I. Bardzo ważne są gatunki takie jak:

Każda z tych dziedzin oferuje dobrze znane wzorce osobowe: rycerza, ascety, władcy. Tym samym buduje krąg średniowiecznych tematów: etosu rycerskiego (miłość, honor, odwaga, waleczność, wierność słowu), wiary w Boga (teocentryzmu) i hierarchii wartości, wreszcie modelu sprawowania władzy.

II. Wiara, walka, miłość – oto tematy średniowieczne.

III. A najpopularniejsze postacie?

 • Rycerz Roland,
 • król Karol Wielki,
 • król Artur i rycerze okrągłego stołu,
 • Cyd.
 • Parada świętych: święty Aleksy, Szymon Słupik.
 • Władcy polscy: Chrobry i Krzywousty.
 • Filozofowie: św. Augustyn, św. Tomasz, św. Franciszek.
 • Kochankowie średniowiecza: Tristan i Izolda, Heloiza i Abelard.
 • Wielkie dzieło o przemijaniu – François Villon – Wielki Testament.
 • Średniowiecze w ujęciach twórców późniejszych epok (wybór): na dobrą notę powinna wystarczyć Jerozolima wyzwolona – dotyczący I wyprawy krzyżowej (XVI w.)

 

Nawiązania do średniowiecza w epokach późniejszych

Romantyzm zwrócił się ku historii i ideologii średniowiecza:

 • Adam Mickiewicz – Konrad Wallenrod, Grażyna, ballady (Lilije),
 • Juliusz Słowacki – Król Duch, Zawisza Czarny
 • Józef Kraszewski – Stara baśń,
 • Frierich Schiller – Rękawiczka,
 • Johann Wolfgang Goethe Faust.

W Młodej Polsce

 • mit rycerski przywoływał: Stanisław Wyspiański (Wesele),
 • poeci eksploatowali motyw szatana, sądu ostatecznego, wędrówki ku śmierci (Hymny Jana Kasprowicza). Wskrzeszono także pojęcie „poety przeklętego”, które przypisywano Villonowi (Wielki testament).

Międzywojnie

 • Kazimiera Iłłakowiczówna jest autorką utworu Opowieści małżonki św. Aleksego a z r. 1935 pochodzi słynna powieść Krzyżowcy Zofii Kossak-Szczuckiej (trylogia o krucjatach: Król trędowaty, Bez oręża).
 • Krzysztof Kamil Baczyński nawiązywał do epoki średniowiecznej w swojej poezji (Gotyk)

Poeci powojenni:

 • Stanisław Grochowiak – Święty Szymon Słupnik, Chmura
 • Julian Przyboś – Widzenie katedry w Chartres
 • Miron Białoszewski – Gotyk fioletowy
 • Tadeusz Różewicz – Gotyk 1954

Pisarze:

 • Jarosław Iwaszkiewicz – Czerwone tarcze
 • Teodor Parnicki: – Srebrne orły (osnuta wokół rządów pierwszych Piastów)
 • Jerzy Andrzejewski – Bramy raju (motyw krucjaty dziecięcej)
 • Maria Kuncewiczowa – Tristan 1946 (pokoleniowa, wojenna wersja średniowiecznej historii)

Zapamiętaj!
Gotycyzm
– zjawisko w literaturze XIX w. (preromantyzm, romantyzm) polegające na poszukiwaniu innej niż klasyczna, racjonalna wizji świata. Właśnie w tym celu zwrócono się ku cudowności i tematyce czasów średniowiecza.

 

Zobacz:

Średniowiecze – życiorys kultury

Tematy średniowiecznej literatury

Na podstawie konkretnych przykładów literackich przedstaw średniowieczne wzorce parenetyczne.

Parenetyczny charakter literatury średniowiecznej. Przedstaw, odwołując się do dwóch wybranych przykładów

Cechy i gatunki średniowiecznej literatury

Najważniejsze motywy literatury średniowiecznej.

Motywy maryjne w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach

Ideał średniowiecznego władcy

Motywy literackie – zestawienie epokami

Maturalna wiedza o średnowieczu

ŚREDNIOWIECZE – TABELA