MATURA USTNA

Rozmowy sterowane 7

Uzyskiwanie informacji Jesteś w Londynie i otrzymałeś informacje o organizacji ekologicznej, która poszukuje wolontariuszy do sadzenia drzew w parku niedaleko miejsca, w którym mieszkasz. Dowiedz się, jakie warunki musi spełniać wolontariusz i czy możesz się zgłosić. Zapytaj o czas i miejsce spotkania. Dowiedz się, jakie ubranie i przyrządy będą Ci ewentualnie potrzebne. E – egzaminator S – uczeń zdający E: How can I help you, sir? S: I’ve just come across the information

Rozmowy sterowane

1. Uzyskiwanie i udzielanie informacji Przechodząc ulicą, widzisz ogłoszenie o pracę wywieszone w witrynie sklepu z ubraniami. Jesteś zainteresowany ofertą. Zapytaj o rodzaj pracy. Zapytaj o liczbę godzin tygodniowo. Dowiedz się, ile wynosi wynagrodzenie. Rozmowę rozpoczyna zdający. S: Good morning. I saw your advertisement. I’m looking for a temporary, part-time job. What kind of job are you offering? E: I am looking for somebody who could stand behind the counter in the mornings and take care of the stuff. Are you

Opis ilustracji 9

Przykładowy opis ilustracji In the picture we can see an airport, probably in Asia, because people in the picture tend to have Asiatic features. I guess it is an airport because of the signs, which say C1-C6 – tradi­tionally gates on an airport are marked in this way. We can see some people queuing to check in and some people sitting and waiting for their planes. People are holding their hand

Opis ilustracji 8

Przykładowy opis ilustracji In the picture we can see a scene from a bookfair. We can see a big stand with an exhibition books from one publishing house. There are lots of books on shelves and some posters on the walls. There are also books on tables in the centre of the room, with their covers easily visible. The books are for children because the covers are colourful and there are vivid illustrations, too.

Opis ilustracji

Przykładowy opis ilustracji In the picture we can see a fish market. There are a few fish stalls under the roof. On the tables we can see various kinds of fish – there might be such fish as tuna, trout or salmon, but also some kinds of fish we do not know in Europe. We can also see other seafood – some mussels for example. We can also see the scales to weigh

Opis ilustracji

Przykładowy opis ilustracji: In the picture we can see some teenagers in front of a computer. There are six boys about twelve years old. Five boys are sitting and one boy is standing up and looking at the screen. He’s got a school rucksack on his back. There are three computers on a long desk. Perhaps there are more, but they are not visible. The attention of the boys is centered on a computer where

Opis ilustracji 6

In the picture I can see a wedding scene. In the centre we can see the bride and the groom probably walking out of the church. The bride is wearing a typical, white wedding gown and a white veil on her head. She might be Japanese or Chinese and she is very pretty. The groom looks very European. He is tall and well-built. He is wearing a black suit and

Prezentacja tematu i dyskusja 2

Zadanie: Prezentacja tematu i dyskusja. Zapoznaj się z podanymi tematami. Wybierz jeden i przygotuj się do jego prezentacji oraz dyskusji z egzaminującym. 1. Describe an extreme sport you know. Would you like to try it? Why are extreme sports more and more popular nowadays? 2. The role of the woman in the modern society has changed, but has it changed everywhere? Is feminism still needed nowadays? Nasza rada: Wybierz temat, który jest Ci bliższy,

How do young people spend their free time?

Zadanie: Rozmowa na podstawie materiału stymulującego Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminującym na temat: spędzania wolnego czasu przez młodzież; różnych hobby; możliwości wspólnego spędzania czasu przez całą rodzinę. How do young people spend their free time? „Computer games don’t affect kids, I mean if Pac Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching pills and listening to repetitive music”. Marcus Brigstocke

Opis ilustracji

Przykładowy opis ilustracji In the picture I can see a room in a kindergarten. There are about ten children in the room and there is their teacher. The children are sitting on the floor and listening to the teacher, who is showing them some things in the book. The girls are sitting in the first row and listening carefully, the boys do not seem to be concentrated on what the woman is showing

Prezentacja tematu i dyskusja

Prezentacja tematu i dyskusja Zapoznaj się z podanymi tematami. Wybierz jeden i przygotuj się do jego prezentacji oraz dyskusji z egza­minującym. Temat 1.: Why is terrorism the major threat to the modern world? What acts of terror have you heard of? Temat 2.: Every educated person has to know at least one foreign language – why is it so essential? Twoim zadaniem będzie przedstawienie około trzyminutowej, wielopłaszczyznowej wypowiedzi na wybrany temat,

Czytanie książek

Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminatorem na temat: czytania książek, mniejszego zainteresowania czytelnictwem, korzyści płynących z czytania. develop verbal skills stimulate imagination promote patience   Twoje zadanie polega na przeprowadzeniu z egzaminatorem rozmowy na podstawie materiału stymulującego. Musisz wykazać się umiejętnością prezentacji materiału, interpretacji zawartych w nim treści oraz wyrażania i uzasadniania własnej opinii. Punkty za pełną prezentację materiału stymulującego; za interpretowanie, wyrażanie opinii

ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI (wiadomości podstawowe)

ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI Opisz zamieszczoną ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego. W zadaniu punkty otrzymujesz za: opisanie ilustracji (pełny opis, zachowujący logiczny porządek), wyrażanie opinii (odpowiedź pełna, zgodna z treścią zadanego pytania). Opisując ilustrację, pamiętaj: o używaniu czasu Present Continuous: The boy is playing with his dog. o używaniu form przypuszczających: He might be waiting for his friends. He may be… I think he is… He can’t be… In

Negocjowanie (podstawowe wiadomości)

Negocjowanie 1. Wybierasz się z kolegą w podróż do Londynu, Twój przyjaciel chce lecieć samolotem. Powiedz mu, że wolisz jechać autobusem. Odrzuć jego argumenty i przekonaj go do tańszego środka lokomocji. Zapewnij go, że zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można wykorzystać w inny sposób. Pamiętaj, że musisz znaleźć kilka argumentów, które pozwolą przekonać Ci kolegę do zmiany decyzji. Egzaminator może rozpocząć dialog w następujący sposób: I think we should go

Relacjonowanie wydarzeń (podstawowe wiadomości)

Relacjonowanie wydarzeń Ostatnio byłeś na koncercie. Opowiedz znajomemu: z kim byłeś i jaki to był koncert, o problemach ze zdobyciem biletów, o tym, jak zdobyłeś autograf wykonawcy. Rozmowę rozpoczyna egzaminator. Pamiętaj, że: relacjonując wydarzenia, powinieneś przede wszystkim używać czasów Past Simple, Past Continuous i ewentualnie Past Perfect; Past Simple używany jest do opisywania głównych wydarzeń, określania czynności dokonanej; Past Continuous używany jest do opisywania wydarzeń w tle, określania czynności niedokonanej;

Uzyskiwanie, udzielanie informacji (podstawowe wiadomości)

Uzyskiwanie, udzielanie informacji 1. Chcesz wyjechać na kurs językowy do Londynu. Dzwonisz do angielskiej szkoły organizującej takie kursy. Zapytaj o: program zajęć, terminy, warunki pobytu (zakwaterowanie, wyżywienie). Rozmowę rozpoczyna zdający. Pamiętaj: o odpowiednich formach grzecznoś­ciowych: I would like to… Could you tell me… Thank you for your help… etc. o prawidłowym szyku zdania w pytaniach pośrednich (indirect questions): pytanie bezpośrednie: What are the class sizes? pytanie pośrednie: Could you tell

Temat: człowiek (Rozmowy sterowane)

Temat: człowiek Uzyskiwanie, udzielanie informacji Irlandka, którą poznałeś w internecie, chciałaby przyjechać do Krakowa i poznać najważniejsze zabytki. Ty miałbyś ją oprowadzać po tym mieście. Skontaktuj się z nią, aby: zapytać, o której wyląduje jej samolot; udzielić jej rady dotyczącej pakowania się na ten wyjazd; opisać, jak wyglądasz, tak by od razu mogła Cię poznać, gdy się spotkacie. Rozmowę rozpoczyna zdający. Z: Hi, I’m very happy you are going to

Temat: dom (Rozmowy sterowane)

Temat: dom Uzyskiwanie, udzielanie informacji Twoi rodzice chcieliby wynająć na czas wakacji niewielki domek w Chorwacji. Właściciel mówi tylko po angielsku. Zadzwoń do niego i: wyjaśnij, na jaki czas chcielibyście wynająć domek; zapytaj, ile by to kosztowało i czy są jakieś zniżki za większą liczbę osób; dowiedz się, czy nie przeszkadza mu to, że przyjedziecie z psem. Rozmowę rozpoczyna egzaminator. E: Hello, this is Istvan speaking. Can I help you?

Temat: szkoła (Rozmowy sterowane)

Temat: szkoła Uzyskiwanie, udzielanie informacji Chciałbyś zapisać się na kurs przygotowujący do egzaminu na akademię sztuk pięknych. Dzwonisz do sekretariatu instytucji prowadzącej kurs, aby zapytać: ile trwa kurs i kiedy się zaczyna; o cenę i o to, czy można płacić w ratach; czy instytucja daje jakąś gwarancję dostania się na wymarzoną uczelnię. Rozmowę rozpoczyna zdający. Z: Good morning. I would like to register for the Academy of Arts preparation course

Temat: praca (Rozmowy sterowane)

Temat: praca Uzyskiwanie, udzielanie informacji Podczas wakacji chciałabyś podjąć pracę w supermarkecie. Poszukują kasjerek: pytasz, czy możliwe jest zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin; chcesz wiedzieć, jakie możliwości rozwoju oferuje firma; pytasz, ile przerw przysługuje Ci dziennie. Rozmowę rozpoczyna egzaminator. E: Can I help you? Z: Yes, I was wondering if I could get a job in your supermarket but first I’d like to ask you a few questions. Is it