Tag "praca pisemna"

Twoje przemyślenia na temat ludzkich namiętności i żądzy władzy na podstawie dramatu Williama Szekspira pt. Makbet.

Twoje przemyślenia na temat ludzkich namiętności i żądzy władzy na podstawie dramatu Williama Szekspira pt. Makbet. MACBETH (…) Niczym król, jeśli król nie jest bezpieczny. Lęk przed Banquiem Głęboko utkwił we mnie, a królewskość Jego natury winna ów lęk budzić. Pełen odwagi jest, a przy niezłomnym Usposobieniu posiada też mądrość, (…) Prócz niego żaden z ludzi mnie nie trwoży. Mój geniusz jest nim przytłoczony. Mówią, Że geniusz Marka Antoniusza cierpiał

Zdecyduj się na ten pogląd, który – Twoim zdaniem – wyłania się z Dziadów cz. II.

Zdecyduj się na ten pogląd, który – Twoim zdaniem – wyłania się z Dziadów cz. II. Wybierz tezę i ją uzasadnij: 1. Życie człowieka zamyka się ostatecznie wraz ze śmiercią. 2. Życie człowieka dopełnia się (nabiera pełni) dopiero wraz z jego pośmiertnymi losami. Czy rozumiesz temat? Masz wybrać jeden z dwóch poglądów, ten, z którym się zgadzasz, i uzasadnić go. Który pogląd wybierasz i dlaczego? Zastanów się, z jakim podejściem do sprawy śmierci spotykamy się w Dziadach. O czym mówi

Pan Tadeusz utworem o historii Polski.

„Pan Tadeusz” utworem o historii Polski. Już sam podtytuł epopei Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem świadczy o tym, że Pan Tadeusz jest książką o konkretnym czasie historycznym, o określonym momencie dziejowym. O jakim? O epoce napoleońskiej, latach złudzeń Polaków liczących na to, że pokonają cara i u boku Napoleona stworzą własne państwo. Pierwsza część tytułu brzmi: Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Rzecz dzieje się na wschodzie Rzeczypospolitej, w czasach, gdy mieszkało

Motywy przemijania, marności świata i śmierci w literaturze polskiego baroku.

Motywy przemijania, marności świata i śmierci w literaturze polskiego baroku. Bardzo ważny temat! Wymaga dojrzałości i refleksyjności, dlatego zdecydowanie można go zaliczyć do tematów trudnych, wymagających wysiłku i czasu. Jak zacząć? Najbezpieczniej będzie zacząć od początku, czyli od Księgi Koheleta. Inny sposób to nakreślenie sytuacji, w której zmuszony jest żyć człowiek baroku. Przykład I „Vanitas vanitatum et omnia vanitas” – marność nad marnościami i wszystko marność. Te słowa na zasadzie refrenu powtarzają się w biblijnej

Kondycja człowieka i jego miejsce w świecie w świetle mitologii greckiej i Biblii – porównaj, przywołując odpowiednie fragmenty.

Kondycja człowieka i jego miejsce w świecie w świetle mitologii greckiej i Biblii – porównaj, przywołując odpowiednie fragmenty. Komentarz Tematy porównawcze często dotyczą sposobów ujmowania różnych zjawisk w mitach i księgach biblijnych. Klasyczny, bardzo stary temat, z którym przyszło się zmierzyć wielu pokoleniom licealistów, to próba porównania kosmogonii mitycznej i biblijnej. Ten dotyczy jednak kondycji człowieka i przez to jest bardziej złożony. W tamtym przypadku bazowałeś na micie o powstaniu świata z Chaosu oraz na Księdze Genesis; w tym

Jak to napisać inaczej?

Jak to napisać inaczej? A Autor Zamiast powtarzać wciąż, że autor pisze, można użyć innych określeń. Autor (co robi?): tworzy, kreuje, ustanawia wizję świata, reprezentuje poglądy, definiuje pojęcia, rewiduje poglądy, odtwarza przeszłość, prorokuje przyszłość, zestawia własne przemyślenia, dzieli się doświadczeniami, dokonuje eksperymentu. Autor to: pisarz, twórca, prozaik, powieściopisarz lub dramaturg czy poeta, autorytet moralny, mistrz pióra, realista, nowator, literat. Analizować Możesz analizować wiersz lub problem. Lecz przecież możesz także: dokonywać

Jak pisać o autorze

O autorze Piszmy z szacunkiem, ale bez lizusostwa. Zasłużyli sobie owi liczni pisarze i poeci na szczyptę uszanowania, choćby ze względu na swoje dzieła. Ale też uczniowskie peany i zachwyty często wydają się schematyczne i nieszczere, np. w zdaniach typu: Ten wielki poeta i człowiek…, Mickiewicz to najwspanialszy poeta polski, skarb kultury narodowej…, Genialny twórca, którym zachwycają się pokolenia… Cóż jeśli za tym pobiegną zdania wskazujące na nieznajomość twórczości to wpadka na całego. Mało, że niewiedza i fałsz,

Jakich bohaterów możemy nazwać bohaterami faustowskimi?

Jakich bohaterów możemy nazwać bohaterami faustowskimi? Przywołaj znane Ci lektury; możesz także skorzystać ze „Słownika mitów i tradycji kultury” Władysława Kopalińskiego. Bohater faustowski We wstępie Definicja faustyzmu. Termin pochodzi od nazwiska głównego bohatera dzieła – pół­legendarnego uczonego, starego profesora Fausta. Faustyzm to odwieczna chęć człowieka, aby być wiecznie młodym i pełnym sił, protest przeciwko przemijaniu oraz chęć zgłębienia tajników wiedzy dotyczącej życia i śmierci, chęć zgłębiania coraz to nowych obszarów, nawet tych,

1. Od czego zależy ocena Twojej pracy?

1. Ocena Twojej pracy pisemnej zależeć będzie od: błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, stylistycznych, fleksyjnych, składniowych, frazeologicznych; czy praca napisana jest na temat; od jej spójności; staranności; od wyrażenia w niej własnego zdania; oryginalności. 2. Praca na temat Sprawdzający ma przed sobą pracę bezbłędną, czystą, napisaną z polotem itd. I jest to – okazuje się – praca na zupełnie inny temat! Co robić? Praca nie na temat – to praca na jedynkę.

2. Unikaj błędów

Błędy w pracy pisemnej Najpopularniejsze błędy: pisanie streszczeń zamiast rozważania zagadnień, przytaczanie biografii bohatera zamiast charakteryzowania, rozważania postaw czy decyzji, opis epoki lub biografia pisarza zamiast analizy dzieła lub motywu, przepisywanie fragmentów podręcznika na podobny temat, tzw. kompleks ucznia – bezwarunkowe zgadzanie się z tematem, bez względu na własne ­zdanie czy dwuznaczność sformułowania, powtarzanie słów, zdań o tej samej budowie, niekonsekwencja w rozumowaniu, typowe lanie wody – czyli pisanie o niczym. Rady Staraj się

4. Przepis na dobrą pracę. ANALIZA TEMATU

Analiza tematu   Przepis na dobrą pracę Najpierw przemyśl temat. Zaplanuj elementy pracy (co po czym). Obmyśl jej formę. Zbierz i spisz argumenty (przykłady literackie, osoby, wypowiedzi) dowodzące swojego zdania. Wymyśl niebanalny, mądry, przyciągający wstęp do pracy. Powołaj się na autorytety. Dodaj odpowiednie cytaty. Konsekwentnie trzymaj się własnej myśli i tematu. Podnoś poziom pracy przez „wyskoki” ponad program.   1. Bardzo ważna jest analiza tematu Zwróć uwagę na każde słowo, a nawet na

Jak przedstawić argumenty i kontrargumenty?

Zdania klucze Jak przedstawić argumenty i kontrargumenty?  Nie zgodzę się ze zdaniem bohatera…  Sugestia zawarta w utworze jest słuszna…  Tej teorii można przeciwstawić kontrargumenty…  Przesłanie utworu jest zaprzeczeniem tej idei…  Niech ostatecznym argumentem będzie wypowiedź poety…  Łatwo zaprzeczyć słowom pisarza…  Tezę potwierdza następny wiersz…  Dowód znajduję jeszcze w…  Będę polemizować z artystą…  Powołam się na zdanie…  tok rozważań, bieg myśli, tok przemyśleń…  Szereg argumentów potwierdza tezę… Splot okoliczności w biografii

Jak to napisać lepiej – ćwiczenia

 Zadbaj o styl! Spróbuj każdemu zdaniu, każdej myśli nadać mądrzejszy ton. Używaj naukowych określeń, wrzuć termin.  Na początek przerabiaj po prostu kolejne zdania. Napisałeś: Mity są ponadczasowe, bo pokazują uczucia i zachowania ludzi, które nie uległy zmianie. Zmień słowo po słowie: mity są ponadczasowe na uniwersalizm mitów polega na….  pokazują na prezentują. nie uległy zmianie na odwieczne, archetypiczne.  Wyjdzie Ci wtedy, że Uniwersalizm mitów polega na prezentacji archetypicznych postaw i

Jak dobrze napisać wypracowanie?

Jak pisać wypracowania Zrozumieć temat Od tego trzeba zacząć. To warunek konieczny, bez tego nie można liczyć na sukces! Temat stanowi bowiem najkrótszą z możliwych syntezę, a zarazem zapowiedź tego, co autor powinien zawrzeć w swoich rozważaniach. Zanotuj na kartce wszystkie możliwe zagadnienia, które wymagają ujęcia w wypracowaniu na dany temat. Na razie skup się na tym, czym musisz się zająć, nie zważając na kolejność, w jakiej zostaną poruszone kolejne kwestie. Powiąż te zagadnienia z tytułami

Pamiętaj o znakach interpunkcynych

Znaki interpunkcyjne Jest ich dokładnie 10: kropka, przecinek, średnik, dwukropek, myślnik, zwany też pauzą, wielokropek, pytajnik, wykrzyknik, nawias i cudzysłów. A oto ich dokładnie sprecyzowane funkcje: Kropka, średnik, przecinek, myślnik oddzielają. Dwukropek zapowiada wyliczanie. Wielokropek mówi, że tekst został przerwany, zawieszony. Pytajnik wskazuje intonację zdania (zaznacza pytanie). Wykrzyknik niesie ładunek emocjonalny (rozkaz, okrzyk, gniew, przestrach). Cudzysłów znak cytowania. Nawias (dwa myślniki)  wyodrębnia w tekście inny, drugorzędny człon lub wprowadza dopowiedzenia, uzupełnienia tekstu głównego.

Zadanie 39. Przedstaw sytuację komunikacyjną w wierszu Tren Fortynbrasa.

Zbigniew Herbert Tren Fortynbrasa Dla M.C. Teraz kiedy zostaliśmy sami możemy porozmawiać książę jak mężczyzna z mężczyzną (…) Nigdy nie mogłem myśleć o twoich dłoniach bez uśmiechu i teraz kiedy leżą na kamieniu jak strącone gniazda są tak samo bezbronne jak przedtem To jest właśnie koniec Ręce leżą osobno Szpada leży osobno Osobno głowa i nogi rycerza w miękkich pantoflach (…) Tak czy owak musiałeś zginąć Hamlecie nie byłeś do życia wierzyłeś w kryształowe