go… You go on a camp this year. Obviously you want to have a good time. Before you go, think of some important points! Problem no 1 How to persuade (przekonać) your parents to give you more pocket money (kieszonkowe)? Tell them you need to send a lot of postcards. They don’t want your friends, grandparents to forget about them during the summer! You are going to a beautiful place and you

British people and tourist

Zadanie (gap filling) Wstaw poszczególne wyrazy w odpowiednie miejsca tekstu. Sense; chocolates; food; practise; manners; fork; example; age; invited; called British people and tourist The British are said to be reserved in __________ (1), dress and speech. They are famous for their politeness, self-discipline and especially for their _________(2) of humour. There are also things you need to be prepared for. Visiting people in their houses When you are _____________(3)

Travel to English-speaking countries

Travel to English-speaking countries It is very easy for English speakers to travel around English-speaking countries. Those countries are historically interesting (historycznie interesujące), generally safe and you can see spectacular views (cudowne widoki) there. You can easily travel from a big modern city to a National Park. The eco-friendly development (rozwój przyjazny środowisku) of these landscapes makes these countries the best in the world for outdoor activities (zajęcia na świeżym

Dazzling, unique, modern and traditional – Just Dubai!

Temat: podróżowanie i turystyka Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie poniższy artykuł. Na podstawie informacji zawartych w tekście zdecyduj, które zdania w tabeli są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.   Dazzling, unique, modern and traditional – Just Dubai! Where is the only in the world seven-star hotel situated? Where can you find one of the most beautiful carpets as well as

How do you spend your free time?

How do you spend your free time? Darek I don’t do anything special with my free time. I just listen to music and read magazines. Sometimes I go out with my friends but we never do anything special… well, we meet other friends. I believe that during my free time I should relax and rest and I can’t do any difficult or tiring activities, right. special – szczególne, wyjątkowe to

Where can a teenager go in his or her free time?

Teenagers are outgoing people. They like different things and they go to different places. Where can you spend time so as not to get bored? Parties If your friends are organizing a party, it’s perfect! You meet your friends, you can talk and have fun (dobrze się bawić). If the weather (pogoda) is nice, you can go to a festival or concert organized outside (na zewnątrz). It’s a good place

Do you care about your body and mind? (psychotest)

It is said that people are minds and bodies and that’s obvious. More often people try to keep fit but they also remember to take care of their minds. In the USA, for example, there are many clubs where you can train your body and your mind at the same time, e.g. while working out, you listen to poetry. Człowiek to umysł i ciało. Ale coraz częściej ludzie dbają tylko o

HOBBIES – ZAINTERESOWANIA

Most of us have got some favourite things we like doing. What is your hobby? Do you have a hobby? Have you got any hobbies? – My hobby is collecting old clocks. writing letters. learning English. making models areoplanes. collecting old furniture/ stamps/ coins/ match boxes. – Fishing / Watching television is my favourite pastime. – My hobby is climbing. – It is rather dangerous. – Perhaps that is why

Święto pracy na świecie

Labour Day is an annual holiday celebrated all over the world to celebrate the economic and social achievements of workers. Most countries celebrate Labour Day on May 1, known as May Day. In many countries people celebrate this day with parades, shows and events. In Poland, Sweden and Norway it is also celebrated on 1st May as well as in Italy where since the ’90, the trade unions organise a

Otrzymałeś list od kolegi, który planuje odwiedzić Cię w lipcu. Napisz do niego list o tym, co zaplanowałeś na jego wizytę

Otrzymałeś list od kolegi, który planuje odwiedzić Cię w lipcu. Napisz do niego list o tym, co zaplanowałeś na jego wizytę i daj mu wskazówki, jakie ubrania ma ze sobą zabrać na tę porę roku. Dear Sam, Sorry I haven’t written for so long but I’ve been really busy lately studying for my final exams. It was great to get your letter and hear all your latest news, especially the