Breaking news
  • No posts where found

REFERATY

Wpływ miasta na psychikę bohatera

Wpływ miasta na psychikę bohatera. Rozważ problem na wybranych przykładach literackich. Strategie wstępu Miasto i jego rola dawniej i dziś (np. miasto-państwo) – w baśniach bohater pozytywny porzuca swoją rodzinną wioskę i wyrusza do miasta, gdzie czeka go lepsza przyszłość, np. tron królewski, podobnie mitologicznemu Edypowi miasto przyniosło koronę. U Kochanowskiego (Pieśń świętojańska o sobótce) miasto – źródło zagrożeń, podobnie u Rousseau (Nowa Heloiza), także u Balzaka (Ojciec Goriot). Z czasem nastąpiła świadoma migracja do miasta – po naukę

Różne ujęcia literackie motywu tańca i jego funkcje

Różne ujęcia literackie motywu tańca i jego funkcje. Rozważ zagadnienie, odwołując się do przykładów utworów kilku wybranych epok literackich. Strategie wstępu Wyjaśnienie pojęcia i jego rytualny, sakralny charakter. Psalmista w Biblii mówi: „Chwalcie Boga śpiewem i tańcem”. Strategie rozwinięcia Taniec – częsty motyw w literaturze i sztuce o bardzo długiej tradycji (od czasów Biblii do współczesności). Pieśń świętojańska o sobótce Kochanowskiego, Dziady, Pan Tadeusz Mickiewicza, Wesele Wyspiańskiego, Tango Mrożka. Bogactwo symboliki motywu tańca. Funkcje tego motywu – sakralna

Różne ujęcia literackie rewolucji oraz ich funkcje.

Różne ujęcia literackie rewolucji oraz ich funkcje. Omów zagadnienie, odwołując się do przykładów wybranych utworów. Strategie wstępu Co to jest rewolucja? – przewrót w życiu społeczeństwa (definicja słownikowa). Strategie rozwinięcia Przykłady różnych rewolucji i ich obrazy literackie. Nędznicy, Nie-Boska komedia, Przedwiośnie, Szewcy, Na śmierć rewolucjonisty. Odmienne ujęcia literackie rewolucji i różne funkcje przedstawień tego zjawiska. Nie-Boska komedia – ujęcie symboliczne. Funkcja – oddanie nastroju, podkreślenie uniwersalizmu zjawiska. Przedwiośnie – ujęcie realistyczno-historyczne. Funkcje –

Wielkie karty naszej historii utrwalone w różnych formach zapisu literackiego (np. kronika, epos, pieśń patriotyczna itp.)

Wielkie karty naszej historii utrwalone w różnych formach zapisu literackiego (np. kronika, epos, pieśń patriotyczna itp.). Zaprezentuj na wybranych przykładach. A gdy ty wołasz DZIEJÓW KSIĘGO, ROZEWRZEJ KARTY NAD NARODEM. NARODZIE, WRÓŻĘ: ZMARTWYCHWSTANIESZ, Choć stoją jeszcze, choć czekają czekają: kiedy brzmieć przestaniesz i ton ostatni Twój zawarczy… (Stanisław Wyspiański, Wyzwolenie)   Strategie wstępu Historia narodu i jej znaczenie dla człowieka – ciąg dziejów narodu osadzonych w czasie. Ich przebieg uzależnia się od świadomego działania człowieka,

Rozważ, czy polski dramat współczesny stworzył swojego bohatera.

Rozważ, czy polski dramat współczesny stworzył swojego bohatera. Strategie wstępu Kto stworzył polski dramat współczesny? Prekursorzy: Witkiewicz: Szewcy, W małym dworku, Witold Gombrowicz: Iwona, księżniczka Burgunda. Przedstawiciele: Sławomir Mrożek, Tadeusz Różewicz,  Ernest Bryll, Agnieszka Osiecka. Wybrani bohaterowie innych epok i ich najbardziej typowe cechy. Kordian (Kordian Juliusza Słowackiego) – romantyzm – bohater chory na chorobę wieku – reneizm. Aniela Dulska (Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej) – Młoda Polska – bohaterka reprezentująca środowisko

Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce

Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach. Strategie wstępu Najczęściej występujące w literaturze stereotypy pożegnania; przyczyny: śmierć, wyjazd lub rozstanie. Elementy nieodzowne: On, Ona, nastrojowy kontekst. Strategie rozwinięcia Długa tradycja motywu pożegnania w literaturze i innych tekstach kultury starożytność – pożegnanie Hektora z Andromachą (Iliada Homera); średniowiecze – pożegnanie hrabiego Rolanda z Bogiem (Pieśń o Rolandzie); dwudziestolecie międzywojenne – Frederic Henry – pożegnanie z okrutnym czasem wojny (Pożegnanie z bronią Hemingwaya). Rozmaite ujęcia motywu pożegnania

Dramaty Szekspira jako źródło inspiracji dla literatury i filmu.

Dramaty Szekspira jako źródło inspiracji dla literatury i filmu. Omów na wybranych przykładach. Motto I Szekspirze! Gwiazdo ludów! mistrzu ponad mistrze! Twórczości twojej źródła muszą być najczystsze, Bo początek swój biorą tam, skąd życie tryska (…) Czyś Ty jest synem Anglii? Nie, tyś jest dzieckiem świata! Geniusz twój poza metę plemienną wylata, Rodowe samolubstwo myśli twych nie łudzi I nie ziomków nam swoich malujesz, lecz ludzi. Nie inaczej Bóg to czyni.

Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie

Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach. Strategie wstępu Jak rozumiem temat: rola biografii w twórczości jednego poety. Wybieram Mickiewicza (ewentualnie uzasadniam, dlaczego: wyrazisty przykład, bliski mi twórca itp.), ale zaznaczam, że zjawisko jest uniwersalne, można by omówić choćby na przykładzie Słowackiego. Co wyznaczało biografię poety romantycznego? Kult uczucia i bunt (przeciwko konwenansom społecznym, niewoli narodowej itp.). W losach polskich romantyków powtarzają się: nieszczęśliwa miłość emigracja, tułaczka, tęsknota za ojczyzną

„Powołał go Pan na słup” – posiłkując się średniowieczną literaturą hagiograficzną, omów różne drogi do świętości.

„Powołał go Pan na słup” – posiłkując się średniowieczną literaturą hagiograficzną, omów różne drogi do świętości. Strategie wstępu Definicje ze Słownika terminów literackich: Hagiografia (gr. hagiographia, od hágios = święty + grápho = piszę) – dziedzina piśmiennictwa chrześcijańskiego obejmująca żywoty świętych, legendy o ich życiu i czynach; dział biografistyki (…) ukształtowany u schyłku starożytności w nawiązaniu do grecko-hellenistycznych aretalogii (opowieści o cudownych czynach). Legenda (łac. = dosł. „to, co winno być przeczytane”) – opowieść o treści

Wielkie przyjaźnie w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach

Wielkie przyjaźnie w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach. Komentarz Temat ciekawy, choć na pewno nie tak popularny jak te, które traktują o wielkich miłoś­ciach. Teksty kultury pełne są przykładów pięknej przyjaźni, tej męskiej i kobiecej, dojrzałej i młodzieńczej. Temat przyjaźni przedstawia się może mniej spektakularnie, ale za to nie jest tak oklepany i można pokusić się o jego naprawdę ciekawą realizację. Możliwości jest wiele.   Inne możliwe sformułowania tematu Przyjaźń i jej rola w życiu człowieka. Moje

Samotność – przedstaw motyw, ilustrując wypowiedź przykładami tekstów kultury z różnych epok.

Samotność – przedstaw motyw, ilustrując wypowiedź przykładami tekstów kultury z różnych epok. Komentarz Temat jest bardzo szeroki. Samotność to jeden z najczęściej pojawiających się w literaturze i sztuce motywów. Nawet jeśli nie jest bezpośrednim przedmiotem twórczej refleksji, pojawiać się może jako wątek poboczny, tło dla głównej koncepcji dzieła. Przykładów należy szukać w utworach wszystkich epok, ponieważ jest to zagadnienie uniwersalne i ponadczasowe. Na początku warto zastanowić się nad samym rozumieniem słowa „samotność”, gdyż zakres jego pojmowania

Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element określający osobowość bohaterów literackich.

Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element określający osobowość bohaterów literackich. Temat nie wydaje się trudny, warto jednak głębiej zastanowić się nad doborem lektur. Metamorfozom ulegali bohaterowie literaccy wielu epok. Zastanów się, co może kryć się pod pojęciem przemiany wewnętrznej. Zwróć uwagę na to, jak sformułowany jest temat. Metamorfoza postaci to motyw stale obecny zarówno w polskiej, jaki i europejskiej literaturze. Powinieneś go prześledzić tak, aby – na ile to możliwe –

Koncepcja mężczyzny i męskości w kulturze

Koncepcja mężczyzny i męskości w kulturze. Omów zagadnienie i uzasadnij wypowiedź przykładami z tekstów kultury różnych epok. Temat jest swoistym wyzwaniem dla osób samodzielnie myślących, lubiących pogłębiać swoją wiedzę na temat literatury, a także jej powiązań ze zjawiskami kulturowymi. Wbrew obawom o odnalezienie owych tekstów kultury, nawet w podstawowej liście lektur i zakresie materiału omawianego w szkole możesz znaleźć wiele ilustracji do tego zagadnienia. Ale nie ograniczaj się tylko do nich. Sięgnij także tekstów kulturoznawczych, a nawet psychologicznych. Samo

Bazując na wybranych przykładach reklam, oceń, na czym polegają fenomeny języka reklamy.

Bazując na wybranych przykładach reklam, oceń, na czym polegają fenomeny języka reklamy. Reklama jest tak wszechobecnym i popularnym zjawis­kiem, że wielu z Was wybrało jako temat prezentacji zagadnienia z nią związane. Obcujemy z nim niemal na każdym kroku: spacerując ulicami miasta (billboardy, rozdawane ulotki reklamowe, plakaty; reklamy znajdują się nawet na autobusach i samochodach), słuchając radia, oglądając telewizję, przeglądając prasę czy nawet wchodząc do domu (ulotki i katalogi w skrzynkach na listy i na wycieraczkach). Choć z reklamą stykamy

Ujęcia motywu końca świata w literaturze i malarstwie

Ujęcia motywu końca świata w literaturze i malarstwie. Przedstaw zagadnienia na wybranych przykładach. Komentarz Koniec świata należy do popularnych motywów literackich i malarskich. Łączy się z podstawowym pytaniem, jakie od wieków zadaje sobie ludzkość: Dokąd zmierzamy? Co czeka nas na końcu naszego życia? Choć wyobraźnię Europejczyków w znaczący sposób zdominowała biblijna wizja apokaliptyczna, każdy z twórców, każda z epok w inny sposób podchodzą do tego motywu. Jednym koniec świata kojarzył się ­z katastrofą kosmiczną, innym – z drastycznymi, makabrycznymi wydarzeniami,

Różne ujęcia anioła w literaturze i sztuce.

Różne ujęcia anioła w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach. Inne możliwe sformułowania tematu: Anioły w literaturze i sztuce – odwołaj się do wybranych przykładów. Opiekun, posłaniec, zwiastun dobrej nowiny… Omów różne ujęcia anioła w literaturze i sztuce. Ramowy plan wypowiedzi Określenie problemu Różne sposoby ukazywania aniołów w poezji i prozie na przestrzeni wieków. Zmiana wizerunku anioła w historii sztuki . Sposób przedstawienia aniołów w Biblii, a sposób ich ukazania przez artystów. Kolejność prezentowanych

Motyw Fausta w literaturze, muzyce i malarstwie.

Motyw Fausta w literaturze, muzyce i malarstwie. Odwołaj się do wybranych tekstów kultury. Pozornie temat może wydać się nie najtrudniejszy, ale wymaga odwołania się do wiedzy pozaliterackiej. Konieczne jest też zapoznanie się z całym dramatem Goethego oraz z najważniejszymi nawiązaniami. Pamiętaj, że Faust to utwór o charakterze uniwersalnym, podejmujący problemy ogólnoludzkie, stawiający pytania o sens życia i o definicję śmierci, o to, czym jest dobro, zło, miłość… Jego tematyka na pewno wybiega poza ramy XIX wieku, zahacza o refleksję

Ruiny, groby, opustoszałe zamki. Omów motyw przemijania w literaturze i sztuce XIX wieku.

Ruiny, groby, opustoszałe zamki. Omów motyw przemijania w literaturze i sztuce XIX wieku. Komentarz Temat jest bardzo ciekawy, można wręcz powiedzieć, że fascynujący. Możliwe są liczne strategie podejścia do tego tematu. Zauważ, że „przemijanie” jest terminem z pogranicza filozofii i może dotyczyć zarówno ludzkiego życia, dziejów całych społeczeństw, jak i konkretnych wydarzeń z życia jednostki. Pierwsza część tematu jednak nieco ogranicza twoje pole wyboru. Trzeba bowiem powiązać problem przemijania z określonymi motywami w literaturze i sztuce: grobami, ruinami, opustoszałymi

Zjawy, duchy, sny w literaturze

Zjawy, duchy, sny w literaturze. Zbadaj ich funkcje w wybranych utworach różnych epok. Komentarz Temat jest bardzo szeroki. Sam motyw snu zasługiwałby na oddzielne omówienie. Poza tym, nie wystarczy jedynie przywołać i opisać utwory, w których występują zjawy i inne postacie fantastyczne, ale należy zbadać FUNKCJE, jakie tam pełnią. Czyli – krótko mówiąc – w jakim celu pojawiają się w utworze, jaki efekt ma przez to zostać osiągnięty. Są, oczywiście, epoki literackie, w których świat irracjonalny cieszył się

Tematyka żydowska w kulturze.

Tematyka żydowska w kulturze. Swoją wypowiedź zilustruj odpowiednimi przykładami tekstów kultury. Jest to temat rzeka. Bardzo szerokie zakreślenie problematyki sprawia, że możesz odwołać się do różnych dziedzin sztuki: filmu, teatru, muzyki; zwróć również uwagę, że temat nie precyzuje, czy chodzi o kulturę polską, a więc możesz swobodnie korzystać ze światowego dziedzictwa obejmującego problematykę żydowskiego społeczeństwa i kultury. Oczywiście, podstawą Twojej wypowiedzi powinny być teksty literackie, zarówno proza, jak i poezja. Aby dobrze przygotować tę prezentację,