Breaking news
  • No posts where found

Gramatyka CZASY

Sposoby mówienia o teraźniejszości

Czasy teraźniejsze Pierwszy z nich to Present Simple (teraźniejszy prosty), drugi zaś to Present Continuous (teraźniejszy ciągły). Oto zebrane najważniejsze cechy tych dwóch czasów.   The Present Simple Tense (czas teraźniejszy prosty) Użycie coś dzieje się regularnie, co jakiś czas, np. I go to a party every week. (Co tydzień chodzę na imprezę). mówisz o zwyczajach, zainteresowaniach, np. My brother drives very well. (Mój brat prowadzi – jeździ samochodem – bardzo dobrze). mówisz

Talking about the future

Zwróć uwagę, że kiedy mówimy o czasach w języku angielskim, okazuje się, że znacznie łatwiej jest wymienić czasy przeszłe i teraźniejsze niż czasy przyszłe. Dlatego mówi się raczej o sposobach wyrażania przyszłości niż o czasach przyszłych jako takich. Spójrz na poniższy dialog – wyróżnione zostały cztery główne sposoby wyrażania przyszłości: – Hi, Joanna. – Hi, Susan. What are you doing on Saturday? Will you come over? – Well, I don’t know… Perhaps it is strange but

Porównanie czasów przeszłych

the Past Simple  Konstrukcja Twierdzenie: os. + II forma czasownika + … I watched this film yesterday. – (Obejrzałem ten film wczoraj.) Pytanie: DID + os. + I forma czasownika + …? Did you watch this film yesterday? – (Czy obejrzałeś ten film wczoraj?) Przeczenie: os. + DID + NOT + I forma czasownika + … She didn’t watch this film yesterday. – (Ona nie obejrzała tego filmu wczoraj.) Użycie Jeżeli

Czasy przeszłe – zestawienie

Past Simple & Past Continuous Porównaj zdania w obu czasach Past Simple I watched this movie yesterday. (Obejrzałem ten film wczoraj). You wrote those letters two years ago. (Napisałeś te listy dwa lata temu). Did he buy me a present? (Czy on kupił mi prezent?) She drove very well. (Poprowadziła bardzo dobrze). It didn’t rain yesterday. (Wczoraj nie padał deszcz). Why did we learn history in one hour? (Dlaczego nauczyliśmy

Czasy przyszłe – zestawienie

Future Simple W języku angielskim jest wiele sposobów na mówienie o przyszłości. Jednym z nich jest czas Future Simple. Musisz jednak pamiętać, że konstrukcji tej użyjesz tylko w określonych przypadkach! Twierdzenie Osoba + WILL + czasownik (w formie podstawowej) + … We WILL EAT it tomorrow. (Zjemy to jutro). Pytanie WILL + osoba + czasownik (w formie podstawowej) + … ? WILL you EAT it tomorrow? (Czy zjecie to jutro?) Przeczenie Osoba +

Czasy teraźniejsze – zestawienie

Pierwszy z nich to Present Simple (teraźniejszy prosty), drugi zaś to Present Continuous (teraźniejszy ciągły). Oto zebrane najważniejsze cechy tych dwóch czasów. The Present Simple Tense (czas teraźniejszy prosty) – coś powtarza się regularnie w teraźniejszości Użycie coś dzieje się regularnie, co jakiś czas, np. I go to a party every week. (Co tydzień chodzę na imprezę). mówisz o zwyczajach, zainteresowaniach, np. My brother drives very well. (Mój brat prowadzi – jeździ samochodem –

Porównanie czasów the Future Simple i the Future Continuous

Obu tych czasów użyjesz, gdy mówisz o przyszłości. Pamiętaj jednak, że użycie ich jest określone ścisłymi regułami! Przeczytaj dialog! Martha: Hi Jim. How are you doing? What did you buy for Emily? Jim: Hi, I’m OK. Emily…? Why should I buy her a present? Martha: Don’t tell me you forgot. It’s her birthday tomorrow! Jim: No way! Of course I will buy something! Martha: And how about the party? Will

The Present Simple Tense

Zdania twierdzące osoba + czasownik  + reszta zdania I meet my friends every evening. – Spotykam się z przyjaciółmi każdego wieczora. We always talk about school. – My zawsze rozmawiamy o szkole. My friend Jacek (he) never meets us. – Mój kolega Jacek (on) nigdy się z nami nie spotyka. W zdaniach twierdzących w czasie Present Simple w 3. osobie liczby pojedynczej (HE, SHE, IT) dodajemy końcówkę -s (lub -es) przy czasowniku, np.

The Future Simple Tense – czas przyszły prosty

Kiedy używamy czasu Future Simple? Gdy chcemy powiedzieć, że coś wydarzy się w przyszłości. Czas ten służy do podkreślenia, że właśnie teraz podejmujesz decyzję na przyszłość. Przykłady użycia czasu przyszłego prostego! 1) Jeżeli właśnie w tej chwili podjąłeś decyzję, że coś zrobisz, np.: wyszedłeś z domu i przypomniałeś sobie, że nie zamknąłeś drzwi. Mówisz: Oh, I’ve left the door opened. I WILL go and shut it. 2) Oferujesz, że coś zrobisz: Kolega żali się,

Present Simple (ćwiczenia)

Ćwiczenie (Present Simple): Przetłumacz zdania. 1. Sue nie lubi jabłek. 2. Ben jest rolnikiem. 3. Codziennie chodzę do szkoły. 4. Czy Samantha odrabia codziennie lekcje? 5. Nigdy nie jeŹdzimy nad morze. 6. Od czasu do czasu Liz czyta gazety. 7. Prawie nigdy nie noszę spódnic. 8. Czy jesteście studentami? 9. Czy Leon lubi Betty? 10. Agatha i Tom nie mieszkają w Warszawie. 11. W każdy piątek chodzimy do teatru. 12.

Future Simple

Temat: dom Truths and myths about sharing a room with your sister Veni, vidi, vici. Your special reporter has just spied out the bedroom shared by two sisters and thanks to this act of his great bravery some of the myths referring to this subject might be busted: 1) Living with your sister will be a great fun. Well, if you find endless telephone converstations, piles of dirty clothes everywhere

Future Perfect Simple i Future Perfect Continuous – porównanie

Temat: praca Future Perfect Simple i Future Perfect Continuous   Whom will you be in the future? Patrick, Birmingham Now I’m 16 and I’m going to learn for two years more so I’ll have finished education by the age of 18. Some of my friends are going to study at university, but I know I must start working immediately. We are not very rich, you know. I like working with

Simple Past

Temat: podróżowanie i turystyka What was the most beautiful place in the world you have visited? Alice, 16, Warsaw: Last year I visited the Greek Isles. All of them were beautiful, but I loved Thassos most. It’s got everything Greece is famous for: wonderful people, fascinating remote mountain slopes, unique natural beauty of silver olive trees that surround extensive beaches with golden sand as well as immense azure of the

Present Perfect

Temat: Świat przyrody Ochrona przyrody to nie tylko nudna statystyka zanieczyszczeń! Jak bardzo ciekawa to dziedzina nauki, opowie w wywiadzie dla gazetki szkolnej Dan Bunnget, 17, wolontariusz organizacji ekologicznych z Portsmouth w Wielkiej Brytanii. A przy okazji przypomnimy sobie, kiedy używać Present Perfect! Perfekcyjnie! Interviewer: How long have you been interested in ecology? Dan Bunnget: Well, I have been interested in ecology since I started thinking (laugh). And seriously… When

Powtórka z czasów angielskich PAST SIMPLE – (PRZESZŁY PROSTY)

Formy czasu przeszłego czasownika to be    Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp. I was – byłem Was I? – Czy byłem? I was not (wasn’t) – nie byłem  2 os. lp. you were – byłeś Were you? – Czy byłeś? you were not (weren’t) – nie jesteś  3 os. lp. he was – był she was – była it was – było Was he?

PAST CONTINUOUS – (PRZESZŁY CIĄGŁY)

  Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp.  I was learnig – uczyłem się  Was I learnig?  I was not (wasn’t) learnig  2 os. lp.  you were learnig  Were you learnig?  you were not (weren’t) learnig  3 os. lp. he was learnig she was learnig it was learnig  Was he learnig? Was she learnig? Was it learnig?  he was not (wasn’t) learnig she was not (wasn’t) learnig it

Powtórka z czasów angielskich PAST CONTINUOUS – (PRZESZŁY CIĄGŁY)

  Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp.  I was learnig – uczyłem się  Was I learnig?  I was not (wasn’t) learnig  2 os. lp.  you were learnig  Were you learnig?  you were not (weren’t) learnig  3 os. lp.  he was learnig she was learnig it was learnig  Was he learnig? Was she learnig? Was it learnig?  he was not (wasn’t) learnig she was not (wasn’t) learnig it

FUTURE CONTINUOUS – (PRZYSZŁY CIĄGŁY)

CZAS FUTURE CONTINUOUS (PRZYSZŁY CIĄGŁY)     Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp. I will be doing Will I be doing?  I will not (won’t) be doing?  2 os. lp. you will be doing Will you be doing? you will not (won’t) be doing?  3 os. lp. he/she/it will be doing Will he/she/it be doing? he/she/it will not (won’t) be doing?  1 os. lm. we

Powtórka z czasów angielskich FUTURE CONTINUOUS – (PRZYSZŁY CIĄGŁY)

CZAS FUTURE CONTINUOUS (PRZYSZŁY CIĄGŁY)     Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp. I will be doing Will I be doing?  I will not (won’t) be doing?  2 os. lp. you will be doing Will you be doing? you will not (won’t) be doing?  3 os. lp. he/she/it will be doing Will he/she/it be doing? he/she/it will not (won’t) be doing?  1 os. lm. we

FUTURE PERFECT CONTINUOUS – (PRZYSZŁY UPRZEDNI CIĄGŁY)

CZAS FUTURE PERFECT CONTINUOUS (PRZYSZŁY UPRZEDNI CIĄGŁY) Czasu przyszłego uprzedniego ciągłego („future perfect continuous”) używamy, chcąc powiedzieć, że we wskazanym momencie w przyszłości będziemy mieli już za sobą długotrwałe wykonywanie jakiejś czynności. Jego konstrukcja wygląda następująco:   Zdania twierdzące Pytania (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp. I will have been doing Will I have been doing?  I will not (won’t) have been doing  2 os. lp. you will