ANGIELSKI

THE HOLIDAY OF MY DREAMS

Teenagers about holiday Marta: People usually choose some exotic destinations, but I’ve always dreamt about a very special holiday here, in Poland. I love the seaside and my dream is to walk on the beach – starting in the West and finishing in the East. I would start from the island of Wolin, and then go East. I think I would stay a few days in Łeba on the way East because it is my fauvourite

What kind of holidays is perfect for you?

Do you like moving? Read each sentence and tick: ALWAYS, OFTEN, SELDOM or NEVER (depends which is the best answer for you). 1. I love running. I run to school. q ALWAYS q OFTEN q SELDOM q NEVER 2. I choose walk instead of bus. q ALWAYS q OFTEN q SELDOM q NEVER 3. I watch out on my diet. q ALWAYS q OFTEN q SELDOM q NEVER 4. Every weather is good for a walk. q ALWAYS q OFTEN q SELDOM q NEVER 5. I visit sport club sometimes. q ALWAYS q OFTEN

Are you a perfect couple?

1. My boyfriend (girlfriend) respects all my believes and my point of view even if he (she) doesn’t agree with them. A. always B. rather yes C. rather no D. never 2. My boyfriend (girlfriend) shows me that he (she) trusts me. A. always B. rather yes C. rather no D. never 3. Even if we argue sometimes, we forgive each other very quickly. A. always B. rather yes C. rather no D. never 4. My boyfriend (girlfriend) understands that I like my

About holiday relationships

Falling in love is easier on a holiday. First of all, you have more time and you don’t think about exams and tests. Secondly, the sun makes your blood run faster. When you spend time at the seaside or near a lake, there are many opportunities to meet people of the other sex. Camps enable you to make friends. It happens that you meet somebody, fall in love, but then, when you

Happy birthday to… me

You want to make a party because you want to celebrate your birthday. Answer the questions below and find out what is the best birthday celebration for you. Birthday! It’s one of the most desirable days of the year. Everybody treats you as if you were a king or queen. You get presents and you are all so happy! And this year. Do you have any idea how to celebrate your birthday?

Boys&Girls

Our world is divided into two parts. There are two worlds actually! Do you know what I mean? Women and men, girls and boys – although we learn and live in the same society, we will never understand some behaviours of the opposite sex! Boys and girls are interested in different things, very often they can see the world in a different way. That is one of the main reasons of fights

Funny holidays!

Holidays are gone but we still can remind ourselves what fun they were. There are hundreds of funny stories that will cheer us up! Here are just five of them. Many funny things happen during the holidays especially when you are with your friends. Last holidays I went to a summer camp at the seaside. Two of my friends went with me and we shared a room (dzielić pokój). One day I found an

THE HOLIDAY OF MY DREAMS

Teenagers about holiday Marta: People usually choose some exotic destinations, but I’ve always dreamt about a very special holiday here, in Poland. I love the seaside and my dream is to walk on the beach – starting in the West and finishing in the East. I would start from the island of Wolin, and then go East. I think I would stay a few days in Łeba on the way East because it is my fauvourite

Zaimki – THE SECOND / THE OTHER(S) / ANOTHER / OTHER

THE SECOND / THE OTHER(S) / ANOTHER / OTHER Spójrz na poniższe zdania – to często występujące błędy: 1) First close one eye and then the second eye. 2) Are there another planes to Paris? 3) It’s the best restaurant, but there are many other.   THE OTHER(S) W wypadku, gdy są dwie rzeczy tylko, nie używamy liczebnika second – możemy go użyć wtedy, gdy mamy do czynienia z jakąś

Keep fit in winter!

In our country the winter weather vary a lot. But it’s good to have some sport even if there’s cold and snowy outside! Skiing Nowadays a lot of people do it. If you live in the mountains in Poland you won’t have problems. But if you live in central or north Poland, you’d better look for some hills first of all and than wait for snow. And hope there will be a lot

Czy jesteś nieśmiały/a?

Czy jesteś nieśmiały/a? Answer the questions below by choosing A, B, C or D and read your characteristic. (Odpowiedz na poniższe pytania, wybierając A, B, C lub D i przeczytaj swoją charakterystykę.) 1. Think of your first day at new school or a class. What did you do? (Pomyśl o swoim pierwszym dniu w nowej szkole lub klasie. Co robiłeś?) A. I set down and watched my new classmates. (Siedziałem

TIME – CZAS

CZAS present, current – aktualny time – czas date – data calendar – kalendarz successive – kolejny, następujący po sobie to begin, to start – zaczynać (się) beginning – początek initial – początkowy end – koniec final – końcowy to finish, to end, to stop – skończyć (się) to pass, to elapse – przemijać during – podczas from – od for – od (jakiegoś czasu) for; through – przez (jakiś

Szyk zdań w języku angielskim

Jest to istotne zagadnienie, dlatego że – ze względu na brak deklinacji, a raczej jej szczątkową postać – miejsce danego słowa bardzo często określa także jego funkcję w zdaniu. W związku z tym orzeczenie (verb) powinno stać jak najbliżej podmiotu (subject), np.: I am going to cinema. She has been studying French. (Zauważ, że orzeczenie może się czasem składać z więcej niż jednego wyrazu) Mogą je oddzielać jedynie okoliczniki czasu

Possessive pronouns – zaimki dzierżawcze

W języku angielskim, aby powiedzieć, że jakaś rzecz (lub osoba) należy do kogoś, używasz zaimka dzierżawczego. my – moje your – twoje his – jego her – jej its – tego our – nasze your – wasze their – ich Przykłady: This is MY computer. (To jest MÓJ komputer). YOUR cat is beautiful. (TWÓJ kot jest piękny). OUR house is bigger but THEIR house is more beautiful. (NASZ dom jest

Rzeczowniki

W języku angielskim rzeczowniki dzielimy na policzalne i niepoliczalne. Rzeczowniki policzalne (Countable nouns) to te, które możemy bez trudu policzyć, np. an apple – jabłko three apples – trzy jabłka a book – książka ten books – 10 książek Rzeczowniki niepoliczalne (Uncountable nouns) to te, których nie możemy policzyć na sztuki, np. water – możemy ją odmierzyć w szklance, butelce, na łyżeczce, ale nie da się jej przeliczyć na sztuki. Inne rzeczowniki

Przedimek

Przedimek zerowy Jeżeli mówisz o czymś po raz pierwszy lub ogólnikowo i jest to więcej niż jedna rzecz (liczba mnoga), nie używasz rodzajnika w ogóle, np. Boo is a dog. (Boo jest psem),  Boo and Chita are dogs. (Boo i Chita są psami). Jack is a nice person. (Jack jest miłą osobą). His parents are nice people. (Jego rodzice są miłymi ludźmi).    Przedimek określony The używamy, jeżeli mówimy o: czymś, o czym już wcześniej wspomnieliśmy (mówimy

What’s with your mind?

YOUR MIND Do you sometimes feel that you don’t use your mind properly? Do you have any problems with learning? Do you forget things easily? Well, here are some tips how to use your mind: 1. Find your own rhythm! Try to learn by heart a few lines of a poem at different times of the day. If you remember the most from the morning that means this is the best time

Opowiadanie po angielsku krok po kroku

Opowiadanie jest jedną z form, którą możesz napotkać na maturze pisemnej z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. 1. Co jest najważniejsze w opowiadaniu? Akcja! Dlatego zanim napiszesz opowiadanie, zrób na kartce plan, w którym zaznaczysz główne wydarzenia. 2. Opowiadanie pisz w czasie przeszłym. Używaj czasów: Past Simple – w tym czasie opisuj główne wydarzenia opowiadania; Past Continuous – tego czasu używaj do stworzenia tła opowia­dania; Past Perfect – w takich formach opisz to, co wydarzyło się przed

HOUSE – DOM

Types of accommodation My father wants to buy a house but we haven’t decided yet what type of accommodation to look for. Dad wants to have a detached house in a quiet district, whereas mum would like a mansion in the suburbs. I know we can afford none of them and I’m sure we’ll have a terraced house with a small garden in a housing estate. In comparison to our

There is / there are

W języku angielskim, podobnie jak w polskim, rzeczowniki możemy podzielić na dwie grupy: policzalne, opisujące to co można policzyć na sztuki, nie używając żadnych dodatkowych jednostek miary (centymetrów, litrów, szklanek, itp.). Wszystkie pozostałe, a więc rzeczowniki abstrakcyjne (fraternity – braterstwo, love – miłość), opisujące materiały (wood – drewno, glass – szkło), ciecze (milk – mleko, wine – wino) i produkty sypkie (np. sugar – cukier, rice – ryż, coffee –