Lalka Bolesława Prusa

 • Problematyka

  • Wymiar filozoficzny: powieść o ludzkich dążeniach, idealizmie, złożoności natury ludzkiej i różnorodności charakterów.
  • Wymiar społeczno–obyczajowy: obraz ówczesnego społeczeństwa, sytuacji i przemian warstw społecznych: arystokracji, mieszczaństwa, rodzącej się inteligencji, podziałów między nimi; opis życia i obyczajów ówczesnej ­stolicy.
  • Wymiar patriotyczny: pamięć o powstaniu styczniowym, postulat reform społecznych.
  • Wymiar psychologiczny: wielka powieść o miłości.
  • Program pozytywizmu: obraz życia ubogich warstw społecznych, postulat organicyzmu, kwestia żydowska.
 • Kompozycja

  • Powieść dojrzałego realizmu, wyrastająca jednak ponad tę konwencję dzięki nowatorstwu kompozycji.
  • Cechują ją:
  • prawdopodobieństwo akcji,
  • realizm szczegółu,
  • panoramiczność,
  • wielowątkowość,
  • epizodyczność,
  • nowatorstwo narracji: oprócz narratora trzecioosobowego, wszechwiedzącego, funkcjonuje tu Rzecki jako autor Pamiętnika starego subiekta, przez co powstaje „dwugłos narracji” – te same wydarzenia zostają naświetlone z różnych stron.
 • Najważniejszy bohater

 • Z biografii Wokulskiego:

  • Wątek powstańczy w młodości – zesłanie do Irkucka.
  • Po powrocie do Warszawy żeni się z Minclową, a po jej śmierci dziedziczy sklep.
  • W teatrze po raz pierwszy widzi pannę Izabelę Łęcką – dla niej postanawia zdobyć majątek i pozycję w świecie.
  • Na wojnie rosyjsko-tureckiej zdobywa ogromną fortunę.
  • Powraca do Warszawy i wchodzi w kręgi arystokratyczne, prowadzi interesy, stara się o rękę panny Izabeli; pomaga biedocie.
  • Już jako narzeczony panny Łęckiej poznaje jej nieszczerość i zdradę.
  • Próbuje popełnić samobójstwo – uratowany.
  • Znika – dalsze losy nieznane.
 • Bohater realistyczny:

  • Aktywny, energiczny, silny, pewien swych racji.
  • Stoi na granicy dwóch światów: odchodzącej arystokracji i jej wartości oraz wkraczającego świata kapitału.
 • Bohater romantyczny:

  • Motorem jego działań jest wielka romantyczna miłość do Izabeli.
  • Wątek walki o wolność – udział w powstaniu w młodości (odwrócona kolejność etapów: najpierw powstanie, potem miłość).
  • Tajemniczość: luki w biografii, niejasne późniejsze losy.
  • Nieudana próba samobójstwa.
 • Pozytywista:

  Pomoc bohaterom z warstw uboższych.
  Przemiana w człowieka interesu – np. spółka do handlu z Rosją.
  Szacunek dla nauki (wątek Ochockiego i Geista).

 

Potop Henryka Sienkiewicza

 • Problematyka

  • Wymiar patriotyczny: utwór napisany ku pokrzepieniu serc – ukazuje czasy potęgi narodu, bohaterstwo Polaków, utrwala mit sarmacki.
  • Wymiar historyczny: przybliża wiek XVII.
  • Wymiar etyczny: dobro odnosi zwycięstwo nad złem, jedni bohaterowie zostają ukarani, inni nagrodzeni.
  • Motyw romansu i przygody: prywatne perypetie bohaterów.
 • Kompozycja

  • Powieść historyczna – połączenie typu walterskotowskiego z dokumentalnym: losy fikcyjnych postaci prezentuje na tle siedemnastowiecznej wojny ze Szwecją; jest wielowątkowa, panoramiczna. Ma cechy:
  • epopei,
  • romansu przygodowego,
  • baśni,
  • westernu.
 • Najważniejszy bohater

 • Z biografii Andrzeja Kmicica:

  • Szalona młodość zabijaki – zatarg z Butrymami, mimo miłości Oleńka odprawia go ze względu na niemoralne postępowanie.
  • Przy Radziwille – uczta w Kiejdanach. Magnat ujawnia swą przychylność Szwedom, cała szlachta opuszcza Kiejdany. Kmicic nie może związany przysięgą. Zyskuje miano zdrajcy.
  • Próba porwania księcia Bogusława.
  • Kmicic pod przebraniem Babinicza formuje oddział i walczy przeciw Szwedom.
  • Wsławia się w obronie Częstochowy, ratuje króla Jana Kazimierza.
  • Rehabilitacja wśród szlachty – ślub z Oleńką.
 • Bohater romantyczny:

  • Młodość i posądzenie o zdradę, i rehabilitacja, podobnie jak w przypadku Jacka Soplicy.
  • Przeistoczenie z hulaki w bojownika o wolność ojczyzny.
  • Wielka i przez pewien czas nieszczęśliwa miłość do Oleńki.
  • Uczucie do kobiety – motorem działań.
  • Konflikt tragiczny – potrzeby kraju a przysięga dana Radziwiłłowi.
  • Walka w przebraniu – poza ogółem szlachty (samotność).
 • Odstępstwa od schematu romantycznego:

  • Szczęśliwe zakończenie.
  • Brak związku z poezją lub mistycyzmem.
  • Przemiana bez próby samobójstwa.

 

Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej

 • Problematyka

  • Wymiar patriotyczny: symbolizowany przez miejsca święte – mogiłę powstańców (wspomnienie powstania), legendarny grób Jana i Cecylii.
  • Wymiar społeczny i obyczajowy: szlachty ziemiańskiej, zaścianka, arystokracji.
  • Kontynuacja tradycji Mickiewiczowskiej: motyw epopei szlacheckiej.
  • Program pozytywistyczny: postulat zreformowanej pracy na polskiej ziemi, emancypacji kobiet, kultu pracy, krytyka postaw romantycznych.
 • Kompozycja

  • Powieść realistyczna z wszelkimi jej cechami: realizmem szczegółu, opisami pejzaży, kompozycją zamkniętą, wielowątkową, bogatą w osoby i charaktery.
  • Elementy tendencyjności:
  • akcja dowodzi wartości pracy,
  • postacie reprezentują postawy jednoznaczne, co klasyfikuje je jako pozytywne lub nie.
 • Z biografii Justyny Orzelskiej:

  • W młodości romantyczna miłość do Zygmunta Korczyńskiego – związek niemożliwy z racji różnic społecznych.
  • Mieszkając w Korczynie, Justyna stoi u progu życiowych decyzji – musi określić swoją rolę w społeczeństwie.
  • Odrzuca propozycję romansu z Zygmuntem i małżeństwa z Różycem.
   Poznaje Bohatyrowiczów, ich tryb życia.
  • Decyduje się na ślub z Jankiem i życie oraz pracę w zaścianku.
 • Justyna – bohater realistyczny:

  • jest aktywna, energiczna, silna i zdecydowana.
  • Podobnie jak Wokulski stoi na granicy dwóch światów – szlacheckiego Korczyna i zaściankowych Bohatyrowiczów.
  • Jej decyzja jest wyzwaniem rzuconym konwenansom świata.
 • Z bohatera romantycznego

  • „dziedziczy” romantyczną miłość z młodości, upokorzenie odrzucenia przez rodzinę arystokraty.
  • Jej metamorfoza kieruje się jednak ku nowym ideałom i nowej miłości.

 

Pozytywizm kontynuuje wątki romantyczne:

 • nawiązanie do powstań i bohaterów walk jako do świętości narodowej (Orzeszkowa – Gloria victis, Nad Niemnem);
 • temat dworku szlacheckiego jako ostoi polskości (Nad Niem­nem);
 • motyw pejzażu polskiego i jego urody (Nad Niemnem);
 • cechy bohatera romantycznego w kreacji nowych postaci – u Sienkiewicza czy idealis­tów Prusa;
 • kontynuacja tematu romantycznej miłości i jej niszczącej siły – Lalka Prusa.

 

Realizm stworzył klasyczny kanon powieści

Realiści wprowadzili do literatury:

 • narratora wszechwiedzącego;
 • różne tematy i rozmaite odmiany języka;
 • zachowania bohaterów uzasadniali zarówno czynnikami społecznymi, jak i psychologicznymi; preferowali kompozycję zamkniętą.

Utwór realistyczny to taki, w którym:

 • czas i miejsce akcji są prawdopodobne, typowe dla okresu, w którym rozgrywa;
 • prawdopodobni – albo nawet typowi – są bohaterowie, będący przedstawicielami różnych warstw i grup charakterystycznych dla opisanego w utworze społeczeństwa;
 • wszystko jest bogato charakteryzowane – bohaterowie, ich psychika, życiorysy, wygląd, ubiory, miejsca, w których przebywają – w związku z czym częste są wszelkiego rodzaju opisy.

Cechy powieści realistycznej

Milieu – zabieg prozatorski, który polega na tym, że charakteryzujemy postać, opisując jej otoczenie – np. pokój, wnętrze mieszkania itd. Zanim na scenę wkroczy sama osoba, czytelnik będzie miał już o niej wyrobioną opinię – na podstawie sprzętów, które gromadzi, barw, wśród których przebywa czy też porządku lub bałaganu. Zastosował milieu Balzak, chociażby w opisie pensjonatu pani Vauquer.

Realizm ­szczegółu – tę cechę eposu zastosowali pisarze w powieści realistycznej. Spotkamy zatem dokładny, wręcz fotograficzny opis przestrzeni, pejzażu, nawet osoby. Czasem zostanie wykonany „okiem kamery” – zbliżającym się z oddalenia, szerokiej perspektywy do interesującego nas detalu. Tę technikę znów możemy zaobserwować we wstępie do Ojca Goriot: Paryż, dzielnica, jej uliczki, pensjonat pani Vauquer.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Lalka – Bolesław Prus

Lalka Bolesława Prusa – matura

Lalka na maturze

Potop Sienkiewicza – pytania i odpowiedzi

Portret szlachty w Potopie – sentyment czy krytyka?

Jakie gatunki literackie odnaleźć można w Potopie Henryka Sienkiewicza?

Jak w literaturze polskiej rozwijała się powieść historyczna?

Na czym polega różnica między nowelą a powieścią? Omów różnice na konkretnych przykładach.

Czy Nad Niemnem jest powieścią tendencyjna czy realistyczną?

Nad Niemnem – matura

Nad Niemnem na maturze

Nad Niemnem jako epopeja