Motyw ojca w literaturze. Omów na podstawie dzieł polskich i obcych.

Określenie problemu
Problem ojcostwa, zwłaszcza w społeczeństwie patriarchalnym, jest bardzo złożony. Autorzy prezentowanych lektur zwrócili uwagę na różne aspekty ojcostwa: rozpacz ojca po stracie dzieci, jego poświęcenie dla dzieci i ślepą nieraz miłość oraz na jego tragizm. Możemy także mówić o ojcach – tyranach i despotach, autorytetach i czułych opiekunach oraz o postaci ojca ukazanej groteskowo.

Kolejność prezentowanych argumentów

  • Rozpacz ojca po stracie dziecka – ta tragedia stała się udziałem osób mówiących w Trenach i w Ance. Także autorzy tych dzieł, Jan Kochanowski i Władysław Broniewski, przeżyli taką tragedię. Opisowi rozpaczy ojca, który stracił siedmioro dzieci, poświęcony jest również Ojciec zadżumionych Juliusza Słowackiego.
  • Ojciec tragiczny, przeklęty – do tej grupy możemy zaliczyć Edypa, na którego dzieciach, jak i na nim samym, ciążyła klątwa, oraz Hrabiego Henryka, ojca – poetę opętanego przez siły zła, dla którego ojcostwo jest piętnem.
  • Ojciec poświęcający się dla swoich dzieci – Dominik Cedzyna (Doktor Piotr), aby umożliwić synowi edukację, okrada biednych robotników, zaś tytułowy bohater powieści Balzaka Ojcicc Goriot odmawia sobie wszystkiego i żyje bardzo skromnie, aby jego córki mogły mieć wszystko, o czym zamarzą. Za to poświęcenie żadnego z bohaterów nie spotyka nagroda.

Wnioski
Problem ojcostwa to zagadnienie wieloaspektowe. Wbrew pozorom nie tylko matki mogą być wzorami poświęcenia i oddania dzieciom. Rozpacz ojca po stracie dziecka może być równie silna, jak rozpacz matki.

 

Ujmij w prezentacji tematu

Ojciec – rywal w walce o władzę
Przykłady takich ojców znajdziemy już w mitologii greckiej: Kronos obalił ojca Uranosa, a sam z kolei zostanie obalony przez własne dzieci… Wcześniej jeszcze, w obawie o utratę władzy, połknął noworodki. Tego losu uniknął jedynie Zeus (późniejszy zaciekły wróg ojca!) dzięki podstępowi swej matki Rei, która podała Kronosowi owinięty w pieluszki kamień. Rywalizują ze sobą także Maciej i Antek Borynowie, bohaterowie Chłopów. Dzierżący silną władzę i czujący się jeszcze dość młodo Maciej wcale nie chce ustąpić synowi. Wolał wykorzystywać go jako parobka.

Ojciec zbyt surowy
To na pewno apodyktyczny i nieznoszący sprzeciwu Maciej Boryna. Narzuca swą wolę nie tylko małej jeszcze Józi, ale i dorosłemu, żonatemu Antkowi. Zawsze stawia na swoim; to typowy przykład zwolennika patriarchatu. Dzieci to dla niego ktoś w rodzaju… parobków na jego ziemi (ziemia jest dla niego ważniejsza od ich szczęścia). Surowy, ale też pełen kompleksów jest także Kaziuk, wieśniak ukazany w Konopielce Edwarda Redlińskiego. Takim ojcem jest także Andrzej Jurewicz z Bożej podszewki – sprawuje rządy twardej ręki, bije dzieci za byle co. Uważa, że żona urodziła mu zbyt wiele synów i córek i nie dba zbytnio o ich edukację. Żona wywalczyła wysłanie ich do szkół. Dzieci to dla niego zło konieczne – ten stary erotoman bardziej zainteresowany jest kolejnymi romansami niż problemami dzieci. Poza tym odrzuca swoją najmłodszą córkę, przedwcześnie ­urodzoną Mariannę. Chorobliwie skąpym tyranem jest Harpagon, bohater komedii Moliera pt. Skąpiec.

Dobry ojciec
Do nich należą: Seweryn Baryka (przekazuje synowi pamięć o ojczyźnie i tradycje niepodległościowe), Bogumił Niechcic (czuły i opiekuńczy, rozbudza w dzieciach miłość do przyrody), Benedykt Korczyński (dostrzegł w synu kontynuatora swoich ideałów z lat młodości).

Ojciec zbolały po śmierci dziecka
Postać wykreowana w Trenach to złamany nieszczęściem ojciec. Śmierć córki odbiera mu radość życia i wiarę w optymistyczną filozofię renesansową. Jeśli wierzyć Trenom, prowadzi do kryzysu światopoglądowego. Treny, aż do Kochanowskiego, zarezerwowane były dla zasłużonych zmarłych, władców, polityków, uznanych twórców. Podobny gest rozpaczy powtórzył Władysław Broniewski w cyklu utworów poświęconych córce Ance, która zginęła tragicznie.

Ojciec ponoszący ofiarę dla dziecka
Dumny rycerz Jurand (Krzyżacy) upokarza się przed znienawidzonymi członkami zakonu krzyżackiego, aby odzyskać ukochaną córkę Danusię. Ale i tak nie udaje mu się odzyskać dziecka – zakonnicy zadrwili z niego w okrutny sposób. Na największe wyrzeczenia dla córek zdobył się tytułowy bohater Ojca Goriot. Poświęcenie ojca we wzruszający i zarazem pełen humoru sposób ukazane jest również w filmie Życie jest piękne w reżyserii Roberta Benigniego. Bohater filmu robi wszystko, aby synek myślał, że pobyt w obozie koncentracyjnym jest zabawą. Ginie z uśmiechem na ustach, aby oszczędzić chłopcu stresu.

Pantoflarz
To bez wątpienia Felicjan Dulski (Moralność pani Dulskiej) – żona wydziela mu kieszonkowe i cygara.

Demiurg
Niekiedy słaby, zależny od wszechwładnej służącej Anieli ojciec ukazany w Sklepach cynamonowych przypomina artystę, wielkiego kreatora, niemal Boga, starotestamentowego Jahwe lub jednego z proroków.

Ojciec – normalny, miły człowiek
Tak ukazany został w cytowanych wierszach Anny Świrszczyńskiej, Tadeusza Różewicza i Zbigniewa Herberta.

Ojciec utracjusz i głuptas
Taki jest zdziecinniały ojciec Justyny Orzelskiej z Nad Niemnem i Zenona Ziembiewicza z Granicy (ten w dodatku jest erotomanem).

 

Cytuj

Żaden ojciec podobno barziej nie miłował
Dziecięcia, żaden barziej nad mię nie żałował.
(Jan Kochanowski, Treny)

Mój ojciec bardzo lubił France’a
i palił Przedni Macedoński
w niebieskich chmurach aromatu
smakował uśmiech w wargach wąskich
i wtedy w tych odległych czasach
gdy pochylony siedział z książką
mówiłem: ojciec jest Sindbadem
i jest mu z nami czasem gorzko
(Zbigniew Herbert, Mój ojciec)

Idzie przez moje serce
stary ojciec
nie oszczędzał w życiu
nie składał
ziarnka do ziarnka
nie kupił sobie domku
ani złotego zegarka
jakoś nie zebrała się miarka
Żył jak ptak
śpiewająco
z dnia na dzień
ale
powiedzcie czy może
tak żyć niższy urzędnik
przez wiele lat
idzie przez moje serce
ojciec
w starym kapeluszu
pogwizduje
wesołą piosenkę
i wierzy święcie
że pójdzie do nieba
(Tadeusz Różewicz, Ojciec)

– Co ty robisz – mówi córka. –
Dziadek umarł, a ty śpiewasz
tak głośno, słychać na schodach.
A ja śpiewałam po kolei
to, co on śpiewał, gdy był młody
i gdy miał dziewięćdziesiąt lat
i śmierć
czekała w kącie za obrazem
w pracowni tak samo ubogiej
jak za młodu.
(Anna Świrszczyńska, Śpiewał przez całe życie)

Długo jeszcze patrzał na syna, aż ręce jego z żelaznego dotąd uścisku uwalniając, obie dłonie ku czołu podniósł i wy­szeptał:
– Krwi moja! młodości moja! Falo, która nas niosłaś… powracająca falo…
Z głową schyloną, z dłońmi u czoła, ze zgmatwaną gęstwiną włosów, odchodził ku biurku, niby we śnie powtarzając:
– Powracająca fala! Powracająca fala!
(Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem)

Już wtedy Maryśka wiedziała, że coś z nią nie tak. Ojciec wracał z Ejszyszek, z rynku, wyciągał przed siebie wielkie buty z cholewami. Dopadały do nich dzieci, ściągały z nóg, ona też.
– Idź, ty nieudałoto! – krzyczał ojciec.
– Idź ty! – krzyczały dzieci.
A potem siedziały wszystkie dookoła i czekały na cukierki. Ojciec wyciągał z kieszeni szeleszczącą paczuszkę i każdemu dawał po jednym karmelku, a kiedy dochodził do Maryśki, cofał rękę.
– A mnie, tatko?! – wołała. – Mnie?!
– Tobie się nie należy – mówił.
(Teresa Lubkiewicz-Urbanowicz, Boża podszewka)

Literatura

Biblia (praojciec Adam, ofiara Abrahama, Józef – ziemski „ojciec” Jezusa, ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym, Jair proszący o uzdrowienie córki)
• Mitologia grecka (Kronos pożerający swoje dzieci, Dedal, Lajos i Edyp, Prometeusz – ojciec ludzkości)
• Sofokles, Antygona (Kreon jako tyran próbujący narzucić Hajmonowi swoją wolę i skazujący na śmierć jego ukochaną)
• Sofokles, Król Edyp (ojciec przeklęty – dzieci Edypa narodziły się z jego związku z własną matką)
• William Szekspir, Hamlet (ojciec zza grobu kieruje życiem syna)
• Jan Kochanowski, Treny (ojciec rozpaczający po śmierci córki)
• Molier, Skąpiec (ojciec – potwór)
• Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła (Starosta Gadulski jako karykatura ojca)
• Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (Jacek Soplica nie wyjawił nigdy Tadeuszowi, że jest jego ojcem)
• Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia (poeta przeklęty przeklętym ojcem)
• Honoriusz Balzak, Ojciec Goriot (ojciec bez reszty poświęcający się dla córek)
• Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem (głęboka więź między synem a ojcem, podobne ideały w młodości)
• Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy (Jurand jako ojciec, który stracił jedyną córkę)
• Stefan Żeromski, Doktor Piotr (Dominik Cedzyna jako uosobienie ojcowskiej miłości)
• Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej (Felicjan Dulski jako pantoflarz, bierny i obojętny na wszystko mężczyzna, niebiorący udziału w życiu rodziny)
• Władysław Reymont, Chłopi (Maciej Boryna – przywódca rodu)
• Stefan Żeromski, Przedwiośnie (Seweryn Baryka jako autorytet, ojciec wskazujący życiowe cele i budzący marzenia)
• Zofia Nałkowska, Granica (Walerian Ziembiewicz – bardzo zły ojciec)
• Witold Gombrowicz, Ferdydurke (inżynier Młodziak – ojciec groteskowy)
• Maria Dąbrowska, Noce i dnie (Bogumił Niechcic – autorytet i opoka dla dzieci)
• Władysław Broniewski, Anka
• Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, Sanatorium Pod Klepsydrą (ojciec – prorok, autorytet, mistrz duchowy)
• Sławomir Mrożek, Tango (ojciec – antywzór)

Zobacz:

Motyw ojca w literaturze

Obrazy dzieciństwa w wybranych lekturach