Blog aleklasa.pl przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Główny nacisk położony jest na obszar edukacji szkolonej, pomoc w przygotowaniu się do sprawdzianów, testów, egzaminu gimnazjalnego i matury. Drugim ważnym obszarem jest tematyka związana z wyborem dalszej ścieżki kształcenia, wyboru uczelni wyższej i kierunku studiów. Na aleklasa.pl publikowane są również artykuły związane z psychologią, samokształceniem i inwestycjami w swoją przyszłość.