BIBLIA - wypracowania

Przedstaw historię Abrahama i Izaaka. Dlaczego jest tak poruszająca?

Przedstaw historię Abrahama i Izaaka. Dlaczego jest tak poruszająca? Pewnego dnia Bóg chciał wystawić na próbę posłuszeństwo i zaufanie Abrahama, sprawdzić, do jakiego stopnia jest mu oddany. Nakazał mu poświęcić ukochanego, pierworodnego syna Izaaka na całopalenie. Abraham, choć wstrząśnięty okrucieństwem prośby Boga, postanowił ją spełnić. Zabrał ze sobą służbę i baranka i wyruszył. Na wzgórze Moria wszedł sam z Izaakiem. Gdy wszystko było już przygotowane, Abraham związał syna i podniósł nóż, by go zabić. W ostatniej chwili

Treść i symbolika Apokalipsy św. Jana

Treść i symbolika „Apokalipsy św. Jana”. Jan widzi najpierw Chrystusa jako Pana nieba i ziemi, Zwycięzcę, Zbawiciela. Chrystus każe mu napisać siedem listów do siedmiu Kościołów: w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii, Laodycei. Listy zawierają przesłanie Zbawiciela do Kościołów, pocieszenie i polecenie, by wytrwały w wierze. Są też dotyczącym ich proroctwem. Apostoł widzi niebo, a w nim samego zasiadającego na tronie Boga. Stwórca otoczony jest chwałą i Jan dokładnie opisuje, jak wyglądają tron Boży, niebo i ci,

Co oznacza Przypowieść o robotnikach w winnicy?

Co oznacza Przypowieść o robotnikach w winnicy? Gospodarz wyszedł rano, by wynająć robotników do pracy w winnicy. Zawarł umowę i wysłał do pracy za denara za dzień. Potem zobaczył kolejną grupę i znów posłał ich do pracy na tych samych warunkach. Historia powtórzyła się o godzinie szóstej, dziewiątej i jedenastej. Kiedy nadszedł wieczór, wszystkim wypłacił po denarze. Nie spodobało się to tym, którzy pierwsi zaczęli pracę. Jeden z nich zrobił uwagę gospodarzowi, a ten odrzekł, że ma prawo robić

Zinterpretuj znaczenie Przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.

Zinterpretuj znaczenie Przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Pewien człowiek w czasie podróży z Jeruzalem do Jerycha został napadnięty przez zbójców, którzy go okradli, pobili i zostawili zakrwawionego na polu. Przechodzący niedaleko kapłan dostrzegł nieszczęśnika, lecz minął go obojętnie. To samo zrobił lewita. Dopiero Samarytanin ulitował się nad rannym, opatrzył go i zawiózł do gospody. Tam zapłacił gospodarzowi dwa denary za opiekę nad rannym. Skojarz Określenie „miłosierny samarytanin” lub „samarytanin” oznacza: człowiek miłosierny, współczujący, litościwy, spieszący z pomocą

Postacie mitologiczne i biblijne jako symbole wartości uniwersalnych

Postacie mitologiczne i biblijne jako symbole wartości uniwersalnych. U źródeł naszej kultury, w Biblii i mitologii został ukształtowany cały szereg wzorców o znaczeniu ponadczasowym. Najważniejsze postaci to: Hiob – sprawiedliwy mąż z Księgi Starego Testamentu o jego imieniu. Dla wypróbowania jego pobożności Bóg pozwala szatanowi poddać go próbom cierpienia. Hiob traci majątek, umierają mu dzieci, sam zostaje dotknięty trądem. Mimo chwil zwątpienia nie przestaje ufać Bogu. Jego wierność zostaje nagrodzona

Wizja końca świata w Biblii i innych tekstach kultury. Czy któreś ze znanych Ci dzieł poruszyło Cię szczególnie?

Wizja końca świata w Biblii i innych tekstach kultury. Czy któreś ze znanych Ci dzieł poruszyło Cię szczególnie? Podpowiedź: Skonstruuj wypowiedź na podstawie Apokalipsy świętego Jana, wierszy Czesława Miłosza – Piosenka o końcu świata i Zbigniewa Herberta – U wrót doliny, i na przykład obrazu Hieronima ­ Boscha Sąd Ostateczny.   Co pisać? Apokalipsa świętego Jana to najważniejsze proroctwo biblijne, opisujące koniec świata. Zamyka całość świętej księgi, jest pełne niejasnych symboli i zagadkowych obrazów. Zapowiada walkę dobra

Obraz Boga w przedstawieniach literackich, filozoficznych i artystycznych. Omów na wybranych przykładach.

Obraz Boga w przedstawieniach literackich, filozoficznych i artystycznych. Omów na wybranych przykładach. Przykładowy wstęp Świat nadprzyrodzony, Bóg, zaświaty, to sprawy, które nas bardzo zajmują. Niejasno wyczuwamy ich obecność, zgłębić jednak do końca nie umiemy. Pytamy o nie, dociekamy, nawet próbujemy dowodzić swoich racji w tych kwestiach. W życiu ziemskim nie uzyskujemy jednak zadowalającej i wyczerpującej odpowiedzi. W centrum świata nadprzyrodzonego stoi Bóg, którego na różne sposoby próbujemy sobie wyobrazić. Jak bardzo żywotny jest problem

Ojciec i syn – omów przykłady tych relacji na podstawie wybranych opowieści biblijnych i mitów greckich

Ojciec i syn – omów przykłady tych relacji na podstawie wybranych opowieści biblijnych i mitów greckich. Wstęp Relacje między ojcem i synem to bardzo ważny problem – zwłaszcza w Biblii. Ale i w mitologii znajdziemy kilka ważnych opowieści poruszających ten problem – np. o walce Kronosa z dziećmi o władzę czy o Dedalu i Ikarze. Rozwinięcie W mitologii greckiej znajdziemy poruszającą opowieść o walce o władzę rozgrywającej się między ojcem a synem. Zanim jednak do niej dojdziemy, zatrzymajmy się na chwilę przy

Przykłady przyjaźni w mitologii greckiej i w Biblii

Przykłady przyjaźni w mitologii greckiej i w Biblii. Wstęp Przyjaźń to niezwykle ważna wartość w życiu człowieka. Nic więc dziwnego, że jej temat poruszają wybrane mity i „Pismo Święte” – dwa filary kultury europejskiej. Rozwinięcie W Iliadzie Homera znajdziemy wspaniały przykład przyjaźni. Jest to przyjaźń między dwoma młodymi rycerzami – Achillesem i Patroklosem. Gdy Achilles, największy grecki wojownik, wszedł w konflikt z dowódcą wojsk, Agamemnonem, odmówił dalszej walki. I wtedy szczęście odwróciło się

Scharakteryzuj Hioba na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba

Scharakteryzuj Hioba na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. Wstęp Hioba poznajemy na podstawie tego, co mówi o sobie on sam, co mówią o nim Bóg i szatan oraz co mówią na jego temat jego przyjaciele i żona. Wszyscy patrzą na bohatera nieco inaczej i trzeba wziąć pod uwagę wszystkie głosy. Hiob jest symbolem niewinnie cierpiącego człowieka, który zmaga się z przeciwnościami losu i klęskami spadającymi nań zupełnie niezasłużenie z godnością i pokorą wobec Boga. Zyskuje przez to pewien

Przypowieść o synu marnotrawnym. Omów archetypy, które pojawiają się ­w tej przypowieści biblijnej.

Przypowieść o synu marnotrawnym. Omów archetypy, które pojawiają się ­w tej przypowieści biblijnej. Wstęp Archetyp to wzór postawy człowieka, sposobu jego postępowania. Archetyp jest stały i niezmienny, zakorzeniony w świadomości ludzkiej. Pewne wzorce postaw pojawiają się już w najstarszych tekstach kultury – np. w mitach greckich czy w „Biblii”. Prawzory, zawarte w tych tekstach, znajdują kontynuację w późniejszych dziełach – także współczesnych. Archetypy udowadniają nam, że natura ludzka mimo upływu wieków niewiele się zmieniła. Przykłady postaw archetypicznych

Udowodnij, że Biblia jest uniwersalną księgą naszej kultury.

Udowodnij, że Biblia jest uniwersalną księgą naszej kultury. Wstęp 1 Przymuszonym uwagą, nie dalszy niż wczoraj Wyda się tamten czas, choć twarze cezarów Inne dziś na monetach. Czesław Miłosz, Lektury Czy może być lepszy wstęp do rozważań o nieśmiertelności Biblii niż te słowa? Znakomity wiersz daje poczucie łączności z ludźmi sprzed dwudziestu wieków, bo „lęk i pragnienie te same, oliwa i wino / I chleb znaczą to samo”. Wstęp 2 Wielu ludzi zapytanych o to, jaką

„Człowiek to wielkość i małość jednocześnie” – rozważ to stwierdzenie, odwołując się do treści Biblii.

„Człowiek to wielkość i małość jednocześnie” – rozważ to stwierdzenie, odwołując się do treści Biblii. Temat nie jest skomplikowany, trzeba tylko jasno uświadomić sobie cel pracy: za pomocą przykładów osób i koncepcji zawartych w Biblii pokazać słuszność myśli o człowieku. Użyj sformułowań: Według „Księgi Rodzaju” i biblijnej historii o stworzeniu człowiek i wielki jest, i mały… Z „Księgi Rodzaju” wyłania się portret człowieka potężnego.  Człowiek mocny, wielki to… Co stało się z potęgą ludzką – w słowach Koheleta. Późniejsze

Dowiedź uniwersalności Biblii jako wielkiej księgi naszej kultury.

Dowiedź uniwersalności Biblii jako wielkiej księgi naszej kultury. Tematy najczęściej zadawane przy opracowywaniu Biblii: Dowiedź uniwersalności „Biblii” jako wielkiej księgi naszej kultury. Człowiek to wielkość i małość jednocześnie – rozważ to stwierdzenie, odwołując się do „Biblii”. „Biblia” jako wykładnia etycznego postępowania ludzi. Zagadnienie cierpienia w świetle losów postaci biblijnych. Obrazy buntu w „Biblii”. Prześledź stosunki między rodzicami a dziećmi, przywołując przykłady z „Biblii”. Wizje szczęścia prezentowane w „Starym” i „Nowym Testamencie”. Komentarz do tematu Temat

Rola proroków w Biblii i w naszym społeczeństwie – przywołaj przykłady z Pisma Świętego i literatury polskiej.

Rola proroków w Biblii i w naszym społeczeństwie – przywołaj przykłady z Pisma Świętego i literatury polskiej. Bardzo trudny temat, gdyż… podobnie jak Naród Wybrany, odwracamy się od proroków i lekceważymy ich ostrzeżenia. Księgi prorockie rzadko są przez nas czytane – odstrasza nas „dziwny” język prorockich wizji, apokaliptyczne groźby i rzucane przez nich gromy. Nie trzeba jednak znać wszystkich ksiąg prorockich ani wymieniać wszystkich proroków. Wystarczy przyjrzeć się bliżej tym, których najlepiej

Obrazy buntu w Biblii i literaturze antyku

Obrazy buntu w Biblii i literaturze antyku. Inne tematy Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Odwołując się do wybranych tekstów starożytnych, zaprezentuj bohaterów, którzy bunt uznali za konieczność. Aby istnieć, człowiek musi się buntować. Ustosunkuj się do słów Alberta Camusa. Zbuntowani: Antygona, Edyp, Odyseusz. Jak oceniasz ich postawy? Bunt bardzo często pojawia się w tematach prac, bo jest motywem powracającym literatury wszech czasów. Ale już w antyku problem ten został przedstawiony w kilku

Kondycja człowieka i jego miejsce w świecie w świetle mitologii greckiej i Biblii – porównaj, przywołując odpowiednie fragmenty.

Kondycja człowieka i jego miejsce w świecie w świetle mitologii greckiej i Biblii – porównaj, przywołując odpowiednie fragmenty. Komentarz Tematy porównawcze często dotyczą sposobów ujmowania różnych zjawisk w mitach i księgach biblijnych. Klasyczny, bardzo stary temat, z którym przyszło się zmierzyć wielu pokoleniom licealistów, to próba porównania kosmogonii mitycznej i biblijnej. Ten dotyczy jednak kondycji człowieka i przez to jest bardziej złożony. W tamtym przypadku bazowałeś na micie o powstaniu świata z Chaosu oraz na Księdze Genesis; w tym

Czy cierpienie ma sens? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do postaci z Biblii i antyku

Czy cierpienie ma sens? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do postaci z „Biblii” i antyku. Temat ten wymaga własnych opinii. Zastanów się na przykład nad tym, czy postawa tych, którzy poświęcają własne szczęście dla dobra ludzkości jest Ci bliska. Trzeba również wspomnieć o sposobach, w jakich twórcy opisują bolesne doświadczenia. Możliwości opisu jest wiele – od poetyckich, metaforycznych, po dokumentujące czy wręcz naturalistyczne. Wskazówki Prometeusz cierpi za sprzeciwienie się woli bogów. Podarował

Wyjaśnij, na czym polega wizyjność i uniwersalny sens Apokalipsy św. Jana.

Wyjaśnij, na czym polega wizyjność i uniwersalny sens Apokalipsy św. Jana. Jak zacząć? Od ogólnych informacji o tej księdze Nowego Testamentu oraz wyjaśnienia okoliczności jej powstania. Można też podać informacje o domniemanym autorze Apokalipsy. Święty Jan był najmłodszym z apostołów Chrystusa, jego ulubionym uczniem. Zwano go też Boskim. Tradycja głosi, że po śmierci Jezusa zabrał Matkę Boską do Efezu. Większość uczonych twierdzi jednak, że wcale nie był autorem Ewangelii św. Jana, Listów Jana

Jak Biblia przedstawia stworzenie świata? Biblijna kosmogonia.

Początek Księgi Rodzaju to z punktu widzenia religioznawstwa zapis mitu genezyjskiego (wyjaśniającego powstanie wszechświata) starożytnych Izraelitów. Mity takie można znaleźć praktycznie w każdej kulturze, właściwie nie ma mitologii bez wyjaśnienia tajemnicy pochodzenia życia i ludzkości. Uwaga! W Biblii znajdują się dwa niezależne opisy stworzenia świata. KOSMOGONIA Biblijna kosmogonia W wersji pierwszej wygląda to tak: Stworzenie świata trwało sześć dni. Bóg tworzył kolejne elementy wszechświata werbalnie – za pomocą słów powoływał je do istnienia, po czym