Tag "matura z polskiego"

Zadanie 3 – TESTUJ SIĘ

AKADEMIA MATURALNA TESTUJ SIĘ – zestaw ćwiczeń do testu Zadanie 3 Bertrand Russell, Mądrość Zachodu (fragmenty) Fragment 1. Czym zajmują się filozofowie? Ponieważ jest to dziwne pytanie, spróbujmy na nie odpowiedzieć, wskazując najpierw, czym filozofowie się nie zajmują. W otaczającym nas świecie zdołaliśmy już wiele rzeczy rozszyfrować. Wiemy na przykład, jak działa maszyna parowa. Zajmuje się tym mechanika i termodynamika. Podobnie wiemy sporo o budowie i funkcjonowaniu ludzkiego ciała. Zajmuje

Zadanie 4 – TESTUJ SIĘ

AKADEMIA MATURALNA TESTUJ SIĘ – zestaw ćwiczeń do testu Zadanie 4 Fragment posłowia Waldemara Smaszcza zamieszczonego w wyborze poezji Stanisława Balińskiego. W pisanym na emigracji „Dzienniku” Jan Lechoń zanotował 16 marca 1951 roku: „Wczoraj przyszła wiadomość, że umarł w Londynie, dożywszy bez mała dziewięćdziesiątki, stary Baliński. Był on jedną z najbardziej uhonorowanych w Polsce osób, prezesem Rady Miejskiej Warszawy, w miodowych latach niepodległości, członkiem Sądu Najwyższego, senatorem, nie licząc literackich

Zadanie 5 – TESTUJ SIĘ

AKADEMIA MATURALNA TESTUJ SIĘ – zestaw ćwiczeń do testu Zadanie 5  Jacques Le Goff, Inteligencja w wiekach średnich (fragmenty) Fragment 1. Taniec śmierci, pod koniec średniowiecza porywający różne “stany” – to znaczy różne grupy społeczne – ku nicości, w której lubuje się wrażliwość schyłkowej epoki, pociąga często – obok królów, szlachty, duchownych, mieszczan, chłopów – i klerka, którego nie zawsze można zaliczyć do mnichów i księży. Ów klerk należy do

Zadanie 6 – TESTUJ SIĘ

AKADEMIA MATURALNA TESTUJ SIĘ – zestaw ćwiczeń do testu Zadanie 6 Giovanni Reale, Rewolucja bez przemocy Wiele dyskutowano na temat powodów, które doprowadziły do skazania Sokratesa na śmierć. Jasne jest, że z czysto prawnego punktu widzenia przypisywane mu przestępstwo miało miejsce. Sokrates nie wierzył w bóstwa uznawane przez państwo, a nadto nakłaniał innych, by czynili tak samo. Jasne jest także, że z moralnego punktu widzenia osąd ten należy radykalnie odwrócić

Zadanie 7 – TESTUJ SIĘ

AKADEMIA MATURALNA TESTUJ SIĘ – zestaw ćwiczeń do testu Zadanie 7 Georges Minois, Historia piekła (wstęp) Idea piekła jest obecna we wszystkich cywilizacjach. Znajdujemy ją zarówno w najstarszych tekstach ludzkości, w pierwszych koncepcjach religijnych, jak i we współczesnych pismach ateistów. Piekło – posępne miejsce w zaświatach, czy też stan lęku egzystencjalnego przeżywanego już w życiu doczesnym – posiada wiele kształtów i łatwo daje się adaptować przez wszelkie społeczności. Równie stare

Zadanie 8 – TESTUJ SIĘ

AKADEMIA MATURALNA TESTUJ SIĘ – zestaw ćwiczeń do testu Zadanie 8 O grze w tożsamości, fragment rozmowy z Olgą Tokarczuk Zastanowiło nas, że tak ważną dla Pani książką jest “Przemiana” Franza Kafki. Bohater “Przemiany” traci nagle ludzką postać i zamienia się w robaka. Czy dla Pani jest to opowieść o utracie tożsamości, czy może raczej o względności tożsamości? W Przemianie najbardziej wstrząsająca jest nie sama historia przemiany człowieka w insekta,

Zadanie 9 – TESTUJ SIĘ

AKADEMIA MATURALNA TESTUJ SIĘ – zestaw ćwiczeń do testu Zadanie 9 Leszek Kołakowski, O stereotypach narodowych Nieczęsto zauważać nam się zdarza, że wielka część naszej przestrzeni duchowej, naszych obrazów i naszych sposobów reagowania na świat i na innych ludzi, urobiona jest czy też wytworzona przez stereotypy, to znaczy spontanicznie ukształtowane, quasi-empiryczne generalizacje, które – gdy się już utrwalą – niemal nie dają się korygować przez późniejsze doświadczenia. Jest to naturalne

Zadanie 10 – TESTUJ SIĘ

AKADEMIA MATURALNA TESTUJ SIĘ – zestaw ćwiczeń do testu Zadanie 10 Roman Ingarden, O dyskusji owocnej słów kilka Swoboda dyskusji? – Ależ oczywiście, tak. To niezbędny warunek wszelkiego postępu w nauce i czynnik równie istotny dla wszelakiego rozwoju kulturalnego i społecznego. Nie trzeba chyba więcej o tym pisać. Lecz jeżeli dyskusja ma być istotnie owocna, to jej swoboda nie może być tylko czysto formalna, to znaczy taka, że nie stawia

Zadanie 11 – TESTUJ SIĘ

AKADEMIA MATURALNA TESTUJ SIĘ – zestaw ćwiczeń do testu Zadanie 11 Teresa Michałowska, Świat poetycki: granice wyobraźni. O poezji polskiej XV wieku. Świat rozdwojony Z zachowanych ułamkowo utworów poetyckich powstałych w Polsce w okresie późnego średniowiecza wyłania się wizja świata odznaczającego się radykalną dwoistością. Obok (…) sfery materialnej jest w nim obecna, zmysłom niedostępna, pozaziemska sfera duchowa. Rozłączność i przeciwstawność tych dwu obszarów ujawnia się najpełniej w obrazach przekraczania dzielącej

Zadanie 12 – TESTUJ SIĘ

AKADEMIA MATURALNA TESTUJ SIĘ – zestaw ćwiczeń do testu Zadanie 12 O obcości, fragmenty rozmowy z Jerzym Pilchem Zostawmy na chwilę problem wyobcowania pisarza i zapytajmy o obcość Jerzego Pilcha. W ostatniej książce “Pod Mocnym Aniołem” po raz pierwszy w Pańskiej prozie pojawia się tak serio potraktowana miłość. Miłość jest uczuciem, za sprawą którego jesteśmy zdolni przekroczyć obcość? Książka Pod Mocnym Aniołem, tylko tak ostrożnie mogę na to pytanie odpowiadać,

Zadanie 13 – TESTUJ SIĘ

AKADEMIA MATURALNA TESTUJ SIĘ – zestaw ćwiczeń do testu Zadanie 13 Erich Fromm, O sztuce miłości (fragmenty) Pragnienie zjednoczenia się z drugim człowiekiem jest najpotężniejszym dążeniem ludzi. Jest ono najbardziej podstawową namiętnością, jest siłą cementującą cały rodzaj ludzki, klan, rodzinę, społeczeństwo. Klęska na tym polu oznacza obłęd lub zagładę – zagładę samego siebie lub zagładę innych. Bez miłości ludzkość nie mogłaby istnieć ani jednego dnia. A jednak jeżeli nazywamy zjednoczenie

Zadanie 1 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 1 Napisz wstęp do tematu: “Pieśni” Jana Kochanowskiego wyrazem światopoglądu człowieka renesansu. Najpierw przypomnij sobie, co wiesz o renesansowej wizji świata i jej antycznych korzeniach. Pamiętaj, by nie opisywać poszczególnych utworów, będzie na to miejsce w rozwinięciu. Twoim zadaniem jest napisać jedynie wstęp, nie musi on być długi. Powinieneś natomiast podać informację o tym, jakie elementy składały się

Zadanie 2 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 2 Ułóż trzy różne zdania z użyciem słowa irracjonalny. Odpowiedź: Zachowanie Jana było zupełnie irracjonalne. Mimo że nic im nie groziło, ogarnął ich irracjonalny strach. Podczas podejmowania decyzji kierował się zupełnie irracjonalnymi powodami. Komentarz: Znajomość wyrazów obcego pochodzenia jest bardzo ważna podczas lektury tekstu maturalnego. Równie istotna jest umiejętność posługiwania się nimi podczas pisania. Prawidłowe ich stosowanie na

Zadanie 3 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 3 Podaj jak najwięcej synonimów słów: ogólny; wstępny; życiorys, świat; opisywać. Odpowiedź ogólny – generalny, nieokreślony, niekonkretny wstępny – początkowy, inicjalny, rozpoczynający życiorys – biografia, biogram, curriculum vitae świat – glob, kula ziemska, ziemia opisywać – odtwarzać, przedstawiać, spisywać Komentarz Tego typu ćwiczenie będzie szczególne przydatne przy zadaniu sprawdzającym rozumienie tekstu. Rozwija bowiem umiejętność zastępowania własnymi słowami wyrazów

Zadanie 4 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 4 “Cierpienie daje prędką dojrzałość”. Przedstaw w kilku zdaniach własne rozumienie tej myśli. O jakiego rodzaju dojrzałość chodzi? W jakim sensie doświadczenie bólu wzbogaca? Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Odpowiedź: Uważam, że to stwierdzenie jest jedną z najgłębszych mądrości życiowych. W pełni się z nim zgadzam. Własne cierpienie pozwala dostrzec cierpienie innych ludzi, ich kłopoty i troski.

Zadanie 5 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 5 Zastanów się, jak rozumiesz słowo doskonałość. Rozwiń zdanie: Doskonałość to… Odpowiedź: Doskonałość to ideał, wzór do którego powinno się dążyć. Można mówić o doskonałym warsztacie poetyckim czy pisarskim – doskonałym, czyli dopracowanym pod każdym względem; takim, któremu nie można nic zarzucić. Komentarz: Możliwości odpowiedzi na to pytanie jest bardzo wiele. Możesz zastanowić się, czy warto dążyć do

Zadanie 6 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 6 Wymień trzy związki frazeologiczne ze słowem “serce”. Napisz po jednym zdaniu z użyciem każdego z wymienionych przez ciebie związków. Odpowiedź: z ręką na sercu Z ręką na sercu mówię ci, że Agnieszka nie brała udziału w tej kradzieży. oddać komuś serce Izolda oddała serce Tristanowi. iść za głosem serca Pomimo sprzeciwu ze strony rodziny Juliusz Słowacki poszedł

Zadanie 7 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 7 Wymień (podając imię i nazwisko) pięciu autorów wierszy dla dzieci. Odpowiedź: Julian Tuwim, Stanisław Jachowicz, Ewa Szelburg-Zarębina, Ludwik Jerzy Kern, Wanda Chotomska. Komentarz: Podczas pisania pracy maturalnej, w fazie wstępnej, ważna jest umiejętność szybkiego skoncentrowania się i skojarzenia informacji, które później wykorzystasz. Rozwijaniu tej umiejętności służą właśnie takie ćwiczenia jak to.  Zobacz: Zadanie 8 – SZKOŁA PISANIA

Zadanie 8 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 8 Napisz wstęp do wypracowania klasowego na temat: Czy Makbet jest bohaterem tragicznym? Odpowiedź: Makbet to główny bohater tragedii Williama Szekspira. Dzięki serii popełnionych przez siebie morderstw zdobył tron. Czy był bohaterem tragicznym? Jeżeli tak – to znaczy, że ciążyło nad nim jakieś fatum, przekleństwo losu, które sprawiło, że nie mógł wybrać innej drogi, nawet gdyby chciał. Jeżeli

Zadanie 9 – SZKOŁA PISANIA

AKADEMIA MATURALNA Szkoła pisania – ćwiczenie kształcące umiejętność pisania (poziom podstawowy). Zadanie 9 Jaka główna myśl zawarta została w wierszu Czesława Miłosza „Dar”? W 2-3 zdaniach zinterpretuj przytoczony wiersz. Dar Dzień taki szczęśliwy. Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie. Kolibry przystawały nad kwiatem kaprifolium. Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć. Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć. Co przydarzyło się złego, zapomniałem. Nie wstydziłem się myśleć, że byłem,