Renesans

Ludzie renesansu nazwali minione wieki średnimi i deprecjonowali epokę – siebie uznając za spadkobierców świetnego antyku. Mimo to jednak w literaturze odrodzenia można się dopatrzyć przykładów kontynuowania pewnych średniowiecznych wątków i motywów bądź nawiązywania do średniowiecznych wzorców literackich i kulturowych.

 • Wiekom średnim zawdzięcza renesans popularność literatury parenetycznej, moralizatorskiej.
  Przykład:

 • Wiele dramatów Williama Szekspira odbywa się właśnie w scenerii średniowiecznej. Szekspir szukał inspiracji w kronikach i eposach wieków średnich. Często akcję swoich dramatów umieszczał w starych, ponurych zamczyskach (Makbet, Hamlet).

 

Barok

Barok powrócił do średniowiecznej ideologii przemijania, motywu śmierci, szatana, życia pozaziemskiego jako celu istnienia.

 • Twórcy siedemnastego wieku często sięgają po tematykę religijną – Bóg znowu jest w centrum zainteresowania artystów.
 • W poezji tego okresu ważny jest motyw przemijania: po przedstawieniu urody ukochanej następują wizje wyglądu jej ciała po latach, a nawet w trakcie rozkładu.
 • Bardzo istotny jest temat vanitas, czyli marności życia ludzkiego. Przykładem może być wiersz Wacława Potockiego Płodowi umarłemu w matce żywej, Jana Andrzeja Morsztyna sonet Do trupa, Daniela Naborowskiego Człowiek.
 • Czasy średniowiecza były też inspiracją wielu barokowych twórców. Możemy tu wymienić dwa najsławniejsze dzieła, których akcja odbywa się w średniowiecznych realiach:
  • tragedia Pierre’a Corneille’a Cyd,
  • epicki poemat Torquato Tassa o wyprawie krzyżowej Jerozolima wyzwolona.

 

Oświecenie

Racjonalistyczni myśliciele oświecenia odnoszą się do średniowiecza z dużą rezerwą. Czasami wręcz kpią sobie ze średniowiecznej religijności i wiary w magię, jak Wolter w Traktacie o tolerancji.

 • W pewnym sensie do średniowiecznych realiów nawiązuje Ignacy Krasicki w poemacie heroikomicznym Myszeis, który związany jest z legendą o królu Popielu.
 • Uwaga! W czasowych ramach oświecenia odnajdujemy początki nurtu zwanego gotycyzmem. Trzeba jednak pamiętać, iż nurt ten zaliczamy zdecydowanie do romantyzmu. Gotycyzm – zjawisko w literaturze XIX w. (preromantyzm, romantyzm) polegające na poszukiwaniu innej niż klasyczna, racjonalna wizji świata. Właśnie w tym celu zwrócono się ku cudowności i tematyce czasów średniowiecza.

 

Romantyzm

Najbardziej zafascynowani epoką średniowiecza byli twórcy romantyzmu: powrócili do legend i podań, mistycyzmu i symboliki wieków średnich, do dawnych bohaterów.

Twórców tego okresu fascynuje też średniowieczna architektura. Powstaje styl zwany neogotykiem, silnie nawiązujący do swego poprzednika. W modzie są wszelkie średniowieczne ruiny. Budowle gotyckie są też miejscem akcji wielu ówczesnych utworów – to przecież doskonałe warunki do stworzenia nastroju tajemniczości i grozy.

Wybrane teksty tego okresu nawiązujące do średniowiecza:

 • Pieśni Osjana Jamesa Macphersona;
 • Rękawiczka Fryderyka Schillera i jego ballady;
 • Konrad Wallenrod, Grażyna Adama Mickiewicza;
 • Balladyna, Lilla Weneda, Zawisza Czarny Juliusza Słowackiego.

 

Pozytywizm i realizm

Twórcy tego okresu chłodno odnoszą się do epoki średniowiecza. Wyjątek stanowią tu powieści historyczne. Przykłady:

 • Krzyżacy Henryka Sienkiewicza,
 • Stara baśń Józefa Kraszewskiego.

 

Modernizm

Poeci eksploatowali motyw szatana, sądu ostatecznego, wędrówki ku śmierci (Hymny Jana Kasprowicza).
Wskrzeszono także pojęcie „poety przeklętego”, które przypisywano Villonowi (Wielki testament).

Nawiązania do średniowiecza w polskiej literaturze znajdziemy:

 • w Weselu Stanisława Wyspiańskiego (postać Zawiszy Czarnego),
 • w zbiorach wierszy Jana Kasprowicza (Ballada o słoneczniku, Księga ubogich).
 • w Powieści o Udałym Walgierzu Stefana Żeromski (autor wykorzystuje średniowieczną legendę o dzielnym rycerzu),
 • w tłumaczeniu Kwiatków świętego Franciszka Leopolda Staffa.

Dwudziestolecie międzywojenne i czas wojny

W tym okresie trudno wychwycić jakąś wspólną wszystkim artystom postawę wobec średniowiecza. Różni twórcy w różny sposób nawiązują do tej epoki.

 • Powieść historyczna:
  • Krzyżowcy Zofii Kossak-Szczuckiej.
 • Wybrane wiersze:
  • Opowieść małżonki świętego Aleksego Kazimiery Iłłakowiczówny;
  • Gotyk Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

 

Literatura powojenna

W literaturze współczesnej średniowiecze często bywa tłem powieści historycznej:

 • Srebrne orły Teodor Parnicki,
 • Czerwone tarcze Jarosław Iwaszkiewicz.
 • Bramy raju Jerzy Andrzejewski – (motyw krucjaty dziecięcej)

Literatura powszechna:

Poezja:

 • Stanisław Grochowiak, często wykorzystuje średniowieczne motywy, a w swej poetyce niezwykle chętnie nawiązuje do średniowiecznego obrazowania, zwłaszcza do brzydoty, motywu przemijania oraz ideału ascezy: wiersze Chmura czy Święty Szymon Słupnik;
 • Julian Przyboś – Widzenie katedry w Chartres,
 • Miron Białoszewski – Gotyk fioletowy,
 • Tadeusz Różewicz – Gotyk 1954.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

 

Nawiązania literatury romantycznej do epoki średniowiecza

Średniowiecze – a późniejsze epoki

Maturalna wiedza o średnowieczu

ŚREDNIOWIECZE – TABELA

Średniowiecze – TEST 1

Udowodnij, że twórcy literatury romantycznej nawiązywali do epoki średniowiecza

Średniowiecze w poezji XX wieku

Średniowiecze

Średniowiecze. KARTKÓWKA