Breaking news
  • No posts where found

POZIOM ROZSZERZONY (pisemna)

Zadania maturalne. Poziom rozszerzony. Ćwiczenia.

Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur ­leksykalno-gramatycznych. Zadanie Dobierz brakujące zdania (A–F) tak, aby otrzymać spój­ny i logiczny tekst. W każdą lukę (1–4) wpisz li­te­rę, którą oznaczone jest brakujące zdanie. Dwa zda­nia zostały podane dodatkowo i nie pasują do tekstu. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. I will never forget my first day at… I will never forget my fist day at the holiday camp for blind people. I came there as a guide for disabled children

Teksty użytkowe. MATURA pisemna.

Umiesz pisać już wszystkie teksty użytkowe? Czas na ostatnią powtórkę! KRÓTKA FORMA UŻYTKOWA (POZIOM PODSTAWOWY) NOTATKA (WIADOMOŚĆ) Notatka to zwięzła forma, w której informujemy kogoś o czymś, o jakiejś zaistniałej sytuacji lub o problemie. Możemy też kogoś o coś w niej prosić. Kiedy piszemy krótką notatkę (wiadomość) dla współlokatora, informując, że na przykład przyjdzie hydraulik i w związku z tym prosimy, żeby współlokator nie wychodził z domu (albo informując, że wrócimy późno i zakupy są w lodówce), użyjemy jak najprostszych wyrażeń. Styl

Jak to jest z tym pisaniem na maturze?

Na poziomie podstawowym będziesz musiał napisać dwa teksty użytkowe – krótszy i dłuższy. Krótsze teksty użytkowe: ogłoszenie, notatka, komunikat, pocztówka, ankieta. Dłuższe teksty użytkowe: list prywatny, list oficjalny (różne typy, np. list do redakcji, list w sprawie pracy). Ważne! Krótszy tekst nie ma limitu słów – obowiązuje pełny przekaz wszystkich informacji z zadania maturalnego. Dłuższy tekst – list – ma limit od 120 do 150 słów. Na poziomie rozszerzonym piszemy jeden tekst

Why do people still do shopping in their local shops while they have much wider choice in big supermarkets?

Why do people still do shopping in their local shops while they have much wider choice in big supermarkets? Express your point of view. Dlaczego ludzie nadal robią zakupy w małych sklepikach, mając dużo większy wybór w supermarketach? Napisz rozprawkę. Every year more and more supermarkets are built in the cities and there are more and more people visiting them. Meanwhile we still do our shopping in a local shop.

We travel more and more often we leave trash behind us – do you agree with this statement?

We travel more and more often we leave trash behind us – do you agree with this statement? „Coraz częściej podróżujemy i coraz częściej pozostawiamy po sobie śmieci” – czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Napisz rozprawkę. As the tourist industry is growing bigger and bigger every year we may also observe that the places people visit on they holidays are gradually getting dirtier and more polluted. There are not probably many

MATURA PISEMNA Z ANGIELSKIEGO – poziom podstawowy i rozszerzony

JAK PISAĆ NA MATURZE Pisanie w języku obcym jest prawdziwą sztuką. Pamiętaj jednak, że i ona ma swoje „żelazne zasady”. Ważne, by twój tekst: miał jasny przekaz określony w poleceniu egzaminacyjnym, spełniał wymogi danej formy, był poprawny leksykalnie i gramatycznie. Na poziomie podstawowym będziesz musiał napisać dwa teksty użytkowe: krótszy: ogłoszenie, notatka, komunikat, pocztówka, ankieta – brak limitu słów (ogranicza Cię jedynie miejsce pozostawione na czystopis). dłuższy: list prywatny lub prosty list oficjalny –

People love junk food, because it is tasty, cheap and quickly makes you full. Do you agree?

People love junk food, because it is tasty, cheap and quickly makes you full. Do you agree? What is the danger connected with junk food? Ludzie kochają niezdrowe jedzenie, ponieważ jest smaczne, tanie i można się nim szybko najeść. Czy zgadzasz się z tą opinią? Jakie jest niebezpieczeństwo związane z niezdrowym jedzeniem? In today’s fast moving world people have less and less time to spend preparing healthy, home made food. Probably for this reason

We recognize the true value of people best when they are put to the test.

We recognize the true value of people best when they are put to the test. What does this statement mean to you? An old saying goes „Action speaks louder than words” and for this reason only actions can tell us something about people. Seeing that we value people not for what we imagine about them but for what we have already acknowledged about them. Furthermore, I am inclined to agree with

The Painting Description – opis obrazu

The Painting Description „Icarus’s Fall” by Pieter Brueghel is an example of realistic painting. It was painted around 1558, XVI-th century. The composition of the painting is dynamic and open. Breughel painted it taking inspiration from an ancient myth of Daedal and Icarus. It depicts the death of the son. In the foreground we see a farmer ploughing. He is wearing a red shirt and a beige vest, shoes and

Travel still broadens the mind but not as much as it used to.

Travel still broadens the mind but not as much as it used to.  Never has this been more obvious* that we know almost everything about the world that surrounds us. What is more, if we do not, we can simply check it on the Internet. Still, we like traveling because nothing can broaden our mind like a real journey. Some say that you will not understand a thing until you experience it.

Which of the recently seen movies would you recommend your friends? Write a review.

Which of the recently seen movies would you recommend your friends? Write a review. Million dollar baby is an exquisite, intricate movie for couple of reasons. First of all, the main character (Maggie) is starred by remarkable Hilary Swank, an Oscar winner for her role in amazing film Boys don’t cry. Second reason worth mentioning here is the director and actor – Clint Eastwood, well-known for his highly recommended western movies.

In today’s world people depend too much on computers and modern technology. Do you agree?

In today’s world people depend too much on computers and modern technology. Do you agree? Nowadays people use computers in business, public services, education and, most of all, in entertainment. Almost everything we do and every aspect of our life is affected by modern technology with computers above all. There are a lot of advantages of such situation. Firstly, computer – controlled cars, planes or ships allow us to travel safely. Secondly,

The position of women in society has improved, there is not a great deal of sexual discrimination.

 The position of women in society has improved, there is not a great deal of sexual discrimination. Do you agree? Throughout this century, the role of women in society has changed, and majority of people feel this change is for the better. In my op-inion* there is still a great deal of sexual discrimination against women within society, and the belief that sexual equality has been achieved is not accurate. To begin

Smoking is on the increase among young people. Discuss the problem and suggest what might be done about it.

Smoking is on the increase among young people. Discuss the problem and suggest what might be done about it. Napisz rozprawkę, w której ustosunkujesz się do problemu palenia wśród młodych ludzi. Zaproponuj własne rozwiązanie problemu. While smoking seems to be on the decline among adults, the increasing numbers of youngsters are taking up the nasty habit. In spite of a lot of antismoking campaigns, young people start inhaling nicotine early. They do not

Will the world of sport develop towards new record breakings without performance-enhancing drugs?

Will the world of sport develop towards new record breakings without performance-enhancing drugs? What is your opinion on this subject? Napisz rozprawkę, w której ustosunkujesz się do problemu: czy w świecie sportu możliwe są jeszcze rekordy bez udziału dopingu? Nowadays the world of sport faces two main problems. Firstly, new record breakings seem to be harder and harder to achieve. Secondly, more and more sportsmen are caught on taking drugs to become

Various ecosystems are being systematically destroyed by man. What measures do you think should be taken to prevent further destruction?

Various ecosystems are being systematically destroyed by man. What measures do you think should be taken to prevent further destruction? Ludzie systematycznie niszczą ekosystemy. Jakie kroki powinny zostać podjęte, by zapobiec dalszej destrukcji naszego świata? Napisz rozprawkę. We can scarcely turn on our television or pick up a newspaper these days without being confronted with yet another depressing news item about the environment. But while the problems of pollution and habitual destruction

Do you think that censorship is necessary in today’s society? Write a composition giving your own opinion.

Do you think that censorship is necessary in today’s society? Write a composition giving your own opinion. Czy myślisz, że cenzura jest konieczna w nowoczesnym społeczeństwie? Napisz rozprawkę. Censorship is an issue that very often raises heated debates, especially in the countries at the edge of a crisis. Its supporters claim that it is vital to protect society, while opponents call it an unjustifiable restriction of public access to information. On one

People love diets but are they good for our health? – write a discursive composition.

People love diets but are they good for our health? – write a discursive composition. Ludzie uwielbiają diety, ale czy są one dla nas zdrowe? Napisz rozprawkę. In today’s world of fashion and health magazines nearly everybody should be going through one of the popular diets. If one wants to be healthy or slim and fit, there is no other option than using one of the trendiest ways of loosing weigh.