Breaking news
  • No posts where found

Gramatyka (Angielski)

Present Simple (ćwiczenia)

Ćwiczenie (Present Simple): Przetłumacz zdania. 1. Sue nie lubi jabłek. 2. Ben jest rolnikiem. 3. Codziennie chodzę do szkoły. 4. Czy Samantha odrabia codziennie lekcje? 5. Nigdy nie jeŹdzimy nad morze. 6. Od czasu do czasu Liz czyta gazety. 7. Prawie nigdy nie noszę spódnic. 8. Czy jesteście studentami? 9. Czy Leon lubi Betty? 10. Agatha i Tom nie mieszkają w Warszawie. 11. W każdy piątek chodzimy do teatru. 12.

Zdania warunkowe – prawdy ogólne

1. Niektóre zdania warunkowe mają charakter prawd ogólnych, np.: (1) If you meet an Englishman, speak English. Jak spotykasz Anglika, mów po angielsku. (2) If you heat snow, it melts. Jak podgrzejesz śnieg, roztopi się. (3) If I am sick, I go to a doctor. Kiedy jestem chory, idę do lekarza. Wszystkie powyższe przykłady odnoszą się do sytuacji generalnych. Charakterystyczne jest to, że wyraz if można w nich zastąpić whenever,

Okresy warunkowe (Conditionals)

Okresy warunkowe Conditionals charakteryzują się tym, że zawierają przyczynę, która wyrażona jest w zdaniu zaczynającym się od if (czasem także when, unless) i skutek. Zdanie z if niekoniecznie musi być na pierwszym miejscu, np.: If the weather is nice, we will go on a trip. można równie dobrze zamienić na We will go on a trip if the weather is nice.   W języku angielskim występuje pięć typów Conditionals. Najbardziej

Question tag

Jeżeli chcesz o coś zapytać, zazwyczaj używasz standardowego pytania, np: Do you want some coffee? (Czy chcesz kawę?) Do you like me? (Lubisz mnie?) Czasami jednak chcesz, aby rozmowa toczyła się dalej, nie czekasz jedynie na prostą odpowiedź. Zdarza się, że chcesz potwierdzić jakąś informację czy upewnić się, że to co wiesz, jest prawdą. Właśnie w takim przypadku używamy struktury zwanej question tag.   Question tag – co to takiego? Question tags

Talking about the future

Zwróć uwagę, że kiedy mówimy o czasach w języku angielskim, okazuje się, że znacznie łatwiej jest wymienić czasy przeszłe i teraźniejsze niż czasy przyszłe. Dlatego mówi się raczej o sposobach wyrażania przyszłości niż o czasach przyszłych jako takich. Spójrz na poniższy dialog – wyróżnione zostały cztery główne sposoby wyrażania przyszłości: – Hi, Joanna. – Hi, Susan. What are you doing on Saturday? Will you come over? – Well, I don’t know… Perhaps it is strange but

MATURA REVISION

MATURA REVISION Dodge the grammar traps Małgorzata, she was working as an archaeologist near Waterford, Ireland: My job was to sift for remains on one of the most precisely located site in Ireland. It was very responsible as we expected to reveal the kind of information not accessible to survey method, e.g. three-dimensional structure of objects. My English was to be perfect. Actually, applying for this job I was sure

Konstrukcja – have something done

Wild goose chase My wheels in the bicycle stopped working. Usual thing, it probably happened to each of you one day or another. I’m not such a person who likes waiting for things to be done so I started to look for a wheelwright. I know there was such a job – the men who used to repair wheels or even make them themselves. I found the workshop of one

Przedimki

Temat: państwo i społeczeństwo What do you know about national symbols? 1. The national flag of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is called… a) Union Jack b) Jack-O-Lantern c) Jack of all trades 2. Red, white and blue are colours appearing on the flag of… a) France b) Great Britain c) The United States of America d) All of these 3. Which two flags differ only

Przymiotnik

Temat: kultura Rafal, 19, Warsaw: I must admit I’ve been learning English for about 10 years now and for all this time I’ve been searching for more and more efficient methods. I’ve tried a lot: private tutoring – it was quite OK, but I wanted to kill two birds with one stone and I decided to learn with my girlfriend. Of course it didn’t work out – we were laughing,

Zaimek

Temat: culture Zuza, Kielce: Woody Allen, he is the matchless director for me! Watching his films you will laugh your head off, it is inevitable! They are both satirical and wise and it’s not so often to see such a mixture nowadays. I liked “Mighty Afrodite” most but I appreciate his early movies, too. For example the story of Annie Hall directed in 70s is still as inspiring as his

Future Simple

Temat: dom Truths and myths about sharing a room with your sister Veni, vidi, vici. Your special reporter has just spied out the bedroom shared by two sisters and thanks to this act of his great bravery some of the myths referring to this subject might be busted: 1) Living with your sister will be a great fun. Well, if you find endless telephone converstations, piles of dirty clothes everywhere

Future Perfect Simple i Future Perfect Continuous

Temat: praca Future Perfect Simple i Future Perfect Continuous   Whom will you be in the future? Patrick, Birmingham Now I’m 16 and I’m going to learn for two years more so I’ll have finished education by the age of 18. Some of my friends are going to study at university, but I know I must start working immediately. We are not very rich, you know. I like working with

Zaimki względne

Temat: szkoła Kiedy używać zaimków względnych (relative clauses)? English loan words in Polish Have you ever thought where the word “horde” in English comes from? Yes, you are right. It is Polish word “horda” that means the disorganized crowd of people – only with slighty changed spelling. Nevertheless, let`s not have illusions about importance of Polish loan words in English – they are just a tiny fraction of the linguistic

Wish (Burglaries in the holiday resort)

Temat: dom Burglaries in the holiday resort A series of burglaries have been discovered recently in the holiday resort Astaklesis, Scotland. Especially one of them was surprising for the policemen investigating the case: ”It was a house rented by students throughout academic year”, reported one of them (wanted to stay anonymous), ”during holiday it was vacant. The burglars must have known about it because they did not smash anything to

Czasowniki modalne cz. 2

Temat: zdrowie Kiedy zima w pełni, coraz więcej osób dookoła prycha i kicha. Niestety, przegrzane i wysuszone mieszkania, mało ruchu i świeżego powietrza, a do tego niska odporność organizmu i… infekcja gotowa. Na szczęście lektura dzisiejszego artykułu pomoże wszystkim zakatarzonym podjąć odpowiednie kroki, by za tydzień znowu nie biegać z chusteczkami przy nosie. A do tego odsłoni tajniki kolejnych czasowników modalnych (I część poznałeś w Cogito 20/2007). Na zdrowie!  

Mowa zależna

Temat: nauka i technika Nauka i technika podlegają tak szybkim zmianom cywilizacyjnym, że coraz więcej ludzi ma problemy z obsługą coraz to bardziej skomplikowanych urządzeń… służących, skądinąd, do całkiem prostych czynności! Na szczęście mowa zależna (Reported speech/Indirect speech) nie jest tak skomplikowana!   The good old microwaves Nowadays, when more and more kitchen appliances resemble rather versatile spaceships than common everyday objects, we decided to ask some people about their

Czasowniki modalne

Temat: żywienie Czasowniki modalne Diet myths Although science has developed extensively in recent years many people still believe in dietary myths. It is the highest time to debunk at least three of them! 1. Myth: Milk treated with Ultra High Temperature (UHT) contains little nutrients and many preservatives or even scary hormones. You must not use the milk if you want to stay well. Truth: The milk does not contain

Strona bierna

Temat: zakupy i usługi Should the supermarkets be open on Sundays? To pytanie potrafi skłócić najwierniejszych przyjaciół, bo – ile osób, tyle argumentów. Dzisiaj posłuchamy maturzystów, którzy mają na tę sprawę własny pogląd. A przy okazji na półkach supermarketu poszukamy wyjątkowej promocji – angielskiej strony biernej! Anna, against: I am Catholic and for me Sunday is the day set apart as the holy one. I am treating my principles seriously

Simple Past

Temat: podróżowanie i turystyka What was the most beautiful place in the world you have visited? Alice, 16, Warsaw: Last year I visited the Greek Isles. All of them were beautiful, but I loved Thassos most. It’s got everything Greece is famous for: wonderful people, fascinating remote mountain slopes, unique natural beauty of silver olive trees that surround extensive beaches with golden sand as well as immense azure of the

Present Perfect

Temat: Świat przyrody Ochrona przyrody to nie tylko nudna statystyka zanieczyszczeń! Jak bardzo ciekawa to dziedzina nauki, opowie w wywiadzie dla gazetki szkolnej Dan Bunnget, 17, wolontariusz organizacji ekologicznych z Portsmouth w Wielkiej Brytanii. A przy okazji przypomnimy sobie, kiedy używać Present Perfect! Perfekcyjnie! Interviewer: How long have you been interested in ecology? Dan Bunnget: Well, I have been interested in ecology since I started thinking (laugh). And seriously… When